Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

První pomoc pro každé pracoviště: oční vymývačky a oční sprchy se zásobníkem

Oční vymývačky a nouzové sprchy se zásobníkem představují jednoduché řešení bezpečnosti pro všechna pracoviště s možným zasažením očí nebo i celého těla chemikáliemi, prachem či částicemi. Pomohou i tam, kde není přívod vody, nebo kde je k centru záchrany daleko.

Vyhřívaný box na vymývačky
Vyhřívaný box na vymývačky

Zachraňují zdraví také všude, kde se pracuje nepravidelně – na staveništích, montážních místech, přímo „na place“. Hodí se i pro mobilní nasazení, malé verze dokonce připnete k opasku (vhodné pro obsluhu i řidiče v režimu ADR). Stabilně umístěná centra záchrany sice zcela nenahradí, jsou ale účinnou součástí první pomoci přímo na nebezpečných pracovištích nebo v terénu. A v kritických situacích je každá pomoc rozhodující.

Oční vymývačky

Oční vymývačka s DUO nástavcem
Oční vymývačka s DUO nástavcem

jsou u nás ve 2 základních provedeních (podle ČSN EN 15154-4):

 1. Se sterilním fyziologickým roztokem NaCl, který odpovídá přirozené salinitě oka. Používají se pro výplach prachu, třísek a jiných nečistot.
 2. Se sterilním roztokem fosfátového pufru (4,9%) pro rychlou neutralizaci kyselin a zásad při vniku do oka nebo při potřísnění částí těla.

Výhody vymývaček:

 • Sterilně balený roztok - zabraňuje dalšímu vnesení částic i mikroorganizmů do postiženého oka
 • Trvanlivost 2 – 3 roky
 • Ergonomicky tvarovaná oční mušle – zajišťuje při výplachu otevřené oko, DUO nástavec je ideální pro výplach obou očí současně
 • Snadná a jednoduchá aplikace
 • Láhev nelze použít opakovaně, aby se zabránilo kontaminaci
 • Vždy po ruce na každém pracovišti i v terénu

Láhev o obsahu 500 ml postačí pro čtyřminutový výplach oka. Vždy se následně doporučuje lékařská pomoc! Vymývačky se dodávají jako hotové malé stanice včetně držáku na stěnu a piktogramu nebo v různých typech skříněk, sadách i s různými kombinacemi roztoků podle vašich potřeb. Novinkou jsou vyhřívané boxy pro místa s rizikem zamrznutí obsahu: haly bez ohřevu, externí prostory, venkovní provozy.

Sprchy se zásobníkem – tankové sprchy

3 – 15minutové sprchování očí nebo části těla po nehodě.

Tyto sprchy se plní běžnou pitnou vodou. Vzhledem ke stárnutí vody v zásobníku je nutné ji kvůli nebezpečí množení zárodků pravidelně měnit, nebo použít stabilizační přísadu nebo tkaninu. Při plnění pitnou vodou je doporučena výměna vody 1x týdně, při použití stabilizační tkaniny se interval výměny prodlouží až na 12 měsíců, u roztoků asi 6 měsíců. Platí, že stabilizační stříbrné tkaniny (Silvertex®) se používají hlavně tam, kde dochází k pohybu zařízení, aby se obsah čas od času promíchal, roztoky toto nevyžadují.

Nerezová sprcha se zásobníkem
Nerezová sprcha se zásobníkem
Sprcha se zásobníkem 60 l
Sprcha se zásobníkem 60 l

Doporučené umístění tankové sprchy:

 • Dobře dostupné místo
 • Chladné místo mimo přímé slunce
 • Raději více, než méně, aby obsluha nemusela při nehodě dobíhat nebo dlouho hledat

Pro snadnou manipulaci může být sprcha vybavena vozíkem, pro umístění v oblasti s možností zamrznutí lze použít vyhřívanou skříň.

Oční vymývačky a tankové sprchy dodávané firmou BangCo odpovídají normám ČSN EN 15154-4:2009, STN EN 15154-4:2009, DIN EN 15154-4:2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.

Oční sprchy BangCo
logo Oční sprchy BangCo

Oční sprchy, tělní sprchy, bezpečnostní sprchy, tankové oční sprchy, tankové tělní sprchy. Dekontaminační bezpečnostní sprchy a stanice. Oční vymývačky. Soupravy pro přepravu ADR. Bezpečnostní nádoby. Bezpečnostní skříně pro chemikálie, hořlaviny. ...