Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. arch. Petr Brandejský


18.1.2023
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Pokusili jsme se osvětlit danosti sklepní architektury z pohledu stavebního, historického, ale taky i estetického. To vše lze popsat, zdokumentovat a zcela exaktně doložit. tak trochu mystická a nehmatná je však atmosféra sklepů, bohatá historie vepsaná do podzemní stavby s klenbou a uskladněným vínem.

3.12.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Neoddiskutovatelně jsme svědky něčeho zcela výjimečného. Lednický zámek se znovu zaskví se svými průhledy a salety, parkovou úpravou a vzácnými dřevinami v hladině „staronového“ rybníka. Je to drobounká část dluhu naší těžce zkoušené přírodě. Revitalizace za 140 miliónů se chýlí ke konci.

30.11.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Narušené hráze, zaplavené pozemky či okousané stromy, které mohou pádem vážně ohrozit zdraví lidí pohybujících se v blízkosti vodních toků. Bobr evropský se za posledních několik let rozšířil v celém území spravovaném Povodím Moravy, ročně způsobuje vodohospodářům škody v řádech milionů korun.

26.11.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Povodí Moravy dokončilo v roce 2020 revitalizaci Knínického potoka, na kterém vznikla soustava říčních oblouků, mokřadů a tůní. Revitalizace přispěla ke zpomalení odtoku povrchové vody a zlepšila zadržování vody v krajině. Práce trvaly půl roku. Revitalizace proběhla na téměř kilometr dlouhém úseku.

12.11.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Máme před sebou stavbu, která je jakýmsi dialogem stavby se stávajícím okolím. Způsob řešení dává zapomenout na nesourodost starých a nových části. Minimalismus, výrazová podobnost, vše dovedně hmotami i materiálovým pojetím sjednoceno do sourodého celku vkusně začleněného do okolní zástavby.

1.11.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Ten vodojem na Žlutém kopci není ve skutečnosti jeden, ale tři, a není na kopci, ale na jeho úbočí. Je to neskutečná industriální památka z let 1869–1910, top mezi turistickými novinkami Brna současnosti. Absolvujete-li komentovanou prohlídku „znovuzrozené“ památky, pak vás čeká neskutečný zážitek.

7.10.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Nejen stavby z předpřipravených modulů, ale i přehlídka inovací a umění složeného z komponentů. Tak vypadala konference Modularita v našem životě, z dílny společnosti KOMA MODULAR s.r.o.

11.8.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Administrativní a obchodní centrum Bořislavka obohatilo Evropskou třídu v Praze o velmi výjimečnou architekturu, která byla budována na principech zásad udržitelného rozvoje. Ateliér Aulík Fišer vytvořil smysluplný celek s 30 125 m2 moderních kancelářských prostor a 9 875 m2 obchodních ploch.

28.6.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

V březnu 2022 Povodí Moravy, s. p. provedlo manipulaci na vodním díle Nové Mlýny. Vypustilo z nádrže, ze zásobního prostoru, vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Bylo tak použito přibližně 13 mil m³ vody a došlo ke zlepšení vodního režimu v oboře Soutok, ale v celé oblasti pod Novými Mlýny.

24.6.2022
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., Ing. arch. Petr Brandejský, Tomáš Sehnal, redakce

Nabízíme vám reportáže z míst, kde řádilo tornádo. Po roce jsme se vypravili s kamerou do Moravské Nové Vsi, Mikulčic a Hrušek najít informace, které lze využít pro projektování a novou výstavbu a pro další fungování obcí a měst.

23.6.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Vracíme se po roce k nevídané živelné katastrofě, tornádu na jižní Moravě. Neskutečné neštěstí, škody, ale taky neskutečná sounáležitost a solidarita. Paměť dokáže milosrdně ohladit hrany tomu, co je zlé a těžké pro naši psychiku. Zanechá tam spíše to dobré. Tak hlavně to dobré nezapomeňme!

17.6.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

V případě řešení SinnerSchrader kanceláří propojili čeští architekti a německá agentura hlavní myšlenky interiérové a digitální architektury. Kurz architekti navrhli nové prostory ve staré průmyslové budově. Řád a konstrukce budovy determinovaly specifický design a industriální charakter.

12.6.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Spojením původní zachovalé a zrekonstruované industriální struktury kotelny s moderními minimalistickými interiéry vznikají zajímavé průhledy, zákoutí a optická propojení. Netušené tvary stěn a stropů v konfrontaci s novou náplní jsou mnohdy až futuristického vzezření Base4Work v Bratislavě.

10.6.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Velmi zdařilý rodinný domek v řadové zástavbě na břehu Dyje z dílny studia Kuba & Pilař architekti s.r.o. Forma rodinného domu je nejvíce determinována tvarem, profilem a orientací pozemku. Jeho minimální šířka, velká strmost svahu a orientace na sever udávají základní tvarové parametry objektu.

7.6.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Nové vstupní interiéry v předsálí Dvořákovy síně v Rudolfinu vznikly s respektem k významné historické budově a instituci České filharmonie. Zahrnují vstupní foyer s výstavou o historii budovy, poslechový salónek a obchod se suvenýry. Historickou architekturu se snaží vkusně doplnit a akcentovat.

4.6.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Trkmanku jsme v úseku mezi Velkými Pavlovicemi a Bořeticemi prodloužili z původních 1891 na 2277 metrů. Byly vytvořeny výrazné říční oblouky, protierozní opatření, tůně i úkryty pro drobné živočichy. Takto vytvořená adaptační opatření reagují na změnu klimatu a pomáhají zadržení vody v přírodě.

2.6.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Nechat vyniknout krásu architektury a citlivě doplnit vstup Ústředního hřbitova s respektem ke stávajícím budovám i kompozici hřbitova. To dovolí architektuře vyniknout a zkultivuje prostranství mezi obřadní síní, hlavním vstupem a MHD. Tyto principy ovládají vítězný návrh od ateliéru Refuel.

31.5.2022
Ing. arch. Petr Brandejský, redakce

Sluneční lázně, písečníky pro děti nebo vyhlídková halda. Takřka na den po roce od našeho prvního povídání o výjimečné a vzácné lokalitě známe vítěze soutěže na nový park Černovická pískovna. Nepotlačit a neponičit jedinečnost území, podpořit zdejší ráz a vytvořit přírodní park městského významu, to je cílem projektu. 
 
Reklama