Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012 a Euroklíč 2012

V rámci programu Bezbariérové obce byla otevřena 2. výzva příjmu žádostí o dotace na rok 2012 z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a budovách obecních a městských úřadů a současně byla otevřena výzva pro příjem žádostí o dotaci na rok 2012 v rámci podprogramu Euroklíč.

PODPORA PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V BUDOVÁCH PRO ROK 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj se v souladu s usnesením vlády ze dne 26. března 2009, č. 292, kterým se mění usnesení vlády ze dne 14. července 2004, č. 706 k Návrhu vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny, finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.

Rozhodnutím ministra č. 199 ze dne 23. listopadu 2011 byly schváleny Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2012 a Výzva k předkládání žádostí o dotaci.

Forma podpory

 • Státní podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen "dotace") až do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů akce v daném roce.
 • Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, případně i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.
 • Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.
 • Náklady na zhotovení projektové dokumentace a na provádění inženýrských činností souvisejících s akcí nejsou uznatelnými náklady akce.

DOTAČNÍ TITULY

Dotační titul č. 1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na:
 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravyWC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.
Dotační titul č. 2 - Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů
Podprogram je určen na podporu akcí zaměřených na
 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravyWC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

EUROKLÍČ 2012

Cílem podprogramu je napomoci realizaci projektu EUROKLÍČ, jehož záměrem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) na celém území ČR tím, že budou tato zařízení osazena jednotným „eurozámkem“.

Osobám se zdravotním postižením budou univerzální „euroklíče distribuovány na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P“. Rodičům dětí do tří let budou „euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány prostřednictvím sítě mateřských center v jednotlivých krajích. Seniorům a osobám krátkodobě zdravotně indisponovaným budou „euroklíče“ půjčovány přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, vrátnici apod.).

Předmět podpory

 • Podprogram je určen na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků po dobu udržitelnosti akce.
 • Státní podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen "dotace") až do výše 100 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce v daném roce do výše schváleného státního rozpočtu.
 
 
Reklama