Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Mezinárodní konference bezpečnostního managementu 2014

Z diskuse bylo zřejmé, že nejdůležitější oblastí pro společnosti je bezpečnost. Může security management spadat oborově pod facility management? Jaká mzda strážných vychází z tendrových nabídek a jakou kvalitu služeb je možné za tuto cenu očekávat?

Dne 24. dubna 2014 se v hotelu Dorint Don Giovanni Praha uskutečnil již 10. ročník mezinárodní konference bezpečnostního managementu KBM 2014. Motto letošního roku bylo DETAILS MAKE MASTERPIECE. Organizátorem akce je organizace ASIS International sdružující bezpečnostní profesionály.

Konference byla rozdělena na několik tematických bloků, mezi které patřil Facility management vs. Security management, Faktor stresu v bezpečnosti, Lidský faktor vs. Technologie nebo Efektivní management bezpečnostního týmu.

Security management a krizové situace

Zajímavým zpestřením programu byla video ukázka protiteroristického cvičení na Rádiu Svobodná Evropa se zadržením rukojmích a panel s Miroslavem Vymyslickým, národním koordinátorem krizového vyjednávání Policie ČR a agentem FBI panem Paulem H. Haertelem, Supervisory Special Agent U.S.Embassy, Department of Justice, Fedral Bureau of Investigation. Oba aktéři hovořili o zkušenostech s krizovými situacemi.
Pan Haertel pak konkrétně o teroristických útocích a používání střelných zbraní v USA. Miroslav Vymyslický informoval, že v současné době disponuje Policie ČR 145 vyjednavači, kteří ročně řeší cca 100 krizových situací, mezi kterými mají největší zastoupení pokusy o sebevraždu. Čeští vyjednavači své zkušenosti získali na stážích ve Velké Británii a USA.
Haertel zmínil roční výročí útoku na Bostonský maraton, kde dle jeho zkušeností je nejhorší, když čelíte nastražené bombě s časovačem než tváří tvář lupiči se střelnou zbraní, kdy můžete jeho jednání ovlivnit, kdežto v první variantě nikoliv a jen sledujete následky útoku. Haertel se také svěřil se svými pocity při osvobození dětských rukojmích ve škole, kdy se tyto incidenty stávají stále častějšími. Na druhou stranu Haertel konstatoval, že v ČR oproti USA vzniká méně krizových situací, protože nemáme např. hurikány, gangy, bombové útoky ani tak velké množství loupežných přepadení či zajetí rukojmích. Naše zkušenosti jsou tedy menší a v případě opravdového útoku můžeme být ve velké nevýhodě, protože nebudeme mít potřebné praktické zkušenosti. Čemuž všichni přítomní dali za pravdu.

Diskusní panel Facility management vs. Security management

Zajímavé bylo sledovat diskusní panel na téma Facility management vs. Security managementu. Diskutujícími byli Roman Balogh - ředitel společnosti KD Pragma a člen představenstva asociace IFMA CZ, Marek Pour - Security manager CZ & SK, Coca – Cola HBC Česká republika s.r.o., Martin Bílek - bezpečnostní ředitel společnosti ČEPS, Petr Janovský - divizní ředitel Divize průmyslu holdingu M2C a moderátorem panelu byl Jaromír Průša, Manager Facility Services Ahold Czech Republic a.s. Stejně tak jako obsazení diskutujících bylo i složení v sále, tedy jednoznačně převažovali zástupci security managementu. Hlavním tématem bylo zařazení facility managementu a security managementu v hierarchii společnosti. Který z oborů má navrch? Z diskuse bylo zřejmé, že nejdůležitější oblasti pro společnosti je bezpečnost.
Účastníci panelu si nedokázali dost dobře představit facility managera, který rozhoduje o krizových situacích ve společnosti a sestavuje krizové plány. Tyto společnosti pak berou facility managera jako osobu starající se např. o úklid (objektů, ale i zeleně) nebo o vozový park. Facility manager, zde není vnímán, jako řídící pracovník odpovědný za všechny FM služby (neboli podpůrné služby), ale pouze jako vedoucí pracovník za danou oblast – jednu službu, který si následně sjednává externí dodavatele.
Podle mínění Bílka není u nás společnost, která by mohla nabízet centralizaci všech služeb FM a pokrýt při tom celou Českou republiku. Na druhou stranu, pokud si najímají bezpečnostní službu na ostrahu objektů, tak spíše volí jednoho partnera pro celou ČR. Závěrem tedy zaznělo, že security management nemůže spadat oborově pod facility management a musí být ve společnostech řazen hierarchicky výše než facility management.
Z průběhu panelu vyplynul na povrh jeden velký úkol pro asociaci IFMA CZ, a to osvěta a vysvětlení oboru facility management odborné i laické veřejnosti!

FAIR RATE - jakou kvalitu služeb je možné za jakou cenu očekávat a získat?

Součástí konference bylo také představení kampaně FAIR RATE pořádané ISIS International – ČR, která bude spuštěna v příštím roce. „Účelem kampaně je kultivace bezpečnostního trhu a zlepšení podmínek zaměstnanců SBS. Dobrovolným připojením k této iniciativě a dodržením podmínek FAIR RATE mohou klienti významně změnit stávající alarmující stav, který nevyhovuje ani klientům bezpečnostních služeb, ani strážným“, vysvětluje předseda ASIS International ČR, pan Zdeněk Kalvach.
Cílem kampaně je pak upozornit klienta na mzdu, kterou jejich strážní dostanou a ujasnit si, jakou kvalitu služeb je možné za jakou cenu očekávat a získat. Druhým cílem je pak znemožnit soukromým bezpečnostním službám v rámci fakturované hodinové sazby jít pod určitou míru při vyplácení svých zaměstnanců, a tak zajistit vyšší platové podmínky a kvalitnější nabídku služeb. Program FAIR RATE se nebude týkat pouze soukromých firem, ale i státní správy.
Ukážeme si reálný přiklad ze státní správy. U některých tendrů je zjevné, že uvedená cena nemůže pokrýt platy vedoucích pracovníků. „Minimální mzdový náklad s marží byl u jednoho klienta vypočítán na 115 Kč/hod. S touto cenou ASIS International – ČR porovnala vítězné nabídky některých tendrů a vyšlo jí, že Úřad vlády vysoutěžil částku 46,80 Kč/hod., NT Muzeum částku 48,40 Kč/hod. apod. Stát na jednu stranu požaduje kvalitu na úrovni kvalifikace strážných a na druhou stranu najme bezpečnostní službu za 55 Kč/hod. (např. vězeňská služba)“, sděluje Kalvach.
Konference přinesla zajímavá témata k zamyšlení a upozornila na chybně nastavené podmínky při najímání strážných a otázku, za jaké peníze lze tuto službě kvalitně poskytovat.

 
 
Reklama