Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bezpečnost práce – vstupní data hrají velkou roli

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci připadá každoročně na 28. dubna. Mezinárodní organizace práce (International Labor Organization) a Organizace spojených národů aktivně propagují tento den již od roku 2003. Letos se celosvětová kampaň zaměřuje na zásadní potřebu zemí zlepšit shromažďování a využívání údajů a dat o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Smrtelných úrazů přibývá


Dle Výzkumného ústavu bezpečnosti práce počet smrtelných pracovních úrazů u nás v roce 2015 stoupl proti roku předcházejícímu o 16 případů a dosáhl celkového počtu 132 případů z celkových 41 951 evidovaných pracovních úrazů. Z toho bylo 12 žen, kdy se jednalo o maximum v posledních 10 letech. Smrtelné úrazy při výkonu práce mají bohužel vzrůstající trend nejen v České republice, ale i v zahraničí. Například jen v Británii při práci v roce 2015 zemřelo 144 pracovníků. „Podle Mezinárodní organizace práce v roce 2016 bylo celkem celosvětově zaznamenáno dokonce 2 350 000 smrtelných pracovních úrazů a nemocí. Toto neuvěřitelné číslo však rozhodně není konečné právě díky chybějícím, nesprávným či neúplným sběrům dat v jednotlivých zemích světa. Právě proto byl v letošní kampani kladen důraz na správný sběr dat a na osvětu ve firmách. Stavební obor patří mezi oblasti s vysokým rizikem úrazů, proto bereme bezpečnost práce opravdu vážně a zapojujeme se do aktivit na podporu lepší informovanosti,“ vysvětluje Petr Kábrt, HSE Manager Pražské kanceláře společnosti Tebodin, která je lídrem v oboru projektování, konzultací a projektového managementu investičních projektů pro různá odvětví průmyslu.

Bezpečnost práce je třeba brát vážně


Dlouhodobé statistiky ukazují, že je třeba věnovat bezpečnosti práce větší pozornost. Proto naše kancelář vyzvala také koley ze světa, se kterými úzce spolupracujeme, abychom společně věnovali svůj čas edukačním aktivitám právě o bezpečnosti na pracovišti. Chceme tím nejen zvýšit povědomí o BOZP napříč našimi týmy, ale také jít příkladem našim klientům, pro které nastavení BOZP procesů často zajišťujeme jako jednu z mnoha služeb,” uvedl Petr Kábrt. Ve všech kancelářích Tebodinu v Evropě, na Středním východě a v Asii se proto 28. dubna 2017 konalo ráno a odpoledne tříhodinové školení CPR (kardio-pulmonální resuscitace) a první pomoci vedené profesionály pro vybrané zástupce jednotlivých oddělení. Tito zástupci měli dále za úkol se o své poznatky podělit se zbytkem týmu. Během školení si účastníci vyzkoušeli záchranu života v praxi.

Zaměstnanci, kteří se právě neúčastnili CPR školení, navštívili prezentaci, kde se dozvěděli o praktickém ošetření různých úrazů a stavů zraněného či nemocného, o správné ergonomii, o bezpečné práci se zobrazovacími jednotkami, o relaxačním cvičení v práci, o zdravém životním stylu atd.

O společnosti Tebodin

Inženýrská a konzultační společnost Tebodin v České republice již přes 50 let dodává služby v oblasti projektování, konzultací a projektového managementu investičních projektů pro různá odvětví průmyslu.

Zkušenosti více než 200 tuzemských inženýrů Tebodinu Czech Republic přináší klientům výbornou znalost českého investičního prostředí podpořenou zkušenostmi ze zahraničních projektů. Ty jsou výsledkem spolupráce se 3 400 odborníky ze zahraničních kanceláří Tebodin a dalšími společnostmi ze skupiny Bilfinger, jejíž je Tebodin součástí. Týmy tvoří úzce kooperující projektoví manažeři, konzultanti, projektanti ve všech profesích včetně procesní technologie, specialisté odhadu cen a procurementu, manažeři výstavby a koordinátoři BOZP. Pro více informací navštivte webové stránky společnosti Tebodin.