Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15502-1
Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests
Třídicí znak:075315
Schválena:6.6.2013
Vydána:1.7.2013
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.11.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:156
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3832 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama