Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Euroklíč - významná pomoc pro handicapované?

Euroklíč, který v mnoha evropských zemích pomáhá handicapovaným ulehčit život, se stal v průběhu let v Česku fatou morgánou. Postižení o něm sice slyšeli, ale málokdo ho viděl na vlastní oči. Zámků, k nimž by euroklíč pasoval, je totiž v současné době u nás pouze třicet.

Také proto byl zatím o euroklíče, které za poměrně vysokou částku prodával Svaz tělesně postižených, mezi handicapovanými mizivý zájem. Funkční euroklíč je přitom významnou pomůckou. Téměř v celé Evropě odemyká univerzální zámky k toaletám či výtahům. Jediným klíčem si totiž může vozíčkář otevřít toaletu na rakouské benzince, výtah na švýcarském nádraží nebo plošinu v německém metru. V celé Evropě se pak dá jediným klíčem odemknout na 6700 toalet v bankách, motorestech nebo na čerpacích stanicích.

Stav v ČR

U nás projekt euroklíče před nedávnem vzkřísila ministryně bez portfeje Džamila Stehlíková. Navrhuje zařazení euroklíče mezi pomůcky, na které postiženým lidem přispívá stát. Uvažuje se i o tom, že by ve většině nových veřejných budov byly eurozámky povinnou výbavou. S eurozámky počítají i České dráhy, a to na stovkách míst, kde vozíčkářům nepomůže stálá služba.

Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy by euroklíč mohlo v budoucnosti používat až padesát tisíc zdravotně postižených lidí. Patentní vložka se zámkem stojí 4500 korun, cena samotného klíče se nyní pohybuje kolem 360 korun.

Ministryně Stehlíková počítá s tím, že by na projektu mělo participovat i ministerstvo práce a sociálních věcí. To je podle své mluvčí Kateřiny Beránkové připraveno k jakékoliv diskusi.

Zavedení euroklíčů v ČR by měla doprovázet řada legislativních kroků. Jedná se o začlenění požadavku na vybavení vytipovaných zařízení eurozámkem do vyhlášky MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Je zapotřebí doplnit přílohu č. 4 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení tak, aby euroklíč byl zařazen mezi kompenzační a rehabilitační pomůcky pro pohybově postižené.

Ministryně Džamila Stehlíková prezentovala projekt zavedení mezinárodního systému Euroklíč v České republice. Projekt s mottem "Klíč ke svobodě" odstartuje Středočeský kraj. Projekt je založen na myšlence univerzálního klíče pro výtahy, zvedací plošiny, šikmé schodišťové plošiny a speciální toalety u čerpacích stanic, v motorestech, bankách, zdravotnických zařízeních či budovách státní správy prakticky v celé Evropě. V současné době euroklíč je součástí běžné nabídky služeb pro osoby se zdravotním postižením ve více než třiceti zemích.

V České republice jsou jen dvě místa vybavená příslušným zámkem a jen zlomek pohybově postižených osob euroklíč vlastní. Podle odhadů by euroklíč mohlo využívat ve svém každodenním životě až 30 000 občanů s pohybovým postižením.

Z informací Svazu pro tělesně postižené

"Evropskou uzamykací soupravu k zajištění sociálních zařízení pro postižené lidi" vyrábí a distribuuje firma DOMSicheitstechnik v zemích Evropy ve spolupráci se Svazem tělesně postižených v ČR.

STP v ČR se zapojil do evropského projektu možnosti odblokování zařízení pro bezbariérovou přístupnost a užívání staveb, které zajišťují proti možnosti poškození. Tato specifická zařízení ( zvedací plošiny, výtahy,šikmé schodišťové plošiny, hygienická zařízení apod.) jsou zatím v některých státech Evropy, včetně ČR, osazovány vložkové zámky, které lze otevřít pouze uvedeným "EUROKLÍČEM", jehož distribuci v rámci ČR zajišťuje STP v ČR

Cena jednotlivého klíče je 635,- Kč. K vydání Euroklíče je potřeba vyplnit Evidenční kartu a Čestné prohlášení.

Základní ceník systému Eurozámek - Euroklíč společnosti HELO s.r.o.

Euroklíč ........... 300,- Kč
Cylindrická vložka s otočným knoflíkem typ 333 ......... 5.985,- Kč
Cylindrická vložka do vchodových a průchozích dveří typ 333 ......... 5.870,- Kč (ceny bez DPH)

Ceny cylindrických vložek jsou finální s dodáním na místo montáže, včetně mezinárodní samolepící grafiky na dveře a zalistování do mezinárodních elektronických a knižních databází.

(Společnost HELO s.r.o. se od doby svého založení v roce 1992 aktivně podílí na moderních trendech řešení výstavby veřejných budov od designu, přes plánování, až po samotnou realizaci. V rámci přímé aktivní pomoci spoluobčanům se zdravotním postižením ve spolupráci s německou firmou Martin Dederichs GmbH distribuuje a instaluje v České republice, na Slovensku a v Maďarsku systém tzv. Euroklíče.)

Praktická zkušenost

Následující dotaz i odpověď jsme převzali z webových stránek senátorky Daniely Filipiové, která se dlouhodobě zabývá problematikou stavebnictví a zohledění potřeb handicapovaných ve stavbách (redakčně zkráceno):

Vážená pani senátorko,
možná jste i si i Vy všimla, ze na Havelském trhu vzniklo nové bezbariérové WC, součást to městského mobiliáře. Bohužel je zamčeno na tzv. euroklíč, který nikdo nemá. Je drahý, stojí prý okolo 500 Kč a má zatím v ČR málo dalších využití. Výsledkem je, že peníze utracené za instalaci tohoto WC přišly zcela vniveč, ač zřejmě litera jakéhosi zákona byla naplněna. MC Praha 1 mě odkázala na firmu JCDecaux, správce mobiliáře, a tam mi ve velmi obsažné odpovědi sdělili, že na lepší řešení než zamykání euroklíčem nepřišli. Sama myšlenka univerzálního klíče použitelného na výtahy, plošiny, záchody atd. všude po Evropě je jistě vynikající a jejich masové rozšíření by mohlo vést k postupnému vymizení plošin "na zvonek" a jejich nahrazeni plošinami, které je možno používat skutečně samostatně. JCDecaux o podpoře či sponzoringu neuvažuje a celkem logicky přehrává odpovědnost na zdravotní pojišťovny. Tím se ovšem věc přesouvá do politické roviny, protože pojišťovny jistě samostatně nemají důvod vyčleňovat na toto prostředky, musel by to po nich požadovat stát zákonem či vyhláškou. V naději, ze tuto zákonnou úpravu můžete iniciovat, Vám píšu.

D.Filipiová: WC na Havelském náměstí jsem, přiznám se, nezaregistrovala. Nicméně Vám děkuji za zprávu.

Téma euroklíče je živé již několik let a je otázkou, zda je toto řešení vhodné, právě i s ohledem na těžkou dostupnost euroklíče. Musím se přiznat, že mě děsí, že musíme (my handicapovaní) požadovat, volat, křičet, aby nám byla udělána toaleta jako cosi výjimečného, kam obvykle mají přístup jen vyvolení a my se mezi tyto vyvolené chceme dostat taky. Pokud by u nás byl respektován zákon, konkrétně vyhl. 236/2001 Sb., která jasně říká, že všude tam, kde jsou veřejná WC, musí být počítáno i s bezbariérovou toaletou, bylo by po problému a osoba na vozíku by se dostala na jakékoliv WC, ať již na ulici nebo v obchodě či v restauraci.

Pro mě je řešení pomocí euroklíče zcela nesystémové a to, co jste mi napsala, bohužel moji teorii potvrzuje. Pouze důsledná kontrola aplikace uvedené vyhlášky vede k vytouženému cíli.


foto z www.helo.cz

Zdroje: webové stránky Svazu tělesně postižených, Ecconect-zpravodajství, portál veřejné zprávy a www.filipiova.cz.

 
 
Reklama