Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15502-1+A1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests
Třídicí znak:075316
Schválena:23.11.2015
Vydána:1.1.2016
Účinnost od:1.2.2016
Platnost ukončena:1.4.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:192
Orientační cena:1019 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:7351 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama