Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výherci cen FM AWARDS 2013

IFMA CZ udělila již tradičně na slavnostním večeru akce Týden Facility managementu 2013 dne 12. listopadu 2013 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy, prestižní ceny FM Awards 2013 v kategorii projekt roku, studentská práce roku, odborná práce roku a osobnost roku.

PROJEKT ROKU

  Společnosti A.T. Kearney GmbH & Alstanet, s.r.o. za projekt Facility management benchmarking za rok 2012
 • Provedení benchmarkingové studie v oblasti space managementu a provozních nákladů administrativní budovy a pobočkové sítě se zaměřením na energie, údržbu, úklid, bezpečnost, hospitality a nájemné. Zařazen byl i autoprovoz s cílením na míru využití vozidel a nákladů na jejich pořízení, provoz, PHM a parkování. Jednalo se o porovnání v rámci uzavřené skupiny s identifikací cílů pro zlepšení a potenciálu úspory.

Cenu přebíral Ing. Aleš Choutka a Eva Petrovičová ze společnosti Alstanet s.r.o.
Cenu předával Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, prezident asociace IFMA CZ.

STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU

  Bc. Michal HABLOVIČ, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava za studentskou práci Provozní řády školského objektu
 • Cílem této bakalářské práce je shrnout poznatky o provozních řádech objektů, jejich druzích a metodách jejich tvorby. Dále pak sestavit provozní řád školského objektu, respektive jeho jednotlivých provozů jako jsou učebny a laboratoře.

Cenu předávala zástupkyně hlavního mediálního partnera pro rok 2013 - oblast internet, paní Ing. Dagmar Kopačková, Ph. D., ředitelka odborného portálu TZB-info.

ODBORNÁ PRÁCE ROKU

  Ing. Eva Beránková – Publikace: Facility management v technické správě a údržbě budov, autorů: doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Eva Beránková, doc. Ing. Václav Beran, DrSc., doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc., Ing. Jiří Karásek, Ph.D., Jan Talášek.
 • Výkon technické správy a údržby budov by měl představovat soustavnou a důslednou péči spojenou se snahou překonat krátkodobá hlediska přístupů k těmto činnostem. Autoři byli vedeni snahou o vytvoření uceleného pohledu na ekonomiku technické správy majetku, a to nejen z hlediska teoretického, ale i praktického. Publikace uvádí a popisuje, jak můžeme přístup facility managementu uplatnit v technické správě a údržbě. Pozornost klade zejména na tvrdé činnosti a uvádí způsoby, nástroje a postupy, kterými lze objekt efektivně provozovat.

Cenu předával Ing. Jiří Nouza, náměstek primátora HMP.

OSOBNOST ROKU

  Ing. Jana POLÁČKOVÁ z ČSOB, a.s. za rozvoj oboru ve finančním světě
 • Jana Poláčková je význačnou představitelkou manažera FM v bankovním světě. Tento svět je charakteristický nejenom význačnými komerčními administrativními budovami, ale také firemní kulturou a ustálenými firemními procesy s malou fluktuací. Postavení FM, jako nástroje pro řízení podpůrných procesů v prostředí finanční instituce by bylo stále popelkou, bez takových osobností. Jejími hlavními obory zájmu jsou systémový přístup, efektivita, reinženýring a přeuspořádání firemních procesů, prosazování CAFM systémů a BIM metodiky. Svou činností v ČSOB, Komerční bance a opět v ČSOB prokázala své osobní nasazení zejména při integraci a nasazování CAFM Archibus a jeho integraci se systémem SAP/REM.

Cenu předával pan Thomas L. Mitchell, Jr., IFMA Fellow, Pass Chairman IFMA (USA)


Odborná porota rozhodovala ve složení:

 • Předseda poroty: Ing. Petr NEDĚLA, MBA –Skanska Facility s.r.o.
 • Členové poroty: Ing. Miroslav MARENČÁK - 3M facility s.r.o.
 • Ing. Roman MUSIL, Ph. D. - ČVUT, fakulta stavební
 • Ing. Jiří PORTEŠ – Caverion Česká republika, s.r.o.

Anotace všech nominovaných
Více informací o Týdnu Facility managementu 2013 a FM Awards 2013

Týden FM 2013 v objektivu fotografa