Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požadavky na kancelářské prostory

Na Týdnu facility managementu v Brně zaujala i přednáška kolegy Ing. arch. Petra Brandejského o vybavení kanceláří jako odpověď na trend, kdy vliv administrativních budov na zdraví, produktivitu a komfort uživatelů je pro klienty hodně atraktivní a má velký vliv na hodnotu nemovitosti.

Zasedačka roku 2017 - interiéry vítěze SAP, zdroj článek TZB-info
Zasedačka roku 2017 - interiéry vítěze SAP, zdroj článek TZB-info

Na odborné akci Týden facility managementu v Brně v letošním roce s mottem Prostor & prosperita zaujala i přednáška kolegy Ing. arch. Petra Brandejského, která vycházela ze seriálu unikátních článků o vybavení kanceláří:
Unikátní osmidílný seriál TZB-info k zařizování kanceláře. Jde o základní charakteristiky jako rozměry pracovního místa, , ale i drobnosti typu úchyty kabelů pro pohodlí a bezpečnost, rozměry pracovního místa,
Jak bylo znát z diskuse, facility manažeři nejsou zatím zvyklí běžně přemýšlet o nábytku, barevnosti prostoru, materiálech a složkách mikroklimatu kanceláří a objektů. Nicméně nastupující trend znají a připouštějí, že bude třeba se přizpůsobit.

Cenné body a kredity pro budovu z kategorií IEQ (Indoor Environment Quality) a Health and Wellbeing

Problematika administrativních budov a jejich vliv na zdraví, produktivitu a komfort uživatelů je v současné době nejvýraznějším tématem na trhu. Na mezinárodních konferencích věnovaným udržitelnosti budov se téměř nemluví o ničem jiném. Tento trend je však výsledkem toho, že za budovy s pozitivním vlivem na zdraví a produktivitu je trh ochoten doplatit. I v hodnocení BREEAM a LEED, o které nové administrativní budovy hodně stojí, se dlouhodobě klientům doporučuje cílit na body a kredity z kategorií IEQ (Indoor Environment Quality) a Health and Wellbeing, protože ty jsou pro klienty nejatraktivnější a mají největší vliv na hodnotu nemovitosti.
Je proto přirozeným vývojem, že vznikly celé certifikační systémy věnované této oblasti. Reagují na poptávku na trhu. Wellbeing trend má pevné základy a předpokládáme, že bude velmi rychle kupředu. Zdá se, že má vzhledem ke svému ekonomickému vlivu dokonce větší potenciál než environmentální udržitelnost.

V tomto článku přinášíme stručné shrnutí přednášky Požadavky na kancelářské prostory - prostor, osvětlení, akustika, barevnost a tepelná pohoda.

Rozdělení kancelářských prostor

 • Home office
 • Kancelářské centrum nebo samostatné kanceláře ve stávající zástavbě
 • Kancelářské centrum, technologicko-administrativní nájemní prostory,
 • nově vytvořené

Buňkové kanceláře – buňkové, oddělené či samostatné kanceláře pro jednoho pracovníka (individuální), pro dva pracovníky (sdružené) nebo více pracovníků (společné 3 – 10 lidí). Je to starší typ kanceláří, s určitým klidem a soukromím na práci. Vyžadují velké prostorové nároky, v oddělených buňkách dochází k horší kontrole pracovníků.
Velkoprostorové kanceláře (11 a více lidí) - můžete zaslechnout výrazy pro otevřené velkoprostorové kanceláře jako „open-space“ nebo „open-plan“. Toto řešení se bjevilo se někdy v první polovině 20. století a otevřená dispozice měla umožnit flexibilitu a variabilitu prostoru.
Kombinované kanceláře - se snaží využít obou předešlých možností a kombinovat je. Uzavřené kanceláře a „open-space“ jsou kombinovány v různém poměru tak, jak vyžaduje pracovní náplň lidí.
Flexibilní kanceláře - jsou obdobou velkoprostorových kanceláří „open-space“, kdy díky flexibilním sestavám, variabilitě vybavení, mobilitě nábytku, lze kancelář přestavit dle potřeby.
Coworkingové prostory, kanceláře - jedná se o tzv. sdílené pracoviště, pro samostatné pracovníky a skupiny, popřípadě pro užší spolupráci. Tento prostor si pronajímáte v dané specifikaci, dle možností a potřeb.


Nízký předěl mezi stoly, zdroj článek TZB-info Kancelář, nebojte se barev a materiálů, a ať to svítí... (díl druhý)

Polstrovaný sedací nábytek s předělem, zdroj článek TZB-info Kancelář, nebojte se barev a materiálů, a ať to svítí... (díl druhý)

Technické a technologické řešení

Akustické požadavky na kancelářské prostory

U činnosti v kanceláři a provozu s touto prací spojených by hluk neměl přesáhnout limit 35 – 45 dB. U velkoprostorových kanceláří by hluk neměl přesáhnout limit 50 dB s duševně náročnou prací. Při rutinní povaze práce je možná hladina ve velkoprostorových kancelářích 60 dB.

Osvětlení kancelářských prostor

Denní a umělé osvětlení by mělo být namícháno tak, aby převažovalo světlo denní. Pracovní místnost by měla být osvětlena rovnoměrně, bez výkyvů při přechodu z přirozeného na umělé osvětlení. Správný směr světla při dopadu pro praváky by měl být z levé strany. Intenzita světla by měla být asi 500 lx. Doporučená orientace kanceláří je S, SZ, SV.

Barevnost kancelářských prostor

 • Teplé světlé barvy - shora duševně podněcují, ze strany oteplují a přibližují, zespodu odlehčují a zvedají.
 • Teplé tmavé barvy - shora uzavírají, jsou důstojné, ze strany obklopují, zespoda působí bezpečně.
 • Studené světlé barvy - shora zesvětlují, uvolňují, ze stran odvádějí stranou, zespodu působí hladce.
 • Studené tmavé barvy - shora působí hrozivě, ze strany smutně, depresívně, zespoda těžce, stahují dolů.
 • Neutrální barvy - béžová, šedohnědá, šedá, smetanové barvy, bílá a černá jsou jakýmsi podkladem pro ostatní barvy. Jsou univerzální, lehké a pohodlné.
 • Pastelové barvy - i v teplých odstínech nejsou nezajímavé, pouze se sytými odstíny studených i teplých barev musíme zacházet jako se šafránem.
 • Akcenty nebo proužky - lze s úspěchem využít, v plochách však velmi opatrně.

Tepelná pohoda

Je komplex vlastností budovy, potažmo jednotlivých místností. Tyto vlastnosti se odvíjí od kvalitních oken, stěn a stropů, obvodového pláště a jejich dostatečné tepelné izolace. Vše doplňují otopný systém dohromady s klimatizací, popřípadě rekuperací. Kvalita vzduchu a jeho správná teplota a vlhkost jsou naprostým základem pracovního prostředí.

Hasicí systém

Rozvody sprinklerů umožní v případě problémů hašení pouze lokálně, v místě potíží. U nově vytvořených celků máme na výběr spoustu možností a rozhodně neexistuje paušální „kuchařka“, jak na to. Nicméně normy hovoří jasně o tom, co je dnes povinné a nezbytné

Rozvody

Silnoproudé a slaboproudé rozvody, elektroinstalační krabice v podlahách a po obvodu, variabilita rozvodů díky zdvojené podlaze, jsou dnes již zcela běžné. Kvalitní a promyšlené rozvedení těchto médií se vám v budoucnu bohatě vrátí.

Příklad

Kancelářské centrum v technologicko-administrativních nájemních prostorech, které jsou v nově vytvořené zóně Černovické terasy.

Na přednášce zaujalo a diskusi vyvolalo představení vzorové budovy projektu Green Building o pronajímatelné ploše 15 182 m2 včetně elektronicky monitorovaného parkoviště s kapacitou 600 míst. S detailním popisem obvodového pláště, nosných a obvodových konstrukcí, zdvojených podlah, otopných těles, stabilních hasicích zařízení, oken, svítidel, chladících trámů, elektroinstalačních podlahových krabic, nouzového zvukového systému, rozvodů metalických i optických kabelů.

Použité zdroje:

 • fotografie, části textů a vizualizace – Areál Slatina a.s.
 • http://www.citáty.net
 • fotografie - eu.fotolia.com
 • Použitá grafická schémata - Ing. arch. Petr Brandejský
 • Administrativní budovy - ČSN 73 5305

O konferenci na letošním Týdnu facility managementu: BIM je pro facility manažery již zajímavé téma

Prvky přírody jako vhodný prvek řešení syndromu nemocných budov

Přírodou jsou myšleny především vhodné rostliny, sluneční paprsky a čerstvý vzduch.

Stále častěji se v architektuře a stavebnictví uplatňují prvky biofilie, jejíž podstata vychází z myšlenky instinktivní vazby člověka k přírodě.
Biofilní design je charakteristický tím, že vnáší do interiérů přírodu s cílem působit na psychiku člověka a využívat příznivý vliv na hygienu prostředí. Dalšími důležitými funkcemi je plnit estetickou funkci (vzhledem a tvarem rostlin, barevností jejich orgánů, množstvím a uspořádáním rostlin a jejich vazbou na mobiliář a ostatní dekorační a užitné prvky interiéru).


Dochází se k závěrům, že je zapotřebí v co největším měřítku vnášet přírodu do našich měst a příbytků. Foto zdroj: Zasedačka roku 2017 - interiéry vítěze SAP, zdroj článek TZB-info
 
 
Reklama