Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Požární signalizace Siemens Cerberus PRO zvyšuje úroveň bezpečnosti díky technologii ASA

ASAtechnology (Advanced Signal Analysis) umožňuje rychle a spolehlivě detekovat příznaky požáru i ve velmi složitých provozních podmínkách. Jeden z nových hlásičů je současně schopen sledovat koncentraci oxidu uhelnatého v prostředí.

Siemens rozšiřuje nabídku produktů elektrické požární signalizace řady Cerberus PRO o dva nové typy hlásičů požáru. Oba využívají osvědčenou metodu zpracování signálu ASAtechnology (Advanced Signal Analysis), jež umožňuje rychle a spolehlivě detekovat příznaky požáru i ve velmi složitých provozních podmínkách. Jeden z nových hlásičů je současně schopen sledovat koncentraci oxidu uhelnatého v prostředí. Tato funkce otevírá zařízením řady Cerberus PRO zcela nové možnosti využití.

Dva nové pokročilé hlásiče požáru řady Cerberus PRO z produkce společnosti Siemens mají typové označení OOH740 a OOHC740. Oba multisenzorové hlásiče mají dva optické a dva tepelné senzory kouře a teploty. Hlásič typu OOHC740 je navíc vybaven vestavěným detektorem oxidu uhelnatého (CO), takže může včas upozornit na nebezpečně vysoké koncentrace tohoto jedovatého plynu. Velmi důležitou vlastností obou typů hlásičů je použití unikátní metody ASAtechnology pro zpracování naměřeného signálu, která zajišťuje rychlou a spolehlivou detekci požáru ve velmi širokém rozsahu provozních situací. Vysoká spolehlivost detekce požáru již byla osvědčena v řádově tisících instalací po celém světě.

V hlásičích požáru využívajících metodu ASAtechnology jsou jednotlivé vstupní signály rozkládány na složky, jejichž hodnoty se v reálném čase při použití pokročilých vyhodnocovacích algoritmů porovnávají s předem uloženými vzorky. Vyhodnocení lze přesně nastavit podle očekávaných provozních vlivů, a zohlednit tak specifická místní rizika a možné rušivé vlivy, jako například výskyt prachu, páry nebo plynů vznikajících při svařování. Zařízení využívající metodu ASAtechnology tak dokáží velmi spolehlivě a rychle detekovat požár při minimální četnosti falešných poplachů. Dalším přínosem metody ASAtechnology je možnost přepínat mezi několika vzorky signálu uloženými v hlásiči. Systém může měnit citlivost podle měnících se podmínek – například u hlásiče požáru umístěného ve znečištěném průmyslovém prostřední lze zvýšit jeho citlivost na noční dobu nebo víkend, kdy výrobní linky nepracují.

Jednoduchost přizpůsobení nových typů hlásičů řady Cerberus PRO rozmanitým požadavkům a vlivům prostředí umožňuje uživatelům pokrýt veškeré aplikace v oblasti požárního zabezpečení jediným typem zařízení. Jako praktický příklad lze uvést budovu univerzity, kde se kromě učeben nachází jídelna s velkokuchyní a současně místnosti vyhrazené pro informační technologie. Přestože tyto provozy mají naprosto rozdílná požární rizika a působící rušivé vlivy a požadavky na detekci požáru jsou v nich zcela odlišné, nové požární hlásiče systému Cerberus PRO jsou po odpovídajícím nastavení schopny zajistit optimální požární ochranu všech uvedených místností.


Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v Česku. Již 120 let je Siemens nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Vytváří 10,5 tisíce pracovních míst, což jej řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, produkty a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmyslové a veřejné infrastruktury a informačních technologií. Skupina podniků Siemens v České republice vykázala v obchodním roce 2009/2010 obrat 30 miliard Kč. S objemem exportu, který dosáhl 17 miliard Kč, se Siemens v České republice řadí mezi největší exportéry.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je přes 160 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu, spolehlivost a mezinárodní působení. Siemens AG je největším poskytovatelem technologií šetrných k životnímu prostředí, které dosahují 28 miliard EUR – tedy více než třetinu jeho celkového obratu. Ve finančním roce 2009/2010 dosáhl Siemens obratu 76 miliard EUR a zaměstnával zhruba 405 tisíc zaměstnanců po celém světě.

Více informací naleznete na http://www.siemens.cz a http://www.siemens.com.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...