Pozvánka na odbornou konferenci Rekonstrukce TZB v bytových domech

Datum: 4.10.2017  |  Autor: redakce

Konference je určena pro všechny, kteří chtějí v bytových nebo komerčních budovách ušetřit, efektivně je spravovat a zhodnocovat. Součástí je publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem více než 170 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz.

Internetový portál www.tzb-info.cz Vás zve
na mimořádnou odbornou konferenci

Rekonstrukce TZB v bytových domech

15. 11. 2017 - Praha
Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem. Konference je také součástí Týdne facility managementu.


Konference je určena pro domy, které prošly výměnou oken a zateplením, stejně jako pro domy, které si chtějí naplánovat efektivní postup revitalizace. Konference je určena zejména pro projektanty, facility manažery, energetické specialisty a auditory, správce a majitele domů, předsedy SVJ a bytových družstev, techniky.

Obsahem přednášek a související publikace je energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s důrazem na potřeby systémového a kvalitativního přístupu s ohledem na budoucí provozní náklady.
Součástí vložného je publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem více než 170 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz. Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference!
PŘÍKLADY TÉMAT Z PROGRAMU

Přehled povinností legislativy zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění. Význam posouzení možností a energetické a ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant změn. Význam a rozsah podkladů: technický průzkum, technický audit, projekt, energetický posudek. Obecné požadavky pro vlastníky jednotek SVJ při modernizaci soustav TZB v souladu s NOZ a stanovami SVJ. Průzkum stávajícího stavu. Vliv energeticky vědomé modernizace na dynamiku vytápění. Izolace rozvodů a technologií, oběhová čerpadla, teplá voda a cirkulace, akumulace, zdroje, OZE, řešení předávacího místa do budovy, projekty seřízení otopných soustav po zateplení, fakturační a provozní měření spotřeby tepla. Požadavky na vybavení otopné soustavy pro zavedení energetického manažerství. Hospodárná doba životnosti – uvedení hodnot pro vybrané prvky a funkční díly. Úpravy otopné soustavy po zateplení pláště objektu. Montáž a přejímka otopné soustavy….


PARTNEŘI KONFERENCE


Na konferenci se dále prezentují firmy:
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Junkers Bosch, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize BUDERUS, REMS Česká republika s.r.o., DANFOSS, s. r. o., ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Pipelife Czech s.r.o., FV Plast, a.s., LAUFEN CZ s.r.o.Konference volně navazuje na předchozí dvě odborné konference Nové prvky energetického hodnocení budov v roce 2008 a Energetická náročnost budov v roce 2013. I tentokrát budou kromě aktuální legislativy v přednáškách zejména konkrétní příklady a poznatky z praxe při jejím uplatňování a komentáře praktických problémů rekonstrukcí bytových a komerčních domů.

Přednášet budou například: Ing. Karel Mrázek, Ing. Renata Straková, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Vladimír Galád, Ing. Alena Horáková, Ing. Jan Soukup, Ing. Mojmír Böhm, Ing. David Samek.

Těšíme se na viděnou.
Ing. Renata Straková, odborný garant konference


Program konference:

BLOK I: Příprava rekonstrukce
 • Legislativní požadavky na povinné energetické dokumenty pro BD ve vazbě na rekonstrukce nejen soustav TZB - Ing. Renata Straková, redakce TZB-info a Entech Group s.r.o.
 • Příprava a projektová dokumentace jako nedílná součást vědomé rekontrukce, podklad pro výběrové řízení a určení ceny - Ing. Alena Horáková, STÚ-e s.r.o.
 • Energeticky vědomá rekonstrukce otopné soustavy, klíčové momenty a souvislosti – Ing. Karel Mrázek, STÚ-e s.r.o.
BLOK II: Vytápění
 • Příklad rekonstrukce zdroje a odpojení od CZT, praktické dopady a ekonomika
 • Kotle Intergas pro vytápění bytů ideální i pro generační výměnu, návaznost na odvod spalin, rozsah stavebních úprav a ekonomika - Ing. Václav Frolík, Brilon a.s.
 • Čištění otopných soustav v souvislostech a zkušenosti z praxe - REMS Česká republika s.r.o.
 • Otopné soustavy před a po zateplení, zkušenosti, změna potřeby tepla a důsledky pro očekávané úspory – Ing. Vladimír Galád
 • TRV na otopných tělesech - životnost, výměny a jejich rozsah, zkušenosti z realizací - DANFOSS, s. r. o.
 • Uvádění otopné soustavy do provozu – Ing. Jiří Matějček, CSc.
BLOK IV: Voda
 • Návrh soustavy teplé vody v bytovém domě, návaznost na vytápění, zajištění provozu při respektování požadavků zajištění hygieny vody a ekonomiky provozu – Ing. Roman Vavřička Ph.D.,FS ČVUT, Ústav techniky prostředí
 • Využití radiového systému pro detekci nežádoucího úniku vody, měření spotřeby vody - Ing. David Samek, ista Česká republika s.r.o.
Blok V: Větrání
 • Koncept větrání v bytovém domě, možnosti řešení pro zdravé bydlení při respektování technických možností, investiční a provozní náročnost - doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., FS ČVUT, Ústav techniky prostředí

Přednášky navazují na kapitoly publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB. Publikace s unikátním obsahem má více než 170 stran a je určena pouze účastníkům této konference, samostatně je neprodejná. Obsahuje řadu tabulek a informací důležitých pro správné plánování, realizaci rekonstrukce a pro správný provoz s cílem dosažení úspor. Přednášející jsou autory jednotlivých částí publikace a pro přednášku vybrali důležité sekvence z obsahu.
Redakce si vyhrazuje právo změny pořadí příspěvků.
Během programu je počítáno s přestávkami s občerstvením a s diskusí k tématům.
Stolky partnerů s řešením vhodným pro rekonstrukci bytových domů budou umístěny přímo v přednáškovém sále. V přísálí bude možnost separátních jednání během konference.

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání

15. 11. 2017 Praha - Masarykova kolej ČVUT, kongresový sál, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

08.30 - 09.00 Prezence
09.00 - 16.00 Program konference
16.00 - 16.30 Diskuse

V průběhu programu budou dvě přestávky na občerstvení.

2. Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí:

 • 1.800 Kč bez DPH (2.178 Kč vč. 21 % DPH)
 • 1.700 Kč bez DPH pro členy ČKAIT (2.057 Kč vč. 21 % DPH)
 • 1.400 Kč bez DPH pro členy IFMA (1.694 Kč vč. 21 % DPH)

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci, občerstvení v průběhu konference a publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem více než 170 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce a pro provoz. Publikace je vydána pouze v nákladu pro účastníky této konference!

3. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 10. 11. 2017 na email: adela.bystricka@topinfo.cz nebo můžete využít on-line přihlášky na konci tohoto článku.

4. Platební podmínky

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto společnosti Topinfo, s.r.o., č. účtu: 27-6676670247/0100 vedený u Komerční banky, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek

Nepotvrzujeme. Vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Pořadatel

Topinfo s.r.o., portál TZB-info
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Petřiny
Tel.: +420 233 081 141, fax.: 233 081 109
e-mail: adela.bystricka@topinfo.cz, www.tzb-info.cz


Závazná přihláška na konferenci Rekonstrukce TZB v bytových domech - 15.11.2017

Jméno:
Příjmení:
Organizace:
Ulice a číslo:
PSČ a město:
Telefon, fax:
E-mail:
Jiné sdělení:
jsem člověk  nejsem člověk
 

Hodnotit:  

Datum: 4.10.2017
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Projekty 2017

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

logo Mark2 Corporation
logo ista

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czVinylová podlaha: Podklad, pokládka a netradiční aplikaceNa pečovatelské byty nebo bezbariérové domy půjde 300 mil. KčPostup odvzdušnění otopné soustavyČeský ostrovní dům získal Ekologického Oskara a míří do světového finále