Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Facility management 2019

Do popředí zájmu facility manažera se dostává člověk, životní prostředí a nové inovativní technologie. Úlohou facility manažera je mezi nimi dosáhnout rovnováhy, aby základní činnosti organizace mohly být vykonávané dlouhodobě efektivně a přinášet celospolečenský profit.

Konference Facility management 2019
Konference Facility management 2019

Ve dnech 30. 9. – 1.10.2019 se konal již 17. ročník vědecko-odborné mezinárodní konference Facility management 2019. Téma konference bylo pro letošní ročník Kvalita vo facility managemente. Místem konání je tradičně Hotel Patria, Štrbské pleso, Vysoké Tatry, SK. Na konference zaznělo téměř 30 příspěvků od Českých a Slovenských FM odborníků.

Konference byla zahájena příspěvkem doc. Ing. Viery Somorová, PhD., SvF STU Bratislava na téma Kvalita vo facility managmente podle STN EN. Cílem evropské normy STN EN 15221-3 a norem ISO 41 001:2018 a ISO 41 012:2017 je poskytnout návod, jak dosáhnout kvality ve facility managementu. Normy jsou určené především pro organizace, které se snaží o zlepšení kvality procesů definováním úrovně služeb, zavedením manažerského systému FM a zavedením strategického získávání zdrojů. Aplikaci norem je možné zlepšit měření kvality služeb FM, jako i zvýšit přidanou hodnotu pro základní činnost organizace za pomoci nástrojů SLA a KPI. V České republice hovoříme o normě ČSN EN 15221-3. Zatím jsou v ČR platné ISO 41 011 a 41 012, které nahrazují ČSN EN 15221 – 1 a 2, tyto části už nejsou platné.


Následovala přednáška Ing. Ondřeje Štrupa, IFMA Fellow na téma BIM – facility management – Smart City. Dnes a denně se na populární scéně setkáváme s mnoha příspěvky na téma BIM a Smart Cities. Prudce nám narůstá množství odborníků, kteří nás zásobují zaručenými informacemi, jak tyto dvě oblasti ovlivní naši budoucnost. V obou táborech zastánců těchto trendů se setkáváme se zaručenými postupy, které nás dovedou k očekávanému cíli, „budeme se mít lépe a vše bude nyní snadné“. V tomto příspěvku se přednášející pokusil tuto problematiku trochu více přiblížit.

První blok ukončila přednáška Mariána Gečevského, I – AM, s.r.o. na téma EQ priestor. Téma na první pohled nenapovídá provázání s facility managementem, ale opak je pravdou. Obsah práce s EQ prostorem je interaktivní práce s prostorem a člověkem zároveň, co by tvůrci atmosféry, kde se cíleně řeší tak úzké vztahy na pracovišti, jako i způsoby, čím může samotný prostor pomoci projevit si vzájemné pocity, individuální potenciál a vyřešit interpersonální vztahy. Pro každého, zaměstnance, je důležité, aby prostor nabídl za 1) provozní, 2) kulturní, 3) somatický, 4) interaktivní a 5) uživatelský komfort. Tyto znaky vnímání potřeb člověka se odrazí na každém idealizovaném obrázku hmotného prostoru v podobě asociací. Důležité je pracovat s člověkem a jeho komfortním pocitem v prostředí a  je nyní otázkou, kdo má o zaměstnance a jeho komfortní zónu pečovat? Má to být facility manager? HR? Marketing?

Z výše uvedeného je zřejmé, že se do popředí dostává kromě technického facility managementu spíše starost o zaměstnance a prostředí, ve kterém pracuje a dle statistik EU trávíme v interiéru více jak 96 % života. Na toto téma navázali Ing. Andrea Szabová a JUDr. Ing. Milan Bogár ze společnosti AS Property s přednáškou Nové trendy vo facility managemente. Do popředí zájmu facility manažera se více dostává člověk, životní prostředí a nové inovativní technologie. Úlohou facility manažera je mezi nimi dosáhnout rovnováhu, aby základní činnosti organizace mohli být vykonávané dlouhodobě efektivně a přinášet celospolečenský profit. To ale není možné bez detailnějšího poznání potřeb všech generací lidí, které v organizaci působí. Bez detailnějšího poznání vlivu činností organizace na životní prostředí a související dobrovolné a povinné certifikace a bez poznání nových inovativních technologií, které začínají být ve facility managementu čím víc využívané.
Nedílnou součástí FM konferencí se stává tématika BIM. Doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. A Ing. Eva Wernerová, Ph.D. ze Stavební fakulta VŠB – TU Ostrava, Katedra městského inženýrství připravili přednášku na téma Využití BIM při správě a údržbě bytových domů. Cílem příspěvku bylo uvést, aspoň některé možnosti užití metody BIM při správě a údržbě bytových domů. Byl popsán stav zavádění metody BIM v České republice a jeho přínosy. Díky podpoře ze strany státu, bude metoda BIM zavedena u nadlimitním veřejných zakázek (nad 150 mil. Kč) od 1. 1. 2022. Tato metoda může být aplikována i na specifickou oblast správy a provozu bytových domů, jak u novostaveb, tak u již existujících bytových domů.

3. ročník konference odborného internetového portálu TZB-info

Rekonstrukce a provoz bytových domů

Motto 2019: provozní a bezpečnostní rizika bytových domů, praktické příklady úspor

Středa 13. listopadu 2019, Masarykova kolej, ČVUT Praha, Praha 6 - Dejvice
PROGRAM + ONLINE PŘIHLÁŠKA

Je jen otázkou času, kdy se tato metoda stane běžnou praxí každého stavebníka, resp. správce. Oblast správy a provozu bytových domů je pro potřeby řízení procesů pomocí metody BIM trochu specifická v tom smyslu, že záleží na druhu vlastnictví a otevřenosti obyvatel domu ke sdílení údajů, které mohou být v některých případech citlivá. Pokud se podaří zavést metodu BIM do správy a provozu bytových domů, lze očekávat mnoho benefitů.

Když se zamyslíme nad využitím BIM ve facility managementu, tak musíme zařadit BIM mezi její nástroje. Ano, BIM jako součást FM je určitě správná cesta, ale kam to bude pokračovat? FM přeci není jen stavba, technologie, revize, ale především práce s lidmi a zde je bezesporu nejdůležitější význam FM a to se musí do budoucna vyvíjet a zvětšovat tak přidanou hodnotu FM pro core business společnosti.

Závěrem lze říci, že stále aktuálním tématem FM konferencí je kvalita nabízených služeb a oblast BIM a jeho využití pro FM. Novým tématem pak je člověk/zaměstnanec a komfortní pracovní prostředí. Na tato témata jistě naváže listopadová konference Týden FM pořádaná asociací IFMA CZ a místem konání je VŠB-TU Ostrava.

Pro velký zájem otevíráme již nyní kurzy v 2020

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář

místo konání: Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

BŘEZEN: 23.-25.3. + 30.-31.3.2020
ŘÍJEN: 12.-14.10. + 19.-20.10.2020

v případě zájmu prosím kontaktujte paní Adélu Bystřickou