Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Decentralizace a optimalizace výroby tepla metodou Energy Performance Contracting (EPC)

Jesenická nemocnice jako soukromé zdravotnické zařízení, realizovala s firmou Siemens rekonstrukci tepelného hospodářství metodou EPC bez počátečního vstupního kapitálu. Projekt umožnil modernizovat energetické zázemí nemocnice, zajistil spolehlivost dodávek tepla a teplé vody a zajistil přehled o toku energií v areálu nemocnice.

  • Projekční a inženýrská činnost
  • Vybudování nových zdrojů tepla a zdroje technologické páry pro prádelnu
  • Instalace nového systému měření a regulace typu Desigo PX
  • Sledování a vyhodnocování spotřeb energie
  • Monitoring a optimalizace provozních parametrů
  • Servis systému měření a regulace po celou dobu smluvního vztahu

Investor: Jesenická nemocnice spol. s.r.o.
Objem zakázky: 13,6 mil. Kč bez DPH
Garantovaná roční úspora: 2,01 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: listopad 2009/ březen 2010
Místo realizace zakázky: Jeseník, Česká republika

Jako zdroj tepla a páry pro celý areál osmi objektů sloužila centrální parní plynová kotelna z roku 1976. Teplá užitková voda pro celý areál byla centrálně připravována ve výměníku a společně s topnou vodou byla dále distribuována topnými kanály do míst konečné spotřeby objektech areálu. Systém měření a regulace byl poplatný době vzniku a v podstatě nefunkční.

 

V rámci projektu decentralizace a optimalizace výroby tepla byla zrušena centrální zastaralá a předimenzovaná parní kotelna. Byly vybudovány plynové nízko a středotlaké přípojky do lokálních zdrojů v rámci celého areálu. V jednotlivých objektech byly v nových prostorách vybudovány nové teplovodní zdroje (1x500 kW, 1x300 kW, 1x150 kW a 1x60 kW) sestavené z kondenzačních kotlů Buderus. Pro technologické účely byl instalován parní vyvíječ Certuss o výkonu 500 kg/hod, který zásobuje parou prádelnu. Zároveň byl instalován řídicí systém Siemens Desigo PX a monitorovací systém EMC. Dispečerské pracoviště je doplněno o vizualizační systém Desigo Insight a propojeno s řídicími podstanicemi. Vzhledem k nutnosti dálkového dohledu nad instalovanými zařízeními byl realizován vzdálený přístup na centrální dispečink, který umožní specialistům sledovat a přenastavovat požadované parametry energetického systému jako celku.

 

Vyjádření investora:

Jesenická nemocnice jako soukromé zdravotnické zařízení, realizovala s firmou Siemens rekonstrukci tepelného hospodářství metodou EPC bez počátečního vstupního kapitálu. Projekt nám umožnil modernizovat energetické zázemí nemocnice, zajistil spolehlivost dodávek tepla a teplé vody a zajistil přehled o toku energií v areálu nemocnice. Dnes již vidíme, že ušetřené finanční prostředky nad rámec ve smlouvě garantovaných úspor můžeme použít k dalšímu zlepšování prostředí pro naše pacienty i lékaře.

Ing. Jan Jedlička
ředitel nemocnice


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...