Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 303-5
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat output of up to 300 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Třídicí znak:075303
Schválena:5.1.2000
Vydána:1.2.2000
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.2.2013
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 303-5:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:642 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Současný neutěšený stav domácích kotelen na pevná paliva (8.9.2008)

Témata 2018

Technické normy

Hledání:


Slunce v domě on-line

Stav nabití BAT:--- %
Roční soběstačnost:--- %

In-počasí v ČR
technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny