Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15502-1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests
Třídicí znak:075316
Schválena:26.9.2013
Vydána:1.10.2013
Účinnost od:1.11.2013
Platnost ukončena:1.2.2016
Počet stran:132
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2564 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama