Normy v oblasti facility managementu

Facility managementu v Evropě stanovuje EU norma u nás označovaná ČSN EN 15221 „Facility management“. První dva díly jsou v České republice platné od května 2007. Díly 3-5 jsou schváleny a v současné době k dispozici pouze v anglickém jazyce. Od září 2012 budou uveřejněny i v českém jazyce. Poslední 7. díl – Benchmarking ve Facility managementu je ve stádiu přípravy.
Jednotlivé části normy jsou:

 • ČSN EN 15221-1 „Facility Management - Část 1: Termíny a definice“
  – vymezuje oblast facility managementu, přibližuje základní pojmy a definice. Norma definuje tzv. „tvrdé služby“ (FM služby vztahující se k prostoru a infrastruktuře) a „měkké služby“ (FM služby vztahující se k lidem a organizacím).
 • ČSN EN 15221-2 „Facility management - Část 2: Průvodce přípravou smluv o facility managementu“
  – cílem této části normy je poskytnout návod na přípravu FM smlouvy. Tato smlouva má v podstatě definovat vztah mezi společností požadující FM služby a společnostmi, které tyto služby poskytují.
 • ČSN EN 15221-3 „Facility management - Část 3: Návod pro kvalitu ve facility managementu“
  – Návod jak dosáhnout/zajistit kvalitu ve Facility managementu“. Třetí část zavádí pojem FM produkt. FM produktem se míní přesně vymezená a měřitelná FM služba.
 • ČSN EN 15221-4 „Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu“
  – Ve čtvrté části jsou podrobněji specifikovány jednotlivé FM produkty, zařazeny do skupin a tyto specifikovány jak procesně, tak i nákladově.
 • ČSN EN 15221-5 „Facility management - Část 5: Návod pro procesy ve facility managementu“
  – Pátá část normy specifikuje procesní standardy.
 • ČSN EN 15221-6 „Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu“
  – Šestá část popisuje standardy měření, zejména ploch a prostor.
 • prEN 15 221-7 „Facility management - Benchmarking ve Facility managementu“ – v přípravě

NORMY PRO BIM
Metodikou BIM se zabývá pracovní skupina (ISO/TC 59/SC 13)
 • ČSN ISO 12006-2:2014 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci informací
 • ČSN ISO 12006-3:2014 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
 • ČSN ISO 16354:2014 Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
 • ČSN ISO 22263:2014 Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
 • ČSN ISO 29481-1:2014 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
 • ČSN ISO 29481-2:2014 Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci
 • ČSN P ISO-TS 12911:2014 Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)

Norma ISO 16739:2013 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries je zatím ve správě jiné skupiny (ISO/TC 184/SC 4). Její převzetí je však již schváleno a připravuje se.

Pro normy pro BIM jsou vybrány třídící znaky ve struktuře:
73 0101 až 0109 pro obecné dokumenty
 • 73 0101 - ISO 12006
 • 73 0102 - ISO 22263
 • 73 0109 zde patrně bude ISO 16739 (IFC)
73 0111 až 0119 pro knihovny:
 • 73 0111 - ISO 16354
 • v budoucnu sem bude patřit ISO/DIS 16757 (Product Data for Building Services System Models)
73 0121 až 0129 pro pravidla BIM:
 • 73 0121 - ISO/TS 12911
 • 73 0122 - ISO 29481

00 je vždy ponechána pro budoucí sumarizaci terminologie pro danou kategorii.

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Projekty 2017

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

logo Mark2 Corporation
logo ista

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czTendr na přestavbu nemocnice Náchod nabral měsíční zpožděníXXL ocelové haly LLENTAB mohou poskytnout klientovi i úžasnou reklamuVinylová podlaha: Podklad, pokládka a netradiční aplikaceNa pečovatelské byty nebo bezbariérové domy půjde 300 mil. Kč