Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 483
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW
Třídicí znak:075323
Schválena:28.8.2000
Vydána:1.9.2000
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.8.2013
Počet stran:138
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN 483:1999, EN 483/A2:2001, EN 483/AC:2001, EN 483/A2/AC:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3297 kB
Opravy:*1 12.06 (viz seznam oprav)
Změny:*A2 5.02, *A4 7.08 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2006
Věstník:12/2006
Účinnost od:1.1.2007
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:123 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2002
Věstník:5/2002
Účinnost od:1.6.2002
Počet stran:16
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:244 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A4
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2008
Věstník:7/2008
Účinnost od:1.8.2008
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:281 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama