Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Siemens se představí na veletrhu PYROS/ISET 2011

Společnost Siemens se zúčastní 15. ročníku mezinárodního veletrhu požární a bezpečnostní techniky a služeb PYROS/ISET, který se uskuteční na brněnském výstavišti ve dnech 12. až 14. května 2011. Siemens na veletrhu představí své aktuální novinky v oblasti požárních a bezpečnostních systémů, jeho expozici naleznete v pavilonu F, na stánku číslo 37.

Elektrická požární signalizace

Siemens na veletrhu představí nejnovější generaci systému elektrické požární signalizace FS20 Sinteso MP3.0. K modulární ústředně FC2060 budou připojeny dva panely s hlásiči - panel s aktuálně používanými hlásiči FD20 Sinteso C-LINE i S-LINE a panel osazený hlásiči starší generace MS9i. Na prvním panelu budou demonstrovány možnosti současné špičkové technologie detekce požárů, druhý panel bude věnován potřebám stávajících zákazníků, jejichž systémy je nutné po zhruba 20 letech provozu začít obnovovat. Ústředna FC2060 bude připojena na nadstavbový systém MM8000.

Z portfolia speciálních hlásičů byla vybrána žhavá novinka lineární detekce teploty - nový systém FibroLaser III, který disponuje zcela novými kontrolery řady OTS30xx. Tyto přístroje umožňují v případě dvoukanálového modelu připojení až 2x10 km optického senzorového kabelu typu SWLT4-FRNC, resp. MFLT4-FRNC, speciálního kabelu JETEC do prostředí s radiační zátěží nebo senzorového kabelu SWLT4-HT se zvýšenou odolností vůči vysokým teplotám. Dalším významným vylepšením konstrukce kontrolerů je využívání pasivního chlazení, které snižuje náklady na údržbu a umožňuje provoz v prostředí s teplotou až 60 °C. Systém FibroLaser se úspěšně používá pro detekci požárů v silničních a železničních tunelech, kabelových kanálech, zauhlovacích mostech nebo obecně ve špatně přístupných částech objektů či v náročném prostředí s významným výskytem rušení.

Tradiční součástí expozice společnosti Siemens je prezentace nadstavbových systémů. Ani letos nebude chybět ukázka nejnovější verze nadstavbového systému MM8000 MP4.30, která vedle množství drobných vylepšení reaguje na generační vývoj v oblasti subsystémů a umožňuje například plné monitorování a ovládání ústředen elektrické požární signalizace FS20 Sinteso poslední řady MP3.0.

Mezi novinky v nabídce ústředen produktové řady Cerberus PRO patří zejména nová řada hlásičů SafeREX s tzv. ASA parametrizací, tedy s možností libovolného přizpůsobení vyhodnocovacího algoritmu hlásiče vlivům prostředí. Hlásiče jsou díky tomuto způsobu nastavení mimořádně odolné vůči planým poplachům. Prezentován bude i nejnovější přírůstek v nabídce ústředen - modulární verze ústředny FC726, kterou lze podle potřeby rozšířit až na 28 linek a 1500 adresných prvků. Vedle prvků EPS bude vystavena také ústředna hlasového výstražného zařízení E100, certifikovaná VdS podle normy EN54-16 a výběr reproduktorů certifikovaných dle EN54-24. Předvedeno bude funkční propojení ústředny Cerberus PRO s ústřednou E100 a poprvé na českém trhu také velmi progresivní novinka - systém dynamického řízení nouzového osvětlení. Tento systém ve spolupráci s elektrickou požární signalizací a hlasovým výstražným zařízením zajišťuje koordinovaný únik z budovy bezpečnou cestou, sestavenou podle místa vzniku požáru.

Odborníci společnosti Siemens návštěvníkům expozice dále představí nový školicí koncept 4x4x4, který nabízí čtyřikrát více termínů školení, čtyřikrát zkracuje dobu školení a náklady na něj a současně umožňuje strávit čtyřikrát více času při samostatné činnosti na demo zařízeních pod dohledem školitele. Nový rezervační systém velmi usnadňuje rezervaci míst a informuje o volných termínech. Teoretická část školení je provedena formou přehledného interaktivního e-learningu s komentářem profesionálního řečníka v českém jazyce. Na poutavých snímcích s řadou animací, příkladů a doporučení se účastníci školení dozvědí vše potřebné pro úspěšný prodej, projektování a konfiguraci systému Cerberus PRO. Prezentaci je možné přizpůsobit časovým možnostem účastníka - tj. kdykoli ji přerušit, odložit nebo si jednotlivé pasáže kdekoli zopakovat.

Významnou změnou prošel také koncept technické podpory produktového prodeje. Průvodce klíčovými postupy při instalaci a servisu s názvem Keybook přehledně shrnuje nejdůležitější činnosti na několika stranách textu. Díky extranetu a LRC účtu je pro zaregistrované instalační partnery odkudkoli dostupná kompletní dokumentace k produktům, softwarovým nástrojům a aktualizacím. Zpráva o každé změně nebo doplnění informací na extranet může být v případě zájmu zaslána na zadaný e-mail nebo prostřednictvím RSS kanálu v internetovém prohlížeči. Pokud zákazník na extranetu potřebnou informaci nenajde, může se obrátit na speciální telefonickou linku technické podpory.

Plynové stabilní hasicí systémy

Na veletrhu bude prezentován také vysokotlaký systém plynového stabilního hasicího zařízení SinorixTM 1230 s hasivem NovecTM1230, který vedle svých mimořádných hasebních vlastností splňuje i přísná kritéria ochrany zdraví a životního prostředí. Tento systém je v kombinaci s elektrickou požární signalizací a v tzv. multisekční variantě ovládání vhodný zejména pro použití v místnostech s elektronikou, u níž je nezbytné udržení nepřetržitého provozu (např. serverové místnosti). V návaznosti na logickou kombinaci signálů systému EPS je chráněný prostor během 10 sekund zcela naplněn hasivem, které požár velmi rychle zlikviduje. Při hašení vysokotlakou technologií navíc nedochází ke vzniku korozivních látek.

Společně s prezentovaným vysokotlakým systémem plynového stabilního hasicího zařízení SinorixTM 1230 s hasivem NovecTM1230 budou na stánku společnosti Siemens vystaveny dvě ústředny stabilního hasicího zařízení XC1003-A1 vestavěné do společné skříně o velikosti 19" a nakonfigurované pro multisekční hašení. Tento typ hašení je cenově výhodnou variantou sdílející jednu baterii lahví s nákladným hasivem pro více hasebních úseků. Pro každý hašený úsek multisekčního hašení je použita jedna ústředna a koordinace jejich spouštění je řízena speciálním modulem. Ten zajišťuje zablokování všech ústředen s výjimkou té, která provede vypuštění hasiva do úseku s požárem. Tím je garantováno, že při málo pravděpodobném současném požáru ve více úsecích bude požár úspěšně uhašen alespoň v jednom z nich. Pokud by hasivo bylo současně nekoordinovaně použito pro více úseků, uhašení požáru by nemuselo být úspěšné.

Elektronická zabezpečovací signalizace

V oblasti EZS bude Siemens prezentovat novinky v nabídce ústředen řady SPC. Jejich příslušenství bylo rozšířeno o další systémové prvky, jako jsou například ovládací a zobrazovací tabla nebo systémové klíčové přepínače. Na trh byla uvedena také nová řada klávesnic typu LCD, jež mají elegantní design a nové zajímavé funkce (např. hlasovou nápovědu). Novinkou je i možnost využití vestavěného webového rozhraní a TCP/IP konektivity u všech ústředen v této produktové řadě.

SiveillanceTM Vantage

Poprvé v České republice Siemens představí své nové softwarové řešení s názvem SiveillanceTM Vantage pro kritickou veřejnou i firemní infrastrukturu. Tento software byl vyvinut pro řízení bezpečnostních systémů firem a institucí, u nichž představuje výpadek provozu ohrožení osob nebo velké finanční ztráty. SiveillanceTM Vantage tak najde uplatnění například v těžkém, chemickém nebo farmaceutickém průmyslu, v podnicích zabývajících se výrobou a distribucí energie, či ve veřejné, letecké a lodní dopravě. Software je výjimečný svou schopností podpory všech procesů a procedur moderní organizace s důrazem na bezpečnost a přizpůsobivostí vůči bezpečnostním předpisům konkrétní aplikace. SiveillanceTM Vantage snižuje rizika a následky potenciálního nebezpečí pro provoz firem, což v důsledku přináší významnou finanční úsporu. Otevřená rozhraní umožňují do SiveillanceTM Vantage integrovat rozličné bezpečnostní systémy, jako například kontrolu vstupu, průmyslové televize, videoanalýzy, požární a bezpečnostní signalizace, tísňové hlásky a různé komunikační systémy. Tyto prostředky v kombinaci s řídicím jádrem systému představují výkonný a efektivní systém pro bezpečnostní management.

SiveillanceTM Fusion - sofistikovaná technologie pro komplexní bezpečnost

Na veletrhu bude prezentována rovněž nová platforma s názvem Siveillance Fusion pro komplexní zabezpečení objektů a lokalit. Siveillance Fusion řeší problematiku integrace bezpečnostních systémů kontroly vstupu, videa a zabezpečovací signalizace. Poskytuje kompletní přehled o situaci, nepřetržitě monitoruje potenciální hrozby a zvyšuje celkovou bezpečnost organizace.

Funkce video managementu integruje analogové i IP kamery, včetně možnosti nahrávání v sítovém prostředí (Network Video Recording - NVR) a správy videa (Video Management Systém - VMS). Lze integrovat lokální digitální záznamová zařízení (Digital Video Recorder - DVR), která mohou být používána lokálně i vzdáleně, bez ohledu na jejich fyzické umístění. Video systém může být například jednoduše provázán se systémy kontroly vstupu, aby bylo možné ověřit identitu osob vstupujících do objektu. Systém kontroly vstupu zajistí, že se do objektu dostanou pouze oprávněné osoby. Při vzniku bezpečnostní událostí (např. neoprávněný vstup), vypíše systém událost a současně poskytne příslušné video jako důkazní materiál.

Siveillance Fusion integruje různé systémy. Navíc může poskytnout rozhraní na aplikační úrovni pomocí .NET platformy v podobě využití kompletní interoperability s ostatními .NET službami a aplikacemi (včetně propojení přes internet). Přístup k systému lze realizovat instalovaným nebo webovým klientem, v obou případech má uživatel okamžitý přístup ke stavu zařízení, výpisům a videozáznamům z místního objektu, resp. objektů vzdálených. Komponenty jádra Siveillance Fusion pracují samostatně, takže je systém odolný vůči chybovým stavům. Aplikační, databázový a komunikační server mohou být instalovány na nezávislých fyzických serverech nebo souborech serverů. Systém podporuje tzv. clusterové řešení a oddělené databáze, což umožňuje jeho efektivní využití, pokud v jedné budově sdílí více organizací. Siveillance Fusion může být instalován rovněž na virtuálních serverech a umožňuje víceúrovňovou redundanci, včetně automatického přepnutí při výpadku aplikačního, databázového nebo komunikačního serveru.

Systém kontroly vstupu

V expozici bude prezentována ucelená řada systémů kontroly vstupu se společným názvem SiPass. Jednotlivé varianty SiPass Single Door, SiPass Entro a SiPass Integrated najdou uplatnění ve všech typech aplikací od domácností a malých objektů, přes velké kancelářské komplexy, až po distribuované objekty s vysokými nároky na bezpečnost. Systémy kontroly vstupu značky Siemens poskytují vysokou úroveň bezpečnosti při zachování flexibility a jednoduchosti obsluhy. Kromě toho mohou být kdykoliv rozšířeny podle měnících se potřeb zákazníka.

CCTV

V oblasti systémů průmyslové televize Siemens na veletrhu představí novou řadu kamer Siemens, záznamových zařízení Sistore a také zcela unikátní technologie na poli zabezpečení, které společně se standardními prvky CCTV přinášejí velmi efektivní ochranu rozsáhlých objektů.

Sistore AX 8/16 je bezúdržbové digitální záznamové zařízení, které kombinuje vysokou rychlost nahrávání obrazu s nejnovější technologií komprese H.264 a mnoha dalšími důležitými funkcemi. Kombinace řady funkcí nabízí instalačním firmám a koncovým uživatelům celou řadu výhod, zařízení je navrženo pro střední až rozsáhlé aplikace. Sistore MX 8/16/32 je triplexní hybridní digitální záznamové a monitorovací zařízení pro 8 až 32 analogových kamer a 16, resp. 32 IP kamer. Zařízení umožňuje vzdálenou správu v sítích LAN. Mezi charakteristické vlastnosti patří zejména výborná kvalita obrazu, záznam v plném rozlišení 4CIF či jednoduché grafické uživatelské prostředí. Pod typovým označením NVS se skrývá multifunkční software pro záznam a zprávu IP kamer. Tento profesionální nástroj byl odvozen z obchodně úspěšného zařízení Sistore MX a je určen pro záznam, správu a ovládání až 64 IP kamer s formátem komprese obrazu typu MJPEG. Sistore CX1/4/8 je inteligentní digitální video kodek pro přenos a záznam videa, který používá nejnovější pokročilou IT technologii společnosti Siemens a kompresi obrazu typu MPEG4. Je vhodný zejména pro aplikace vyžadující přenos a záznam v IP síťových instalacích s požadavkem na nejvyšší možnou kvalitu přeneseného signálu. Zařízení lze doplnit programem pro inteligentní videoanalýzu obrazu, a lze jej tak velmi dobře využít například pro efektivní střežení perimetru. Všechna záznamová zařízení Sistore lze provázat s termovizními kamerami typu FLIR, které svým zcela odlišným způsobem snímání obrazu umožňují přehled nad monitorovanou scénou za všech světelných a povětrnostních podmínek s minimálním omezením detekčních schopností.

Relativně novým typem produktů v oblasti bezpečnostních systémů jsou radary, které jsou schopny velmi účelně detekovat pohyb (např. plížících se osob) a to i na velmi dlouhé vzdálenosti (až 32 km). Radarové jednotky využívají technologii FMCW a Dopplerova jevu a jsou zcela bez otočných částí, což je výhodou především z hlediska spolehlivosti provozu a údržby. Detekční paprsek (e-scan) je modulovaně vysílán v rozsahu 90° - 360° a lze jej umístit v dosahu existující infrastruktury bez nutnosti rozsáhlých stavebních úprav a instalačních prací. Díky charakteristice vyzařovaného paprsku a při vhodně zvoleném umístění navíc umožňuje spolehlivou detekci i v relativně členitém terénu.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...