Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 304
Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers. Test Code for heating boilers for atomizing oil burners
Třídicí znak:075304
Schválena:7.10.1993
Vydána:1.6.1994
Účinnost od:1.7.1994
Platnost ukončena:1.4.2019
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 304:1992, EN 304/A1:1998, EN 304/A2:2003
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1313 kB
Změny:*1 1.96, *A1 5.99, *A2 1.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.1996
Věstník:1/1996
Účinnost od:1.2.1996
Počet stran:2
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:72 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.1999
Věstník:5/1999
Účinnost od:1.6.1999
Počet stran:16
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:205 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2004
Věstník:1/2004
Účinnost od:1.2.2004
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:137 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama