Projekt „Domovník - preventista“

Datum: 7.5.2017  |  Autor: Michal Randa, redakce

Dne 29. dubna 2017 uspořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR úvodní konference k realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“.

V Olomouci se uskutečnila úvodní konference k realizaci projektu „Domovník - preventista“

Dne 29. dubna 2017 proběhla v Olomouci úvodní konference k realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“, který je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Konferenci uspořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. 

Konference byla určena pro všechny, kteří mají zájem nebo uvažují o zapojení se do projektu a kteří mají zájem spolupracovat při nastavení kritérií a pravidel pro vznik nové pracovní pozice „Domovník – preventista“. V rámci jednotlivých vystoupení se účastníci ze všech krajů ČR seznámili s náplní programu, časovou osou a podmínkami spolupráce. Došlo také k předávání si pozitivních příkladů z reálné praxe v obdobných projektech.
Cílem projektu je ve spolupráci s vedením 10 obcí v rámci celé ČR (mimo hl. m. Prahu), zaměstnat 30 osob na nově vzniklé pracovní pozici „Domovník – preventista“ a to po dobu 24 měsíců.

Mezi základní přednesená kritéria pro výběr obcí zapojených do projektu patří:

 • zájem podílet se na realizaci projektu v období od července 2017 do března 2020,
 • obec musí mít bytový fond (domy, bytové domy, ubytovny) ve vlastnictví obce,
 • v obci musí existovat sociálně vyloučená lokalita,
 • obec se nachází mimo hl. m. Prahu a v kraji s prokazatelným nápadem přestupkové a trestné činnosti týkající se především narušování veřejného pořádku, přestupků proti občanskému soužití, krádeží a v loupání do bytů a domů,
 • obec má obecní policii,
 • obec je schopna zajistit klíčovou osobu pro jednání mezi domovníkem, nájemníky, strážníky obecní policie, asistenty prevence kriminality a realizačním týmem projektu, garantující oprávněné potřeby z hlediska bezpečnosti, provozu a údržby bytového fondu.

Mezi nejzajímavější „hodnocení“ významu pozice domovníka patřila přednáška manažera prevence kriminality Olomouckého kraje Mgr. Michala Poláčka, který se zaměřil na význam a podstatu samotného pojmu v historických souvislostech.

Jak bezpečněji bydlet

22.9.2017 FOR ARCH Praha
Pořadatelé: ESTAV.cz, TZB-info a ABF a.s.
PVA Letňany, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany, sál č. 1 ve vstupní hale
Vstup zdarma

Vyvrcholením letošního „stavebního“ roku bude jako obvykle mezinárodní veletrh FOR ARCH. V průběhu jeho již 28. ročníku bude TZB-info odborným garantem několika akcí v doprovodném programu.

 • ve čtvrtek dne 21. září 2017 druhý ročník konference „Požární bezpečnost staveb“
 • v pátek dne 22. září 2017 Jak bezpečněji bydlet.
  Jak bezpečněji bydlet navazuje na loňskou úspěšnou konferenci Jak koupit bydlení i na stejnojmenné téma, které je na ESTAV trvale přístupné a obsahuje řadu článků, komentářů a součástí je i elektronická verze praktické příručky Jak koupit bydlení pro zájemce o koupi bytu a domu. Na veletrhu FOR ARCH bude k dispozici i 3. aktualizované vydání v tištěné podobě.
  Ve stejném duchu praktických rad připravujeme letošní téma Jak bezpečněji bydlet, které se týká skutečně každého. Jednotlivé přednášky budou o celkové bezpečnosti domu nebo bytu, výběru kamer, zámků, mříží atd. a o souvislostech a důsledcích volby a o součinnosti jednotlivých prvků. Vše s cílem správně se postavit k prevenci kriminality. Jde nám o to upozornit na význam jednotlivých prvků a úskalí nákupu, montáže a provozu.
  Záštitu nad konferencí převzala Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Policie České republiky.
  Obsah jednotlivých příspěvků skloubí téma technická bezpečnost (poplachové, přístupové a kamerové systémy) s problematikou vnímání bezpečnosti (občan a odborník, prevence kriminality, odbornost, uvádění bezpečnostního výrobku na trh).

Domovník / správce objektu dle „Národní soustavy povolání“

V Národní soustavě povolání je pro domovníka specifikováno viz níže. Zároveň jsou uvedeny alternativní názvy: Správce domu; Správce objektu; Údržbář domu; Školník.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Pracovní činnosti:
 • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřených objektech a jejím okolí, při menším rozsahu jejich samostatný výkon.
 • Najímání odborných pracovníků na drobné stavební a údržbářské práce případně provádění příslušných prací a zásahů vyplývajících z těchto předpisů a podmínek.
 • Koordinace a dohled nad bezpečnostními opatřeními nebo kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými podmínkami. Případná spolupráce a koordinace s bezpečnostní službou.
 • Jednoduchá údržba budovy, případně koordinace prací.
 • Objednávání revizí, údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
 • Obsluha vytápění včetně manipulace s palivy.
 • Dozor nad správným používáním společných prostor budovy.
 • Vedení požadovaných evidencí.
Odborné znalosti:
Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
 • technická zařízení budov
 • zásady úklidových prací
 • provoz ubytovacích zařízení
Odborné dovednosti:
Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
 • Kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů a podmínek majitele, správce či provozovatele budovy.
 • Vyplňování a vedení požadovaných evidencí souvisejících se zabezpečováním domovnických prací.
 • Objednávání revizí, údržbářských a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
 • Obstarávání drobných záležitostí a poskytování dalších služeb uživatelům objektu dle dohody.
 • Najímání, výběr a řízení dodavatelů služeb i řemeslných prací.

Bezpečná škola

V rámci diskusí o bezpečnosti je často zmiňována bezpečnost dětí, jelikož je to téma velmi citlivé. K tématu jsme natáčeli reportáž:

 

Hodnotit:  

Datum: 7.5.2017
Autor: Michal Randa, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

Tipy pro správce budov

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!Moderní dům s tradičními prvky a velkou garážíV Chebu začala rekonstrukce kolejiště vlakového nádraží