Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Průzkum mezi pražskými zaměstnanci: Ekologicky šetrným kancelářím dávají zelenou

Podle průzkumu společnosti J&T Real Estate, realizovaného v souvislosti se stavbou kancelářského komplexu Rustonka, je pro téměř polovinu zaměstnanců (42 %) důležité, aby kanceláře potenciální firmy splňovaly ekologické standardy tzv. „zelených“ budov.

Zaměstnanci si uvědomují, že ekologicky šetrné kanceláře mají příznivý vliv nejen na životní prostředí, ale i na jejich zdraví, a proto při hledání nového zaměstnání představují jeden z důležitých aspektů rozhodování.

„Aby firmy nalákaly perspektivní zaměstnance, musí přizpůsobit svou firemní kulturu a jít příkladem i ve společensky odpovědném podnikání. Takové firmy jsou pro zaměstnance atraktivní a dokáží se s nimi ztotožnit,“ říká Petr Markvart, Associate ve společnosti Cushman & Wakefield.

Druhým důvodem, proč jsou zelené kancelářské budovy populární, je vyšší kvalita použitých materiálů a důraz na zdraví zaměstnanců. Ekologicky šetrná administrativní centra dnes již běžně disponují dostatkem zeleně, přirozeného světla, vyhovující klimatizací, odpočinkových zón a vytváří tak pohodlné a stimulující pracovní prostředí pro zaměstnance. Společnosti sídlící v ekologických kancelářích proto vykazují často nižší četnost pracovních neschopností zaměstnanců a vyšší produktivitu. Zároveň klesá fluktuace zaměstnanců.

Pracovní prostředí ovlivňuje výkon i zdraví zaměstnanců

Průzkum ukázal, jak výrazně zaměstnanci vnímají negativní vlivy působící uvnitř budovy. Celých 90 % dotázaných označilo jako nejvíce negativní hluk na pracovišti. Dostatek denního světla je důležitý pro více jak 80 % zaměstnanců. Ideální pracovní prostředí však neznamená jen dostatek světla, ale také čerstvého vzduchu. Ten je důležitý pro 84 % dotázaných. Dobře nejsou vnímány ani stísněné prostory, které negativně ovlivňují téměř 90 % zaměstnanců.

„Zelených“ kanceláří přibývá

V důsledku rostoucí poptávky, a to nejen ze strany nájemců a zaměstnanců, ale také ze strany samotných investorů a developerů, je zřetelný nárůst investic do zelených kancelářských budov. V posledních letech v Praze a dalších velkých městech vznikají nová administrativní centra, která se můžou pochlubit mezinárodním ekologickým certifikátem.

„V Praze se dnes ekologickou certifikací pyšní 13 % kancelářských budov. V Ostravě a v Brně je to 5 %. Certifikaci mohou dodatečně získat i starší budovy, musí ale splňovat veškeré stanovené standardy. To pro vlastníky nemovitostí většinou znamená investici do jejich rekonstrukce,“ vysvětluje Petr Markvart.

„Zejména velké korporace a firmy s nutností nabírat a udržet dnes nedostatkové zboží, totiž talenty, postupně přecházejí na ekologičtější, lépe řečeno komfortnější provoz. Zelené budovy nereprezentují jen vyšší komfort ve srovnání s těmi ‚obyčejnými‘, jde i o společenský status, že se daná firma stará přírodu, což je pro mnohé nové zaměstnance důležité. Pozitivním přidruženým efektem jsou pak nízké a především udržitelné spotřeby energií, tedy úspory na službách,“ říká Eduard Forejt, Business Development Director, Jones Lang LaSalle.

Jedním z nich je také největší administrativní projekt letošního roku – komplex Rustonka, který najde své místo v oblíbeném pražském Karlíně. Dokončení první etapy je plánováno na začátek roku 2017.

„V posledních letech můžeme zaznamenat, že objem zelených kanceláří na lokálním trhu stále roste. Šetrnost budovy je dnes vnímána jako nezbytná podmínka k zařazení budovy mezi kvalitní stavby a na vyspělém trhu se bez environmentální certifikace už neobejdete. V tomto ohledu je projektován také komplex Rustonka, který se může pochlubit americkou LEED GOLD certifikací,“ dodává Martin Kodeš z J&T Real Estate.

Certifikované budovy jsou znamením prestiže

Certifikace dnes už patří téměř ke standardu špičkové kancelářské budovy. K nejznámějším a nejrozšířenějším patří americký systém LEED založený na ohodnocení souboru kritérií z oblasti udržitelné výstavby. Další významné certifikáty pocházejí z Velké Británie (BREEAM) či Německa (DGNB). I u nás byl vyvinut propracovaný systém certifikace SBToolCZ, který je na rozdíl od „nadnárodních“ certifikačních metod přizpůsoben českým podmínkám.

O průzkumu:

Průzkum společnosti J&T Real Estate proběhl v květnu 2016. Zúčastnilo se ho 726 zaměstnanců ve věku 18 až 65 let, kteří pracují v Praze a bydlí v Praze a Středočeském kraji.