Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

2 akce TZB-info 15.11.2017 v Praze - GDPR a Rekonstrukce TZB v bytových domech

Blíží se dvě akce z dílny TZB-info: mimořádná konference Rekonstrukce TZB v bytových domech a workshop GDPR ve FM - Evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Obě akce se konají v Praze v rámci Týdne facility managementu. Na obě akce se ještě můžete přihlásit.

Mimořádná odborná konference Rekonstrukce TZB v bytových domech

9.00-16.30 Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice
Pořadatel TZB-info

Konference je určena pro všechny, kteří chtějí v bytových nebo komerčních budovách ušetřit, efektivně je spravovat a zhodnocovat. Součástí je publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem 200 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz.

Program konference, další podrobnoti a on-line přihláška

Workshop na aktuální téma „GDPR ve FM“ – Evropské nařízení o ochraně osobních údajů

10.00 – 13.00 Místo Braunův dům, Karlovo náměstí 24, Praha 2
Pořadatel IFMA CZ ve spolupráci s TZB-info

Přednášející:
  RNDr. Jiří Kopačka
  RNDr. Jiří Kopačka
 • RNDr. Jiří Kopačka, odborný garant workshopu.
  Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, od r. 1995 se systematicky věnuje zejména informační bezpečnosti. Je certifikovaným odborníkem na řízení IT služeb (ITIL a ITSM), řízení bezpečnosti inormací (ISMS), ochranu osobních údajů (GDPR) a projektové řízení (Prince 2). V oblasti ISMS působí také jako Lead Auditor a vlastní certifikát Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer). V posledních dvou letech pracuje zejména pro Ministerstvo dopravy v oblasti zajištění souladu s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a GDPR.

 • Dr. Daniel JANEBA
  Dr. Daniel JANEBA
 • Dr. Daniel JANEBA, spolumajitel Alphacore s.r.o., poradce, konzultant.
  Pprošel různými pozicemi v marketingu, e-commerce a IT v nadnárodních firmách, včetně řízení mezinárodních týmů na exekutivní úrovni v Praze a v Mnichově. Zkušenost z transformačních a integračních projektů při akvizích. Zabývá se řízením procesů, informační bezpečnosti a kvality.

Co je třeba říci úvodem? Nařízení je přímo závazné dnem 25. května 2018 bez ohledu na to, zda Česká republika stihne připravit novelizaci zákona č. 101/2000 Sb. Případně dalších souvisejících právních předpisů. Každý subjekt odpovědný za dodržování všech podmínek nezbytných pro zpracování osobních údajů by měl co nejdříve provést analýzu dopadů Nařízení, ze které vyplynou nároky na změnu dosavadních postupů, případně doplnění dokumentace, která se ke zpracování osobních údajů dnes váže.

ONLINE přihláška

Program Workshopu

9.30 registrace 10.00 Zahájení přednášek

 • Zahájení workshopu – Milena Machová, IFMA CZ
  Evropské nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR vstoupí v platnost v květnu příštího roku. Pojďme diskutovat o tom, co to bude znamenat pro praxi FM.

 • Legislativní rámec a změny oproti zákonu 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj
  Stručná informace o evropské legislativě (směrnice/nařízení) a změny oproti stávající legislativě. Kam GDPR směřuje/proč toto nařízení vzniklo?

 • „Běžné“ a zvláštní osobní údaje
  Co je osobní údaj – rozšíření oproti dosavadnímu chápání tohoto pojmu, kategorie osobních údajů a jak se k nim chovat.

 • Principy, které chce nařízení prosadit
  Výčet principů, na kterých GDPR stojí a stručné objasnění jejich smyslu a co pro nás znamenají.

11.30 Přestávka na kávu
 • Sankce
  Stručná informace o možných sankcích

 • GDPR a ISMS (systém řízení bezpečnosti informací)
  Jaký je vztah GDPR a řízení bezpečnosti informací podle normy ISO 27001? Doporučení a jak požadavky GDPR efektivně naplnit.

 • Příklady z praxe
  Příklady reálných rizik a způsobů ochrany osobních údajů v praxi

 • Diskuse
  Diskuse na závěr není v tomto případě formalita. jedná se o novou legislativu, se kterou se každý setká. Přednášející konzultovali s Petrou Gütterovou, která na TZB.info vede oblast Facility management, jak probíhají procesy u klientů i poskytovatelů, aby byli připraveni na specifickou problematiku FM. Pro dotazy budou k dispozici jak oba přednášející, tak kolegyně Petra Gütterová.
13.00 Závěr workshopu

 
 
Reklama