Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 677
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired central heating boilers - Specific requirement for condensing boilers with a nominal heat input not exceeding 70 kW
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 15502-2-2 (07 5316) z března 2017, která tuto normu zcela nahradí od 2017-07-31.
Třídicí znak:075326
Schválena:23.4.1999
Vydána:1.7.1999
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:31.7.2017
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 677:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:206 kB
Změny:*Z1 3.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2017
Věstník:3/2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:144 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama