Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Objekty pod správou M2C ročně uspoří na energiích nemalé peníze

To tvrdí majitel společnosti M2C, pan JUDr. Matěj Bárta, kterého jsme se zeptali na novinky v oblasti facility managementu a energetických úspor.


Jak byste zhodnotil rok 2015 pro Vaši společnost v oboru facility managementu?

Společnost M2C vznikla před 25 lety a její hlavní specializací bylo poskytování bezpečnostních služeb. Od roku 2007 jsme se začali postupně zaměřovat na komplexnější služby facility managementu. Roky 2014 a 2015 byly pro nás zlomové právě v tomto oboru. Dokázali jsme navýšit zakázky v oblasti facility managementu o 58 %, a to hlavně v sektoru průmyslu a administrativních budov. Podařilo se nám to zejména díky propojováním bezpečnostních služeb se službami facility managementu dalšími synergiemi služeb ostrahy a úklidu. Přijali jsme do týmu naší divize FM služeb několik specialistů s odbornými zaměřeními na vzduchotechniku, chlazení, PO a BOZP. Zaměřili jsme se na soft služby, zejména v oblasti úklidu, landscapingu a údržby zeleně. Zainvestovali jsme do techniky, do školení odbornosti našich zaměstnanců a zavedli specifické doplňkové služby například i z oblasti deratizačních služeb a speciálních generálních úklidů.

Dokážete uvést případ, kdy jste implementovali konkrétní změny v oblasti facility managementu a k čemu vedly?

V dnešní době všechny firmy se snaží ušetřit zejména na energiích. U několika klientů jsme již před několika lety začali tyto otázky řešit a hlavně plánovat inovace společně s klientem, již v rámci přípravy projektů před výstavbou. Konzultace z naší strany v oblasti facility a energetických úspor se jim dnes jednoznačně vyplácí. I když se tehdy zdálo, že se jedná o skrze jednoduché opatření, v konečném důsledku pomohla klientovi získat jako jednu z dalších možností, kde se dá na energii ušetřit. Ve vzduchotechnice se přikláníme pro úspory v oblasti energii až ve výši 30 %. Speciální zateplení pláště, výběr správných typů oken a sanačních nátěrů vnější omítky, bylo jen tou menší částí našich doporučení. Kromě výše zmíněné úspory vedly tyto kroky i k lepší regulaci teploty v systému MAR (měření a regulace) a změně odběrového diagramu při plánování provozního roku.

Trendem posledních let je také hodně měnit typy a systém osvětlení. Jaké zkušenosti s touto metodou úspor má M2C?

Osvětlení je jedna z částí úspor, kterou vždy s klienty diskutujeme. U některých jsme se zaměřili na spotřebu při svícení v návaznosti na výměnu samotného typu osvětlení jako například u retailových síťových zakázek výměny za led světla, která už za poslední roky získala rozhodně dobrou pověst nejen proto, že mají nižší spotřebu ale i proto, že LED světla mají menší výhřevnost. Úspora se projevila i při menší spotřebě elektřiny u chlazení v těchto prostorách. Ve své jednoduchosti je ale velmi zajímavý příklad z oblasti průmyslových zakázek, kde se snažíme prosazovat lepší využití denního světla například instalováním stropních oken. Investice je to zpočátku vyšší avšak v dlouhodobém horizontu přináší velké úspory a zároveň větší spokojenost zaměstnanců pracujících u výrobních linek. Důvod spokojenosti je prostý, denní světlo vždy lépe působilo na lidi než umělé a díky využití přirozeného denního světla se tak snižuje i celková zdravotní zátěž.

Co v oblasti technologií považujete pro klienty jako důležité v rámci úspor energie?

Vývoj služeb, které poskytujeme, jde ruku v ruce i s vývojem technologií. Zavedli jsme třeba systém monitorování chladících zařízení a navrhli jsme efektivnější využití energií postupným kaskádovitým připojováním a odpojováním jednotek. To především v oblasti průmyslu přineslo velkou úsporu elektrické energie a snížení rizika překročení čtvrthodinového maxima, které si musí klient předem domluvit s distributorem elektrické energie. Během letních měsíců docházelo k souběžnému náběhu chladících zařízení ve stejném časovém okamžiku a tím i k překročení nasmlouvaného maxima. Výsledkem byla pak finanční sankce od distributora směrem ke klientovi. Návrh kaskádového připojování jednotek přinesl efektivní úsporu.

Vytápění a chlazení se dnes týká úplně každého objektu, jak se na nich dá ušetřit?

U vytápění preferujeme instalaci moderních technologií. Zajímavá a efektivní jsou například tepelná čerpadla. Klientům jejich využití doporučujeme zejména v oblasti ohřevu teplé užitkové vody a doplňkového vytápění. Bereme je právě změnu k ekologickým filtrům, které přinášejí i při vyšší vstupní ceně úspory taktéž v oblasti elektrické energie a nejsou zátěží pro životní prostředí. I jejich následná likvidace je pak za nižší cenu. Úplnou perličkou je výměna dlažby například za gumové koberce, což vede i k vyšší bezpečnosti na pracovišti a slouží jako izolant, takže v konečném důsledku může klientovi tato výměna ušetřit i na vytápění.

Jak jste na tom v porovnání se zahraničními trendy?

Ve světě se v posledních letech oblast facility managementu zejména z hlediska technologií rychle rozvíjí. Poslední dva roky pak sledujeme v Evropě změny i v rámci monitoringu jednotlivých facility technologií. Dovolím si říct, že doslova přišla éra „dálkových dohledů, odečtů a kontrol“ právě ve facility managementu. Přičemž dálkový dohled byl ještě donedávna doménou zejména v oblasti bezpečnosti. Dnes jsme mezinárodní společností, která čerpá ze všech zemí své znalosti a je pro nás samozřejmostí nové trendy následovat. Jednoduše, po úspěšných posledních letech máme provozní facility divize v několika zemích na několika objektech a předávání nejen nových trendů, ale i zkušeností je to, co nás jednoznačně řadí mezi špičku na trhu. Díky tomu následně můžeme našim klientům nabídnout to nejaktuálnější co na trhu je.


Na závěr je pro letošní rok nějaká legislativní horká novinka, kterou klienti musí řešit?

Asi není potřeba diskutovat nutnost energetických auditů u nich je následně otázkou, do jaké míry může audit zhodnotit potenciál pro úspory energie. Obecně hodně legislativních novinek bylo vloni a na přelomu roku k systému energetického managementu dle ČSN ISO 50001:2012, problematika průkazu energetické náročnosti budov, opatření vedoucí ke zvýšení energetické účinnosti, správní delikty, sankce a výkon kontrolní činnosti v energetice. Samotný energetický zákon prošel novelou (458/2000 Sb.), a stejně tak i novela hospodaření energií (406/2000 Sb.) Tyto novely a vyhlášky a úpravy bedlivě sledujeme a naše klienty na ně upozorňujeme nejen při jednáních, ale i díky naší aplikaci M2C Support, která každému našemu klientovi zasílá mimo reportů z daného objektu nově i právě zajímavosti, trendy a taktéž i legislativní novinky z oborů facility i bezpečnosti.


M2C
logo M2C

M2C je jednou z největších společností s mezinárodní působností, nabízející široké spektrum služeb v oblasti integrovaného facility managementu. Poskytuje komplexní služby v rámci správy nemovitostí (úklid, údržba a zabezpečení) a prostřednictvím ...