Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připravované výzvy pro malé a střední podniky

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje v červnu 2014 vyhlášení dvou výzev

  • Rozvoj
  • Inovace - Potenciál
Výzvy jsou určeny zejména pro malé (do 50 zaměstnanců) a střední (do 250 zaměstnanců) podniky. Inovace – Potenciál je určena i pro velké podniky (nad 250 zaměstnanců). Plánovaná alokace na tyto výzvy je celkem 2 mld. Kč (1mld. Kč na Rozvoj a 1mld. Kč na Inovace - Potenciál).

Předpokládaný příjem registračních žádostí bude probíhat takto:

  • Rozvoj: od 16. 6. 2014 12:00 hod. do 16. 7. 2014 12:00 hod.
  • Inovace – Potenciál: od 9. 6. 2014 12:00 hod. do 9. 7. 2014 12:00 hod.

Podporované aktivity v rámci programu Rozvoj:

  • pořízení dlouhodobého hmotného majetku – strojů a zařízení,
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - náklady na pořízení patentových licencí na know-how a řídícího programového vybavení ke strojům a zařízením.

Podporované aktivity v rámci programu Inovace - Potenciál: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, spočívající v:

  • pořízení nebo technickém zhodnocení strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra,
  • technickém zhodnocení stávajících budov centra.

Forma a výše podpory:
Podpora je poskytována formou dotace. V rámci programu Rozvoj je výše podpory na jeden projekt až 30mil. Kč, resp. 45% způsobilých výdajů, v programu Inovace – Potenciál pak 50 mil. Kč, resp. až 50% způsobilých výdajů.

Příjemci žádosti jsou:
MSP zapsaný v obchodním rejstříku, který má uzavřená alespoň 2 po sobě jdoucí daňová období a bude realizovat projekt v regionech se soustřednou podporou státu nebo v okrese s vyšší mírou nezaměstnanosti.

Podívejte se na podrobnosti k podmínkách programu nebo se přímo zeptejte

Téma Dotace je na TZB-info nově od března 2014.
Chceme pomoci potenciálním žadatelům s přípravou projektů a záměrů tak, aby byly připraveny v předstihu a aby se „vešly do mantinelů některého z dotačních titulů“. Připravujeme pravidelně komentáře aktuálních dotačních titulů, články o dotacích obecně, zkušenosti s dotacemi a samozřejmě sledujeme i specifické tituly Nová zelená úsporám a Kotlíkovou dotaci.

 
 
Reklama