Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

OPŽP na konci roku 2014 – záchrana miliard korun

Ministerstvo životního prostředí svolalo na 18. prosince tiskovou konferenci na téma „MŽP dohnalo ztrátu čerpání OPŽP v roce 2014 a plánuje výzvy pro rok 2015“.

Tisková konference začala opravdu v 11 hodin, jak bylo avizováno. Účast na ní byla, bohužel, poznamenána projevem ruského prezidenta Putina v Mnichově, který začal jen o hodinu dříve. Téma totiž bylo nadmíru zajímavé. V úvodu pan ministr Brabec shrnul vývoj v oblasti Operačního programu životní prostředí. Na začátku roku 2014 byl stav tohoto programu kritický:

 • predikce čerpání na rok 2014: 15,9 – 18,1 mld. Kč,
 • plánovaná ztráta pro rok 2014: 13 mld. Kč
 • plánovaná ztráta pro rok 2015: 5 mld. Kč,
 • celková hrozící ztráta za roky 2014 a 2015: 18 mld. Kč

Jako hlavní důvody uvedl pan ministr špatnou komunikaci se žadateli o dotace (např. obce často nevěděly, v jakém stavu jejich projekty jsou) a neutěšený stav fungování administrátora programu, kterým je SFŽP. Proto se rozhodl nasadit krizové řízení s vyhodnocováním situace a přijímáním nápravných opatření na denní bázi. Výsledkem bylo identifikování níže uvedených základních problémů a k nim přijatých opatření


Výsledkem těchto opatření, podpořených osobním přínosem zejména pana ředitele SFŽP Valdmana a pana náměstka Kříže se podařilo dosáhnout zejména těchto pozitivních (měřitelných) výsledků:

 • probuzením „spících projektů“ bylo za rok 2014 vydáno 363 RoPD v hodnotě 14,1 mld. Kč,
 • byla dohodnuta a zajištěna podpora projektů ze zásobníku, které by se jinak nemohly v roce 2014 realizovat,
 • vyjmutím ze zásobníku bylo v roce 2014 podpořeno 412 projektů měst a obcí a 271 projektů ze soukromého sektoru,
 • v rámci rychloobrátkových výzev bylo v roce 2014 podpořeno 816 projektů něst a obcí, resp. 811 projektů ze soukromého sektoru.

Díky tomu proteklo v roce 2014 českou ekonomikou 52 mld. Kč, z nichž 31,4 je možné považovat za „čistý zisk“ národního hospodářství z prostředků EU. A zachráněno bylo již v úvodu uvedených 18 mld. Kč, které se podle všeho podaří do konce roku 2015 profinancovat. To bude mít přirozeně sekundární pozitivní dopady do zaměstnanosti, plnění státního rozpočtu z DPH, plnění kritérií EU atd.

Ve druhé části pak pan náměstek Kříž stručně představil stav OPŽP a jeho výhled do roku 2015. Uvedl, že OPŽP:

 • bude disponovat 2 636 592 864 EUR,
 • je ve stavu, kdy by nic nemělo bránit jeho schválení (z operačních programů se tedy pohybuje na špici),
 • má pro rok 2015 zajištěno souběžné financování projektů z minulého a nového programového období,
 • má v tuto chvíli ambici vypsat první výzvy již v 1. Q 2015 (čištění odpadních vod, protipovodňová opatření, odpady a staré ekologické zátěže, ochrana přírody a krajiny).

Pana ministra pak doplnil v tom, že ačkoli výzvy v roce 2014 probíhaly v jakémsi „zrychleném režimu“, neznamená to, že by se proces jejich schvalování a realizace odchýlil od požadovaného standardu. Zároveň vyjádřil naději, že SFŽP ukáže schopnost řídit čerpání dotací v souladu s plánem a díky tomu by se mohlo podařit celkový rozpočet operačního programu časem navýšit.

Prezentace z tiskové konference k čerpání OPŽP v roce 2014 na MŽP ČR.

 
 
Reklama