Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nebezpečí e-aukcí, argumenty proti účasti

Přemýšlíte o účasti na e-aukci energií? Ale kdo jsou skuteční organizátoři? Je to město? Máte možnost se seznámit se smluvními podmínkami? Když se Vám nebude zamlouvat vysoutěžená cena, budete moci odstoupit bez manipulačního poplatku? Mnohem více se dozvíte v článku Mgr. Jiřího Macha, ředitele a člena představenstva společnosti Halimedes, obchodníka se zemním plynem. Tento článek vyšel před nedávnem v jednom regionálním deníku a autor v něm velmi výstižně popisuje nebezpečí, která na zákazníka při e-aukcích číhají.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Nedávno jsem dostal vyjádření Mgr. Jiřího Macha, ředitele a člena představenstva společnosti Halimedes, a.s. a i když se o tomto tématu před nedávnem dost psalo, dohodli jsme se na uveřejnění jeho článku. Důvodem bylo podle mého názoru zcela přesné označení problému a hlavně jasné definování nebezpečí vyplývající pro zákazníka z účasti na e-aukci. Autor sice jmenoval konkrétní města i společnost pořádající aukce, ale domnívám se, že pro účel obecného definování problému nejsou jména podstatná.

Na webových stránkách dvou měst v Krkonoších byla zveřejněna informace o e-aukci elektřiny a plynu, kterou mají města spolu s aukční společností uspořádat. Tímto chceme upozornit na neférovost informací uvedených v oznámeních o pořádaných e-aukcích a vyzýváme všechny, kteří o účasti v aukci přemýšlí, aby před sjednáním smlouvy zvážili následující skutečnosti:

  1. Města nejsou organizátory e-aukce elektřiny a plynu – i když v oznámení tvrdí „že uspořádá pro své obyvatele a místní podnikatele aukci na společný nákup elektrické energie a plynu." Není to pravda, města nejsou pořadatelem, organizátorem ani zadavatelem e-aukce, jak by se z oznámení mohlo zdát, a průběh ani výsledek e-aukce žádným způsobem negarantuje.
  2. Neznáte podmínky zprostředkovatelské smlouvy – v oznámení se uvádí, že „pro zapojení do e-aukce je třeba, aby zájemci podepsali smlouvu se zprostředkovací firmou. Tato smlouva je bezplatná a definuje práva a povinnosti obou stran“. Kdokoliv, kdo by se chtěl s návrhem zprostředkovací smlouvy seznámit, má však smůlu. Návrh smlouvy není uveřejněn na stránkách obou měst ani na stránkách aukční společnosti. O tom, zda smlouvu sjednáte, se budete muset rozhodnout na místě, bez možnosti konzultace. V oznámení se rovněž uvádí, že „tato služba je zcela ZDARMA“. To si však opět nikdo nemůže ověřit, protože nemá možnost se seznámit s návrhem zprostředkovací smlouvy s pořadatelem e-aukce.
    Není nic zadarmo. Celá e-aukce není ZDARMA. Pokud následně nesjednáte smlouvu s vítězným dodavatelem, vzniká Vám zpravidla povinnost k úhradě smluvní pokuty, náhrady nákladů atd., jejíž výše Vás může velmi nepříjemně překvapit. I v tomto případě se uvádí, že „pokud by cena vysoutěžená v e-aukci nedosáhla úspory alespoň 15 %, než je stávající cena pro daného klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem“. Jinými slovy, pokud byste s novým dodavatelem smlouvu nesjednali, budete platit. Navíc aukční společnost na svých stránkách tvrdí, že vždy platíte dohodnuté procento z Vašich výdajů. Zjevně tedy služba zcela zdarma není, jak tvrdí obě města.
  3. Je Vám opravdu jedno, s kým sjednáte smlouvu? – u e-aukce bohužel vůbec nezáleží na tom, který dodavatel, s jakými referencemi spokojenosti zákazníků, tradicí atd. v aukci zvítězí. Pokud se k účasti v aukci zavážete, vznikne Vám povinnost sjednat s vítězným dodavatelem smlouvu. Aukční společnost sice tvrdí, že se „e-aukce účastní pouze prověření dodavatelé, není třeba se obávat“, ale už neuvádí, jak potencionální zájemce prověřuje, co musí dodavatel splňovat, aby byl v pojetí aukční společnosti „prověřeným dodavatelem“. Na internetu si můžeme najít celou řadu diskusních fór, na kterých si spotřebitelé vyměňují negativní zkušenosti s konkrétními dodavateli elektřiny či plynu.
  4. Jaká má být vlastně úspora? – tvrzení o dosavadních úsporách jsou zcela klamavá. Nikdo zde neuvádí, z jaké základny by se měla minimální úspora počítat. I pro laika je při tom zjevné, pokud se tvrzená minimální úspora 15 % počítá z celkových nákladů na dodávku elektřiny či plynu (tedy platby, která je uvedena na faktuře) nebo pouze z ceny silové elektřiny nebo zemního plynu, ve vztahu k jaké spotřebě elektřiny či plynu atd., už vůbec se to nedá porovnávat v případě, kdy jednotliví dodavatelé uplatňují rozdílně vysoké měsíční platy. Tvrdí-li aukční společnost, že elektronická aukce Vám sníží výdaje o 15–35 %, tak se jedná pouze o reklamní přehánění. Může se snížit pouze o tzv. neregulovanou část, která u dodávky elektřiny činí pouze 36 % a v případě dodávky plynu 78 %. Pokud by výsledná cena v e-aukci byla alespoň tvrzených 15 % proti ceně Vašeho stávajícího dodavatele, promítlo by se takové snížení v případě dodávky elektřiny maximálně 5 % a v případě plynu maximálně 12 % z celkových výdajů zákazníka.

Nezbavujte se svého práva na výběr dodavatele

Každý zákazník má podle zákona právo na svobodný výběr svého dodavatele elektřiny či plynu. K tomu, abyste si mohli zvolit dodavatele podle Vašich představ, potřeb, zkušeností s ostatními dodavateli atd., je třeba se nejprve seznámit s ceníkem a produkty toho kterého dodavatele, abyste si vybrali podle Vašich představ. Následně si musíte podrobně prostudovat návrh smlouvy vybraného dodavatele a jeho smluvní podmínky (VOP), abyste věděli, k čemu všemu se sjednáním smlouvy vlastně zavazujete (např. jaké dodavatel uplatňuje smluvní sankce, nejrůznější poplatky, co všechno ze smlouvy může dodavatel jednostranně změnit atd.). Teprve potom se můžete odpovědně rozhodnout. Toto všechno však v případě e-aukce svěřujete do rukou pořadatele e-aukce a vítězného dodavatele, kteří v podstatě rozhodnou za Vás!

Poznámky k článku:

Je zajímavé, že krátce po liberalizaci trhu se objevil jeden dodavatel, který byl zákazníky i médii velmi kritizován za nevybíravý nábor zákazníků, především starších lidí. Následné vyšetřování Energetickým regulačním úřadem mu však žádné porušení zákona neprokázalo. Nicméně tyto praktiky dokázaly znechutit zamýšlenou změnu dodavatele mnoha zákazníkům. Nyní stejný dodavatel často figuruje jako vítěz v e-aukcích a jsou to právě jeho praktiky, na které si jak Mgr. Mach, tak i agentura ENA v průzkumu na toto téma pod záštitou Energetického regulačního úřadu stěžuje.

Myslím si, že úroveň e-aukcí ale nevybočuje z celkové úrovně prodeje energie u nás. Dalo by se říci „jaký je trh, takové jsou aukce“.

 
 
Reklama