Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

MŽP zrychluje čerpání dotací z dobíhajícího Operačního programu Životní prostředí

Ministr Brabec podepsal dotace pro další zásobníkové projekty za 651 milionů Kč. Tzv. zásobníkové projekty jsou kvalitní projekty, které sice splnily v rámci už proběhlých výzev všechny náležitosti, ale tehdy se na ně nedostalo, protože na ně nezbyly peníze.

Poté, co ministr Brabec před dvěma týdny schválil projekty ze zásobníku téměř za 300 milionů Kč, podepsal nyní dotace pro dalších 292 projektů. Tentokrát v hodnotě přes půl miliardy.
Žadatelé musí pro získání dotace splnit důležitou podmínku: Své projekty musí zrealizovat a profinancovat z peněz tohoto programového období ještě letos.

Ministr Brabec od svého nástupu do funkce usiluje o minimalizaci ztráty finančních prostředků v programovém období 2007–2013. Důkazem toho je i další balík schválených projektů z tzv. zásobníku. V první vlně ministr podepsal dotace pro 88 projektů v hodnotě 284 milionů Kč, nyní je to víc než dvojnásobek.

„Jsem rád, že se nám daří plnit slib, který jsem dal veřejnosti při svém nástupu do funkce. Teď jsme dali zelenou realizaci 292 projektů v celkové hodnotě 651 milionů korun. Opět jsou to tzv. zásobníkové projekty, tedy kvalitní projekty, které sice splnily v rámci už proběhlých výzev všechny náležitosti, ale tehdy se na ně nedostalo, protože na ně nezbyly peníze. Tito žadatelé teď na dotaci můžou dosáhnout. Musí ovšem splnit jednu zásadní podmínku. Své projekty musí zrealizovat a profinancovat ještě v letošním roce,“ vysvětluje ministr Brabec.


Ilustrační obrázek, Úprava toku z Markvartického rybníka v Jablonném v Podještědí, srpen 2014, foto D.Kopačková

V tomto balíku schválených projektů půjde:

  • nejvíce peněz – téměř 370 milionů – na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, zejména na snížení prašnosti ve městech a obcích.
  • Dále ministr schválil projekty na zlepšení vodního režimu krajiny – hlavně na výstavbu retenčních nádrží či odbahnění rybníků.
  • Dotace půjdou i do budování infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, tedy především na výstavbu nebo úpravy nových ekocenter, poraden, zahrad či hřišť v přírodním stylu.
  • Další peníze pak půjdou do zateplování budov, konkrétně základních škol, kulturních domů či zdravotních středisek.

V současné době Státní fond životního prostředí ČR v tzv. zásobníku projektů eviduje ještě skoro 400 projektů v celkové hodnotě zhruba 1,7 mld. Kč.

Další žadatelé, jejichž projekty v zásobníku zatím zůstaly, se mohou o vyjmutí z něj dále hlásit na SFŽP.

Zároveň ale musí ke své žádosti doložit reálný harmonogram s přesně stanoveným datem ukončení realizace a profinancování projektu, a to do konce letošního roku.

Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci operačního programu životní prostředí schválených řídícím orgánem k poskytnutí podpory. 54. výzva

DOTACE na TZB-info
 
 
Reklama