Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Projekt „Domovník - preventista“

Dne 29. dubna 2017 uspořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR úvodní konference k realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“.

V Olomouci se uskutečnila úvodní konference k realizaci projektu „Domovník - preventista“

Dne 29. dubna 2017 proběhla v Olomouci úvodní konference k realizaci projektu „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“, který je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Konferenci uspořádal odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. 

Konference byla určena pro všechny, kteří mají zájem nebo uvažují o zapojení se do projektu a kteří mají zájem spolupracovat při nastavení kritérií a pravidel pro vznik nové pracovní pozice „Domovník – preventista“. V rámci jednotlivých vystoupení se účastníci ze všech krajů ČR seznámili s náplní programu, časovou osou a podmínkami spolupráce. Došlo také k předávání si pozitivních příkladů z reálné praxe v obdobných projektech.
Cílem projektu je ve spolupráci s vedením 10 obcí v rámci celé ČR (mimo hl. m. Prahu), zaměstnat 30 osob na nově vzniklé pracovní pozici „Domovník – preventista“ a to po dobu 24 měsíců.

Mezi základní přednesená kritéria pro výběr obcí zapojených do projektu patří:

 • zájem podílet se na realizaci projektu v období od července 2017 do března 2020,
 • obec musí mít bytový fond (domy, bytové domy, ubytovny) ve vlastnictví obce,
 • v obci musí existovat sociálně vyloučená lokalita,
 • obec se nachází mimo hl. m. Prahu a v kraji s prokazatelným nápadem přestupkové a trestné činnosti týkající se především narušování veřejného pořádku, přestupků proti občanskému soužití, krádeží a v loupání do bytů a domů,
 • obec má obecní policii,
 • obec je schopna zajistit klíčovou osobu pro jednání mezi domovníkem, nájemníky, strážníky obecní policie, asistenty prevence kriminality a realizačním týmem projektu, garantující oprávněné potřeby z hlediska bezpečnosti, provozu a údržby bytového fondu.

Mezi nejzajímavější „hodnocení“ významu pozice domovníka patřila přednáška manažera prevence kriminality Olomouckého kraje Mgr. Michala Poláčka, který se zaměřil na význam a podstatu samotného pojmu v historických souvislostech.

Jak bezpečněji bydlet

22.9.2017 FOR ARCH Praha
Pořadatelé: ESTAV.cz, TZB-info a ABF a.s.
PVA Letňany, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany, sál č. 1 ve vstupní hale
Vstup zdarma

Vyvrcholením letošního „stavebního“ roku bude jako obvykle mezinárodní veletrh FOR ARCH. V průběhu jeho již 28. ročníku bude TZB-info odborným garantem několika akcí v doprovodném programu.

 • ve čtvrtek dne 21. září 2017 druhý ročník konference „Požární bezpečnost staveb“
 • v pátek dne 22. září 2017 Jak bezpečněji bydlet.
  Jak bezpečněji bydlet navazuje na loňskou úspěšnou konferenci Jak koupit bydlení i na stejnojmenné téma, které je na ESTAV trvale přístupné a obsahuje řadu článků, komentářů a součástí je i elektronická verze praktické příručky Jak koupit bydlení pro zájemce o koupi bytu a domu. Na veletrhu FOR ARCH bude k dispozici i 3. aktualizované vydání v tištěné podobě.
  Ve stejném duchu praktických rad připravujeme letošní téma Jak bezpečněji bydlet, které se týká skutečně každého. Jednotlivé přednášky budou o celkové bezpečnosti domu nebo bytu, výběru kamer, zámků, mříží atd. a o souvislostech a důsledcích volby a o součinnosti jednotlivých prvků. Vše s cílem správně se postavit k prevenci kriminality. Jde nám o to upozornit na význam jednotlivých prvků a úskalí nákupu, montáže a provozu.
  Záštitu nad konferencí převzala Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm a Policie České republiky.
  Obsah jednotlivých příspěvků skloubí téma technická bezpečnost (poplachové, přístupové a kamerové systémy) s problematikou vnímání bezpečnosti (občan a odborník, prevence kriminality, odbornost, uvádění bezpečnostního výrobku na trh).

Domovník / správce objektu dle „Národní soustavy povolání“

V Národní soustavě povolání je pro domovníka specifikováno viz níže. Zároveň jsou uvedeny alternativní názvy: Správce domu; Správce objektu; Údržbář domu; Školník.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Pracovní činnosti:
 • Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřených objektech a jejím okolí, při menším rozsahu jejich samostatný výkon.
 • Najímání odborných pracovníků na drobné stavební a údržbářské práce případně provádění příslušných prací a zásahů vyplývajících z těchto předpisů a podmínek.
 • Koordinace a dohled nad bezpečnostními opatřeními nebo kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů, podmínek majitele, správce či provozovatele budovy včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými podmínkami. Případná spolupráce a koordinace s bezpečnostní službou.
 • Jednoduchá údržba budovy, případně koordinace prací.
 • Objednávání revizí, údržbových a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
 • Obsluha vytápění včetně manipulace s palivy.
 • Dozor nad správným používáním společných prostor budovy.
 • Vedení požadovaných evidencí.
Odborné znalosti:
Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
 • technická zařízení budov
 • zásady úklidových prací
 • provoz ubytovacích zařízení
Odborné dovednosti:
Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
 • Kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů a podmínek majitele, správce či provozovatele budovy.
 • Vyplňování a vedení požadovaných evidencí souvisejících se zabezpečováním domovnických prací.
 • Objednávání revizí, údržbářských a opravářských prací u odborných firem, přebírání výsledků jejich práce.
 • Obstarávání drobných záležitostí a poskytování dalších služeb uživatelům objektu dle dohody.
 • Najímání, výběr a řízení dodavatelů služeb i řemeslných prací.

Bezpečná škola

V rámci diskusí o bezpečnosti je často zmiňována bezpečnost dětí, jelikož je to téma velmi citlivé. K tématu jsme natáčeli reportáž: