Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 303-6
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers - Part 6: Heating boilers with forced draught burners - Specific requirements for the domestic hot water operatin of combination boilers with atomizing oil burners of nominal heat input not exceeding 70 kW
Třídicí znak:075303
Schválena:1.8.2000
Vydána:1.9.2000
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.3.2020
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 303-6:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:247 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama