Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úspěšný výzkumný projekt hodnotící elektrické vytápění

Datum: 25.10.2014  |  Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Česko je poprvé nad průměrem EU ve výdajích na výzkum. Na vysokých školách se věda a výzkum (VaV) orientuje nejvíce na technické vědy. Z jedné spolupráce vzniklo i upřesnění TNI pro elektricky vytápěné budovy. Přečtěte si komentář ke spolupráci ohledně hodnocení elektrického vytápění.

Výdaje na výzkum a vývoj loni činily 77,9 miliard korun a oproti roku 2012 vzrostly o 8 %, tj. o 5,5 miliardy Kč. Intenzita výzkumu a vývoje dosáhla loni téměř 2 % HDP. Na rozdíl od předchozích dvou let, kdy rostly výrazně především veřejné a zahraniční zdroje, se na růstu výdajů v roce 2013 podílely z velké části podnikatelské zdroje, uvedl dnes Český statistický úřad na tiskové konferenci.

„Za posledních 5 let český stát podpořil podnikatelský výzkum a vývoj 25 mld. Kč. Z této sumy 2/3 připadly soukromým domácím podnikům, 1/5 veřejným podnikům a zbylých cca 15 % soukromým podnikům pod zahraniční kontrolou,“ vysvětluje Marek Štampach, odborný pracovník ČSÚ zodpovědný za šetření o výzkumu a vývoji.

Podnikatelské zdroje
Podniky investovaly především do svého, tedy podnikatelského výzkumu. I nadále málo využívají výzkumných kapacit, které nabízejí vysoké školy a Akademie věd ČR. Pouze 2 % (400 mil. Kč) výdajů vynaložených na VaV na veřejných vysokých školách byla financována z podnikatelských zdrojů. To je jedna z nejnižších hodnot ze všech sledovaných zemí EU a OECD.

Roste význam výzkumu a vývoje vysokých škol
Podnikatelský sektor je z hlediska výše výdajů na VaV dlouhodobě nejvýznamnějším sektorem provádění VaV na našem území. V roce 2013 se zde utratilo 42,3 mld. Kč (54 % celkových výdajů na VaV v loňském roce). Stále významnější roli hraje VaV ve vysokoškolském sektoru, ve kterém bylo v roce 2013 vynaloženo celkem 21,2 mld. Kč, tedy podstatně více než ve veřejných výzkumných institucích a ostatních subjektech vládního sektoru.

Zaměření výzkumu a vývoje
Nejvíce peněz dávají na VaV podniky působící v odvětvích zpracovatelského průmyslu, a to především v oblasti automobilového průmyslu a ve strojírenství. Ve vládním sektoru směřují výdaje na VaV především do oblasti přírodních věd, což je doména zejména pracovišť Akademie věd ČR. Na vysokých školách se VaV orientuje nejvíce na technické vědy. „Zaměření českého vysokoškolského výzkumu na technické vědy je zásadní, a to i v dostupném mezinárodním srovnání. Můžeme říci, že má vysoký potenciál pro výzkumnou spolupráci s podniky,“ doplňuje Mana.

Spolupráce FENIX GROUP a.s. a UCEEB ČVUT Praha

Jedním z příkladů spolupráce podnikatelské sféry s vysokými školami je spolupráce FENIX s UCEEB ČVUT Praha, kdy v zimě 2013/2014 byly provedeny srovnávací výpočty a měření u vybraných dlouhodobě sledovaných objektů s elektrickým vytápěním.
Závěry vedly k upřesnění výpočtových podmínek pro tzv. celkovou spotřebovanou energii dle národního vzorce pro průkaz energetické náročnosti budovy. Závěry spolu s příslibem MPO, že v rámci novely vyhl. 78/2013 bude upraven i koeficient neobnovitelné energie pro elektřinu, jsou dobrou podporou pro elektrické vytápění pro nové dobře zateplené objekty.

Otázka pro Cyrila Svozila, jednatele FENIX GROUP a.s.:

TZB-info: Výsledkem projektu je mimo jiné Doporučení pro zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov. Jste spokojeni s výsledkem a bude Vaše spolupráce pokračovat?

Cyril Svozil, jednatel FENIX GROUP a.s.
Cyril Svozil
Cyril Svozil, předseda představenstva společnosti FENIX GROUP a.s.:
"Ano, provedené měření v konkretních podmínkách plně potvrdilo naše dlouhodobá měření spotřeby energie v elektricky vytápěných budovách. Současně vedlo k upřesnění TNI pro elektricky vytápěné budovy vedoucí k dosažení nižších výpočtových hodnot tzv. celkové dodané energie v těchto objektech.
Dohodli jsme se na další spolupráci v nových laboratořích ČVUT, kde chceme provést posouzení vlivu jednotlivých druhů elektrického vytápění (velkoplošné podlahové /stropní, sálavé a konvekční) a potřebné spotřeby energie pro dosažení tepelné pohody osob."

Otázka pro Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., UCEEB ČVUT:

TZB-info: Jak je pro Vás zajímavá spolupráce se společnostmi, jejichž zadání pro výzkum samozřejmě směřuje k podpoře jejich byznys.

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.: "Jedním z poslání Univerzitního centra energeticky efektivních budov je právě spolupráce s komerčními subjekty a využívání výzkumných kapacit soustředěných na UCEEBu pro tento účel. Jakákoliv výzkumná spolupráce s komerční společností je pro nás velmi významná, zejména z pohledu uplatnění a aplikace našich výzkumných aktivit do praxe. UCCEB disponuje velkou škálou laboratoří a výzkumné aktivity jdou přes konstrukce a technické systémy budov až po problematiku kvality vnitřního prostředí."

TZB-info: Zadání Fenixu souviselo s prací na NKN, jehož jste autoři, a způsobou současného hodnocení energetické náročnosti budov. Překvapily Vás výsledky měření a porovnání ?

Ing.Miroslav Urban, Ph.D.: "Firma Fenix Group a.s. jako výrobce elektrických systémů vytápění reagovala na mnohdy deklarovanou odlišnost mezi vypočtenou celkovou dodanou energií uvedenou ve zpracovávaných PENB a reálnými spotřebami energie na referenčních rodinných domech (vypočtená celková dodaná energie byla až dvakrát vyšší než reálně naměřená spotřeba).
Cílem projektu bylo ověřit relevantnost PENB v porovnání se skutečnými podmínkami. Výsledky měření a následného porovnání vypočtených spotřeb energie ukazuje odchylky v relacích 5 - 10 % pro tři různé monitorované objekty. Tyto odchylky lze hodnotit v případě rodinného domu, jehož provoz je velmi proměnný v porovnání např.s administrativní budovou, poměrně příznivě.
Obecně lze říci, že elektrické sálavé systémy mají poměrně vysokou účinnost pokrytí potřeby energie na vytápění v daném prostoru díky okamžité regulační odezvě a nulovým ztrátám v případě distribuce a výrobě energie v porovnání s teplovodním systémem.
V případě porovnání reality vs. výpočet se naopak potvrdilo, že dobře zpracovaný PENB může dát stavebníkovi relevantní informace o jeho budoucí spotřebě energie. Jedním z výstupů projektu byl mimo jiné metodický pokyn pro zpracovatele PENB pro elektricky vytápěné objekty, který může být následně využít při revizi TNI 7300331.
Věříme, že spolupráce s firmou Fenix Group a.s. bude nadále pokračovat právě v oblasti aplikovaného výzkumu z pohleduzajištění kvality vnitřního prostředí pomocí elektrických sálavých systémů a povedou např. k optimalizaci výrobkových řad společnosti apředevším správné integrace těchto prvků do budovy."

Děkuji oběma za odpovědi a přeji další úspěšnou spolupráci.
 

Hodnotit:  

Datum: 25.10.2014
Autor: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2019

Partner - Dotace

Tabulky a výpočty