Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info na veletrhu Prague Fire & Security Days 2013

Portál TZB-info připravil pro doprovodný program FSDays 2013 přednášky na téma Úloha facility managementu v bezpečnosti budov, které přednesli odborníci s bohatou praxí ve FM spolu se zástupci profesní asociace Facility managementu IFMA CZ.

Facility management je jedním z rychle se rozvíjejících oborů u nás a jeho nedílnou součástí je mimo jiné i bezpečnost budov. Proto odborný portál TZB-info připravil seminář "Úloha Facility Managementu v bezpečnosti budov", na kterém vystoupili odborníci s bohatou praxí ve FM spolu se zástupci profesní asociace Facility managementu IFMA CZ.


TZB-info připravilo pro FSDays 2013 přednášky na téma Úloha facility managementu v bezpečnosti budov

V doprovodném programu FSDays zazněly tyto přednášky

 • Oblast bezpečnosti z pohledu Facility manažera,
  přednášející: Petra Gütterová, garant oboru Facility management na odborném portálu TZB-info
  Anotace příspěvku: Bezpečnost je prioritou každého Facility manažera. Na konci minulého století byl hlavním tématem Facility manažerů Black out, počátkem tohoto století ohrožení budov teroristy. Bezpečnost však má mnoho aspektů od těchto výjimečných priorit až po každodenní starost o zdraví a majetek. Facility manažer proto musí bezpečnost vnímat komplexně a vždy mít na paměti, že jeho klientem je každý zaměstnanec, návštěvník i pouhý procházející člověk. Prezentace představí bezpečnost jak ji vnímá EU standard ČSN EN 15221, ale i jak by ji měl vnímat každý Facility manažer na straně Klienta i FM poskytovatele.
 • Bezpečnost, rizika a jejich eliminace ve všech fázích životního cyklu budovy,
  přednášející: Ing. Milan Hampl, jednatel společnosti IKA DATA, spol. s r.o.
  Anotace příspěvku: Každá fáze životního cyklu je zatížena, stejně jako každé jiné lidské počínání, různými riziky. Jejich přehled, začlenění do fází, hodnocení a možné přístupy k jejich eliminaci jsou obsahem přednášky.
 • Bezpečnost provozu budovy - komplexní řešení
  přednášející: Jan Talášek, Manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ
  Anotace příspěvku: Z pohledu komplexního facility managementu můžeme rozdělit obory bezpečnosti provozu na tři základní části: 1. Fyzická ostraha budovy a jejího okolí, Režim vstupu a náležitého chování návštěvníka v objektu 2. Bezpečný provoz budovy jako takové: udržování odpovídajícího stavu instalovaných zařízení z hlediska bezpečnosti provozu a v rozsahu platné legislativy 3. BOZP v rámci bezpečnosti budov.
 • Bezpečnost práce a požární ochrana z pohledu zákona a potřeb praxe u budov
  přednášející: Petr Klapka, senior specialista BOZP a PO CIVOP s.r.o., koordinátor stavby
  Anotace příspěvku: Bezpečnost práce je nedílnou a trvalou součástí pracovních povinností všech vedoucích zaměstnanců, ale i řadových zaměstnanců. Každý manažer musí zajistit identifikaci a zhodnocení rizik na pracovištích a zajištění požární ochrany objektu v návaznosti na zaměstnance.

Děkujeme přednášejícím i účastníkům za zájem. Vybrané zajímavosti jsme přinesli již v on-line zpravodajství z veletrhu For Arch 2013. Tématice se budeme i nadále na TZB-info věnovat v oblasti Facility management. Pokud máte ještě dodatečně dotazy k přednáškám, pošlete nám je mailem.

Soutěž FSDays AWARD 2013

Prestižní soutěž o nejlepší a nejzajímavější prezentovaný produkt či službu „FSDays AWARD 2013“ byla určena výhradně pro společnosti prezentující se na veletrhu FSDays 2013. Ocenění nepochybně výrazně pomáhá uvedení nových výrobků na trh a jejich dalším komerčním úspěchům.

Cenu FSDays AWARD 2013, masivní a originální skleněnou plastiku, získala společnost ATIS group s.r.o. za unikátní zařízení 4mulcom, datový GSM modem, který umožňuje stabilní a rychlé datové spojení v mobilních aplikacích. Základní princip spočívá ve využití 4 SIM různých operátorů, ale spolehlivá funkce je zásadně pozvednuta sofistikovaným 4mulcom serverem. Zvláštní důraz byl při návrhu zařízení kladen na přenos videosignálů z dopravních prostředků.

Porota udělila dvě Zvláštní ocenění, a to společnosti EVVA spol. s.r.o. Praha za výrobek e-primo, elektronickou cylindrickou vložku, certifikovanou ve 3. bezpečnostní třídě dle EN 1627. Přístupové médium může být bezkontaktní karta nebo kontaktní Dallas čip. Uživatel může sám vkládat a vymazávat přístupová média a vytvářet přístupové úrovně. Vše bez jakékoliv kabeláže. Jednoduchá instalace a programování.

Další Zvláštní ocenění získala OAAT – OTEVŘENÁ ALIANCE ASISTIVNÍCH TECHNOLOGIÍ o. s. za exponát HOME BRAIN SE SYSTÉMEM CAREOS. Jedná se o revoluční systém z oblasti asistivních technologií. Systém, který jako první a jediný na světě nejenže integruje zabezpečovací a protipožární technologie, systémy asistivity a domácí telemedicíny v jeden celek, ale pomocí speciálního algoritmu na bázi kybernetiky přizpůsobí svoji činnost konkrétním potřebám daného uživatele, respektive se "naučí" jeho běžné zvyklosti a následně reaguje na vzniklou krizovou situaci. Jedná se o komplexní řešení ochrany seniorů, včetně zabezpečení objektu, monitorování úniku vody, plynu a také vzniku požáru v místě, kde se uživatel nachází.

Dalšími zúčastněnými firmami v soutěži o FSDays AWARD 2013 byly:
 • FLAJZAR, s.r.o. (exponát - 3G kamera FLAJZAR),
 • JABLOTRON ALARMS a.s. (exponát - zabezpečovací systém JABLOTRON 100)
 • KALTMEYER s.r.o. (exponát - KABA C-lever)
Soutěž FSDays AWARD 2013
Soutěž FSDays AWARD 2013
 
 
Reklama