Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Mnoho věcí se měří, ale málo dat se ukládá a většinu dat nikdo nepoužívá

I postesk z nadpisu zazněl na dnešní konferenci v rámci Týdne Facility managmentu 2017 na téma „služby a lidé“. Dnes běžela celodenní konference, ale zítra program pokračuje, připraven je seminář Novinky v EN a ISO pro FM, workshop GDPR pro FM a konference Rekonstrukce TZB v bytových domech.

Týden FM 2017, Foto: Petra Gütterová, redakce
Týden FM 2017, Foto: Petra Gütterová, redakce

Z programu konference samozřejmě na TZB-info zveřejníme vybrané zajímavosti, dnes jen 1 malá ochutnávka z každého přednáškového sálu. Konferenční novinkou je také aplikace MYIA, která umožňuje kontaktovat řečníky, ostatní přihlášené účastníky a efektivně pokládat dotazy.

Z přednášek:

Karel Kadlec - Mark2 Corporation Czech, a.s. - Automatizace evidence provedených prací

O digitalizaci slyšíme již dlouho, stejně jako o nových materiálech, nanomateriálech a celé řadě stále nových věcí. Stále slyšíme také o aplikacích. Aplikací, řada z nich se neliší od nástrojů, které jsme používali i dříve. Ale otázka: měli bychom se bát 4.0? Nebude to zase tak rychle, minimálně polovina sálu se toho nedožije, ale i v nových podmínkách budou stále potřeba lidé. Před 15 lety bylo FM jednoduchá služba, starost o technologie, úklid atd., nyní je třeba pracovat s tím, co po nás bude zákazník chtít. Ale důležitá je související otázka - bude za to ochoten zaplatit?

Současná praxe je taková, že v CAFM evidujeme spoustu věcí, je ale otázkou, s jakou přehledností a jak jsme schopni je použít. Zákazník je čím dál náročnější a stále více nás „hlídá“. Hledáme dostatečné argumenty a reporty, které budou kdykoliv k dispozici. Už v roce 2003 jsme nabídli CAFM SW. Pořád je otázkou např. zadávání dat a přetažení dat z jiných systémů. Proaktivní zákazník chce snižovat náklady a požaduje informace on-line. Jedna změna je hodně důležitá: před dvaceti lety jste mohli stát opodál 10 let a nic se nedělo. Dnes stojíte opodál pár měsíců a už to nikdy nedoženete.

Název Automatizace evidence provedených prací zní složitě, ale uvedu příklad: provedení opravy topení – radiátor je opravený, vytápění funguje, stavební zapracování vč. opravy obkladů vyhovující dlaždičky dobré… ale po opravě zůstal nepořádek, který zákazník vyfotil. Úklid trval 15 minut, agenda v řádu týdnů. Je třeba pracovat efektivněji. Ideální, když zákazník vyfotí a pošle a my můžeme problém řešit okamžitě. Používáme stále CAFM, ale dnes máme chytré telefony, známe výkon zaměstnanců a máme on-line data. Klient bez extrémní námahy může kontrolovat provedení a evidenci závad. Samozřejmě, že u všech SW a aplikací musíme počítat s náklady na údržbu SW a provoz, ale nutným předpokladem je, aby obě strany systém přijali. Problém je však pasportizace, které jsou nehotové, nebo špatně a pro klienta to znamená velký finanční náklad. Řešení asi nebude tak jednoduché, jak to vypadalo na začátku, ale nedá se nic dělat.

Diskuse: Děláte, co zákazník chce, nebo jim nabízíte něco, co zákazník ještě ani neví?
Karel Kadlec: Aplikace jsme mu představovali my. Konkurence je obrovská. Trvale přemýšlíme, co nabídnout, ale vše souvisí s náklady a chutí na obou stranách.Týden FM 2017, Foto: Petra Gütterová, redakce

Jan Široký - Energocentrum Plus, s.r.o. - Automatizovaná kontrola provozu TZB - příležitost pro nové služby s vysokou přidanou hodnotou

Problém dneška: Posouváme se technologicky, ale data neumíme vytěžit. Stále se mnoho věcí měří, ale málo dat se toho ukládá a většinu dat nikdo nepoužívá. Komfortní systém mnoha dat získá, pak je zobrazí na obrazovce a dále se s nimi nic neděje, použije se jen zlomek. Trend je cela zjevný. V Americe, kde tento segment trhu začíná být aktuální, je trend u poskytovatelů i majitelů budov zpracování a vytěžení dat.

Na co se soustředíme? Budova je navržena, v lepším případě má i manuál provozu. Ale v reálu to tak není. Uvádí se, že v komerčních budovách se 15–30 % energie spotřebovává neefektivně, protože nejsou dobře provozovány. K tomu je třeba nejdříve porozumět datům. Chybí nám jednotnost formátu dat, příkladem může být třeba 8 různých formátů uvádění venkovní teploty v rámci dat. Při ručním pracování to nebyl problém, ale při strojovém zpracování velkého množství dat je třeba jednoznačné označení. Data musíme štítkovat (tagovat). Máme enormní množství dat, ale musíme z nich vytěžit poučení. Potřebujeme mezioborové propojení IT, kybernetiky, energetiky… Spolupracujeme s řadou univerzitních center na dalším rozvoji managementu. Ze zkušenosti dnes víme, že např. 48 % chyb lze na dispečinku opravit okamžitě, s minimálními náklady na odstranění, protože to je jen strojový čas.

Příklad chlazení mimo pracovní dobu u jednoho klienta - v datech byly výstupy z 200 elektroměrů on-line, jednalo se o 550 poboček klienta. Pro vyhodnocení dat ale potřebujeme souvislosti, například pracovní dobu a konektivitu na CAFM. Analyzujeme 14 milionů záznamů. U jednotlivých měřidel jsme udělali odhad úspor a podle toho jsme mohli stanovit priority. Z toho pak bylo patrné o co má smysl se skutečně starat, kde je nejvyšší potenciál úspory s minimem nákladů. Po analýze vznikl návrh komplexních opatření a byla navržena a provedena následná modernizace. Po modernizaci MaR došlo k výraznému poklesu spotřeby mimo pracovní dobu. Čas mimo pracovní dobu je pro úspory ideální, jelikož tam nedochází ke konfliktu s vnímáním vnitřního prostředí. Nikdo si nestěžuje, že na něj fouká, že je mu zima, že je mu horko… návratnost opatření může být velmi rychlá, např. do 3 let.

Další efekt analytiky jsou generické přehledy, kde je možné vidět řadu sestav dat – například teploty v konkrétním prostoru, teploty a spotřeba podle poboček atd. I manažeři poboček, kteří mají hodně práce, na sestavách získají přehled a jsou spokojeni, protože zákazník získá kvalitní možnost kontroly.

Podobně jsme u jiného klienta dělali revizi spotřeby VZT. I pohled přes celou energii na patě objektu, kterou jsme dali do souvislosti s provozem umožnila detekci víkendové spotřeby. A pak přišla otázka: Co spotřebovává energii o víkendu? A proč? Úpravami se došlo k velmi zajímavé úspoře.

U dalšího zákazníka, kde se hledal potenciál úspor, se provedla analýza celého portfolia budov a hledala se opět podezřelá spotřeba o víkendu. Šli jsme cíleně po chlazení a ptali jsme se uživatelů. Objevili jsme neutlumenou chladicí jednotku, která není propojena s centrální MaR.

Také jsme v jedné budově detekovali velkou spotřebu energie na provětrávání garáží. Následovala diskuse s provozním: je velká spotřeba na provětrávání v garážích – musí to běžet? Já nevím. Můžete to vypnout? Asi ano. Vypnutí v době mimo provoz samozřejmě vedlo k velkým úsporám. Zarážející je, že to takto běželo 3 roky a nikdo se nad tím nezamýšlel.

Je to o tom, jakým způsobem umíme uchopit technologický pokrok a jak ho umíme přetavit do obchodních modelů Máme řadu příkladů z praxe, kdy i velké společnosti zaspali rozvoj. Samozřejmě se projevuje IoT, ale také důsledky velkého množství dat, například dnes doporučená perioda ukládání je 1-15 min.
Týden FM 2017, Foto: Petra Gütterová, redakceTýden FM 2017, Foto: Petra Gütterová, redakce

Poznámka redakce: Výše uvedené texty jsou vybranými zajímavostmi z přednášek a nebyly autory autorizovány.