Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 303-2
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners
Třídicí znak:075303
Schválena:11.3.1999
Vydána:1.5.1999
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.11.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 303-2:1998, EN 303-2/A1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:143 kB
Změny:*A1 1.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2004
Věstník:1/2004
Účinnost od:1.2.2004
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:153 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama