Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 303-4
Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers - Part 4: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with forced draught oil burners with outputs up to 70 kW and maximum operating pressure of 3 bar - Terminology, special requirements, testing and marking
Třídicí znak:075303
Schválena:19.7.1999
Vydána:1.9.1999
Účinnost od:1.10.1999
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 303-4:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:595 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama