Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Michal Randa

Archiv článků autora:Z průběhu konference Bezpečné město 2023, foto © TZB-info
5.11.2023
Michal Randa, redakce

Ve dnech 26.–27. října 2023 se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové uskutečnila v prostorech Škoda Muzea města Mladá Boleslav odborná konference “Bezpečné město”.

23.10.2022
Michal Randa, redakce

TZB-info doporučuje Období, které si přiblížíme dnes, můžeme bez jakékoli idealizace nazvat obdobím soustavné elektrifikace. Pokud se na území Československa až doposud (1918) dařilo elektrifikovat jednotlivé regiony, tak s příchodem samostatnosti přišlo takřka obratem plošné a systémové řešení.

19.10.2022
Michal Randa, redakce

TZB-info doporučuje Vodní mlýn a družstevnictví – dva základní kameny tzv. "soustavné elektrisace v státě československém". Dnes si už málokdo dobrovolně přizná, že za základem některých úspěchů prvorepublikového vývoje Československa stojí i kroky tolik neoblíbeného Rakousko-Uherska.

Obr. č. 1 – Z historie elektrizace: Archivní snímek z roku 1912 ukazuje zavedení rozvodné sítě v Jílovém u Prahy v roce 1912. Foto: ČEZ, a. s./www.cez.cz
13.10.2022
Michal Randa, redakce

Obytná budova a elektřina – dva nosné pilíře moderního způsobu života. Ani bez jednoho z nich si současnost nedovedeme představit. Víme ale, od kdy a jak se jejich společná pouť vyvíjela? A víme vůbec, odkud a jak se k nám domů elektřina dostala?

AXIS NetEYE 200 – první IP kamera (zdroj: Axis Communications, www.axis.com)
30.11.2021
Michal Randa, redakce

Tak jako byl prvním světovým, evropským a také českým „lidovým“ počítačem Sinclair ZX Spectrum, tak první světovou a evropskou IP kamerou byla AXIS NetEye 200. A právě tato kamera, která byla základním kamenem přechodu mezi CCTV a VSS, letos slaví 25. narozeniny.

18.1.2021
Michal Randa, redakce

Odborný V rámci přípravy článku o kvalitě poplachových systémů jsme provedli průzkum obsahu webových stránek velkoobchodních firem, které nabízejí poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Cílem tohoto průzkumu bylo udělat si reálnou představu o jejich přístupu k prokazování shody s požadavky norem.

30.7.2020
Michal Randa, redakce

Ani nákup nejdokonalejší z diagnostických termokamer nám nemusí přinést očekávané výsledky, pokud v rámci její instalace podceníme podmínky prostředí její instalace. Místo o „nejistotě měření“ termální části kamery (viz. IEC 80601-2-59) to v takovémto případě bude spíše o „nejistotě výsledku“.

17.6.2020
Michal Randa, redakce

Přesnost těch nejvyspělejších kamer se vyrovná běžným bezkontaktním domácím teploměrům, oproti nim se však několikanásobně zvyšuje rychlost měření a odbavení osob vstupujících do budovy. Co se týká měření teploty při vstupu na pracoviště, je zásahem do osobní integrity člověka.

Bezpečnostní systém. Provozovatel velínu. Bezpečnostní video dohled s pozorovatelem a monitorem obrazovky. Zdroj: Adobe Stock images
13.5.2019
Ing. Miroslav Urban, Michal Randa

Recenzovaný Pocit bezpečí ovlivňuje náš každodenní život, patří mezi základní lidské potřeby a má vliv na kvalitu života. Bezpečnost je zdánlivě srozumitelný a jednoduchý obor. Je ale otázkou, jak rozeznat nabízenou kvalitu od podvodného předstírání?

12.2.2019
Michal Randa, redakce

Recenzovaný Nejste si jisti „bezpečností“ svého telefonu? Znejistěli jste po prosincové zprávě BIS? Spojte se se svým operátorem – to vás (po konzultaci) uklidní. A co váš domácí/firemní kamerový systém, jeho bezpečný provoz vás netrápí? Spojte se se svým elektrikářem, který vám ho namontoval a zprovoznil nebo se svým známým z golfu, který vám ho prodal. Tak schválně, jestli vás jejich reakce uklidní!
Je v rámci globálního IT trhu možné rozlišovat mezi malým a velkým? A pokud ano, jak je na tom ale prostý občan nebo podnikatel – oba jako koncoví uživatelé – laici?

2.7.2018
Michal Randa, redakce

Recenzovaný Z pohledu technika je zcela jistě základem funkčního poplachového/bezpečnostního systému kvalitně zpracovaná technická dokumentace. Způsob určení požadavků zadavatele je ale zcela zásadní pro následné naplnění představ zřizovatele a pro alokaci finančních prostředků.

14.6.2018
Michal Randa, redakce

V Evropě se většinou lidé nebojí vyjít ven na ulici v noci a policii důvěřují. Analytická společnost Gallup ohodnotila jednotlivé země takzvaným "skóre bezpečnosti", nejlepší Singapur dostal 97 bodů ze sta, Česko dosáhlo na 84 bodů, nejhorší Venezuela pak skončila s pouhými 44 body.

28.5.2018
Michal Randa, redakce

Recenzovaný Vzhledem k tomu, že ČSN nejsou právními předpisy, má způsob jejich zezávaznění svá specifika a směrem k laické veřejnosti může být v „zaběhnutém“ obchodním pojetí lehce zneužitelný. V oblasti poplachových systémů je to o to významnější, neboť se jedná o oblast podnikání zaměřenou na ochranu majetku a osob.

21.5.2018
Michal Randa, redakce

Recenzovaný Bezpečnost dětí je jedním z témat, o kterém se nedá psát a mluvit jinak než „unisono“ – tolik teorie. V reálném světě tržní ekonomiky to ale bývá obvykle jinak. Když se téma stane TÉMATEM a na obzoru se objeví státní dotace – potom platí nejen rčení klasika, že důsledek je příčinou, ale také, že z bezpečnosti je „only business“. 
 
Reklama