Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Co je slabinou českých měst v oblasti energetiky a úspor?

Kateřina Vosičková je už 6 let energetickou manažerkou statutárního města Prostějova. Začínala v době, kdy většina českých měst energetika neměla vůbec.

Kateřina Vosičková, energetická manažerka statutárního města Prostějova
Kateřina Vosičková, energetická manažerka statutárního města Prostějova

Kateřina Vosičková je už 6 let energetickou manažerkou statutárního města Prostějova. Začínala v době, kdy většina českých měst energetika neměla vůbec. Město Prostějov jedním z nejpokrokovějších měst v oblasti hospodárného nakládání s energiemi u nás. Pod vedením Kateřiny Vosičkové město zrealizovalo řadu energeticky úsporných projektů, které městu ušetřily nemalé peníze.
Kateřina Vosičková bude na letošní konferenci Energetický management pro veřejnou správu, která se koná 21. a 22. ledna 2020 v Praze, prezentovat Smart City strategii města Prostějova a zkušenosti se zaváděním energetického managementu. Několik otázek k jejímu působení v pozici energetika v Prostějově jí položila Marcela Musílková ze společnosti B.I.D. services, organizátora konference.

Desítky milionů, které Prostějov šetří díky centrálnímu nákupu a realizaci energeticky úsporných opatření

Marcela Musílková: Co myslíš Kateřino, vyplatí se městu mít svého energetického manažera? Dokázala bys odhadnout, jak velkou částku město Prostějov dokázalo ušetřit díky hospodárnému nakládání s energií za dobu tvého působení?
Kateřina Vosičková: Pozice energetického manažera je ve městech velmi důležitá a věřím, že i přínosná. V menších obcích je asi obtížné takovou pozici vytvořit, pak je důležité, najít osobu, která bude mít alespoň zájem o monitorování spotřeb a zjednodušený energetický management. Velmi důležité je ale nastavení kompetencí energetického manažera a podpora vedení města, které musí mít na provádění EM zájem.
Je těžké odhadnout, o jak velkou částku za dobu mého působení jde, do mé kompetence kromě hledání energeticky úsporných opatření patří i centralizované nákupy elektřiny a zemního plynu pro město a jím zřizované příspěvkové organizace a organizace, v nichž má město majoritní finanční podíl. Investiční akce typu zateplení budov, rekuperace atd., jsou pak v gesci Odboru rozvoje a investic. Řádově se ale i s nákupy jedná o desítky milionů korun, které město šetří díky centrálnímu nákupu a díky realizaci energeticky úsporných opatření. Jen nastavení pravidel, monitoring spotřeb a změna chování a myšlení uživatelů budov magistrátu a příspěvkových organizací, přináší nemalé úspory. Sami ředitelé si hledají možnosti, jak by ušetřili náklady za energie, které pak konzultují, případně jim pomohu rozvíjet prvotní myšlenky. Není to jen o energetikovi, ale o celém týmu lidí, kteří mají chuť dělat nové věci, nebo dělat věci jinak.

Marcela Musílková: Který z projektů realizovaných městem, pokládáš za vůbec nejúspěšnější? Jaké plány má město do budoucna?
Kateřina Vosičková: Za svůj největší úspěch považuji vytvoření fungujícího systému EM. Nastavení komunikace mezi energetikem a příspěvkovými organizacemi. Počátky byly hodně těžké. My jsme obecně nastaveni tak, že každou změnu vnímáme často zbytečně negativně a jako práci navíc. S odstupem času ale všichni pochopili přidanou hodnotu, kterou jim zavedený systém dává.
Z projektů pak asi stojí za zmínku vysoké procento budov, které prošly EÚO (cca 85%), výstavba FVE na sportovní hale, kterou se město hlásí k využívání obnovitelných zdrojů a k čistým zdrojům energie, instalovali jsme dálkový monitoring vody, který nám pomáhá odhalit nechtěné úniky a havárie vody. Já osobně mám velkou radost i z projektu měření CO2 ve školách, do kterého se aktivně zapojili žáci pod taktovkou učitelů. I zde je vidět, že zájem o vzdělávání v této oblasti je i ze strany pedagogů a ředitelů. Děti aktivně prováděly měření CO2 a zpracovaly vyhodnocení výsledků. Učí se tak efektivně větrat místnosti, kde není rekuperace vzduchu a musí si vystačit bez technického vybavení. Za velmi přínosné považuji vytvoření konceptu Smart Prostějov, kde je energetika jedním ze 14 témat a otevírá nám dveře pro další projekty. Mezi ty patří efektivní hospodaření se srážkovou vodou, příští rok bychom měli vybudovat na sportovní hale retenční nádrže a srážkovou vodu využívat nejen pro zálivku a vsaky, ale i ke splachování toalet. Máme v plánu výstavbu dobíjecích stanic pro elektromobily, podporujeme čistou mobilitu, ať už sdílenými koly (bikesharingem), která jsou dotovaná městem, tak kompletní MHD na CNG. V rámci hledání dalších energeticky úsporných opatření, plánujeme instalaci centrální regulace vytápění budov magistrátu a spoustu dalších projektů.

Pořád jsme ve veřejné správě svázaní soutěžením „na cenu“, mnohdy na úkor kvality

Marcela Musílková: Co je podle tebe největší slabinou českých měst v oblasti energetiky a úspor?
Kateřina Vosičková: V době, kdy jsem se dostala na pozici energetika, byla tato oblast v plenkách. Sama jsem si musela určit směr, vymýšlet projekty a cesty. Dnes je situace daleko lepší, je mnohem víc informací, školení. Energetika je jednou z nejdiskutovanějších oblastí a to hlavně proto, že si společnost začala uvědomovat vyčerpatelnost zdrojů. Zároveň je to ale i oblast, která se velmi dynamicky mění, je třeba sledovat nové trendy, technologie a nebát se. Často je také těžké najít toho správného partnera pro realizaci. Pořád jsme ve veřejné správě svázaní soutěžením „na cenu“, mnohdy na úkor kvality. Největší problém ale přichází zevnitř. Je to samotná komunikace uvnitř úřadu. Neměly by se stávat situace, že proběhne investiční akce a až pak se zjistí, že se energetické věci daly udělat jinak, lépe. Činnosti musí být koordinované a k tomu je potřeba vzájemná komunikace a sdílení informací. I to šetří peníze.

Energetický management pro veřejnou správu 2020

Marcela Musílková: Na naší konferenci pro energetické manažery vystupuješ často, tvé příspěvky jsou vždy plné inspirace. Baví tě to ještě?
Kateřina Vosičková: Jsem přesvědčená, že tato práce se nedá dělat bez toho, aniž by člověka bavila. Pro mě je to kreativní práce, která mě nutí učit se pořád něco nového. Rozhodně se nejedná o stereotypní činnosti. Baví mě to i díky tomu, že pro realizaci projektů mám podporu vedení města a mám kolem sebe ředitele a ředitelky příspěvkových organizací, kteří mi svým zájmem a spoluprací dávají najevo, že ta práce má smysl. Zároveň potkávám spoustu nových lidí, kteří mi často ukáží nový směr a přivedou mě na zajímavé myšlenky na nové projekty.

 
 
Reklama