Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15420
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C se jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired central heating boilers - Type C boilers of nominal heat input exceeding 70 kW, but not exceeding 1 000 kW
Třídicí znak:075324
Schválena:24.6.2011
Vydána:1.7.2011
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.8.2013
Počet stran:144
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2035 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama