Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kdo má největší možnost ovlivňovat bezpečnost práce na stavbách?

41 % firem sleduje vývoj bezpečnosti a pracovních úrazů pouze u vlastních zaměstnanců, 57 % současně u vlastních zaměstnanců i subdodavatelů.

Zhruba polovina oslovených ředitelů společností ve stavebnictví (43 %) uvádí, že bezpečnost práce ziskovost snižuje.

  • Dle slov těchto zástupců firem to s sebou nese dodatečné náklady, které musí pokrýt jejich firma, a ne investor.

Desetina firem (13 %) si myslí, že BOZP ziskovost zvyšuje.

  • Podle jejich zkušenosti zejména tím, že snižuje počty úrazů, pracovních neschopností, atd., což vede k vyšší efektivitě a produktivitě.

Největší možnost ovlivnit bezpečnost práce na stavbách mají především jednotliví zaměstnanci (potvrzuje 53 % ředitelů), dále stavební firma (potvrzuje 36 %) a v nejmenší míře investor (potvrzuje 11 % firem). Zpřísnění zákonů týkajících se BOZP si firmy spíše nepřejí (potvrzuje 90 % ředitelů), shodují se na tom firmy napříč všemi analyzovanými segmenty stavebního trhu.


Zdroj Kvartální analýza českého stavebnictví Q4/2015
Miroslav Lukšík, generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s.

Miroslav Lukšík, generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a. s. k tomu řekl: "Bezpečnost práce na stavbách ovlivňují všichni účastníci výstavby, od projektanta, investora až po pracovníky realizační firmy na všech stupních činnosti a řízení, tedy od pracovníků technické přípravy řídící pracovníky všech stupňů, až po vlastní řemeslníky na stavbě."
Roman Wieczorek, statutární ředitel, Skanska, a. s.

Roman Wieczorek, statutární ředitel, Skanska, a. s.zdůraznil význam každého zaměstance: "Každý zaměstnanec může přispět ke zvýšení bezpečnosti na stavbách. Top management tím, že ukáže svou angažovanost a přesvědčení. Lidé ve vedoucích pozicích tím, že neakceptují porušování pravidel, a všichni zaměstnanci tím, že si sami, ale i navzájem, chrání to nejdůležitější, co mají - život svůj i životy svých kolegů."Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s

Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ, a. s. vnímá elementární význam BOZP: "Vzhledem k tomu, že bezpečnost je neodmyslitelnou a zcela přirozenou součástí našich řídících a výrobních procesů, tak dodržování pravidel bezpečnosti práce u vlastních zaměstnanců, ale i u subdodavatelů, nepovažujeme za prvek, který by zvyšoval či snižoval ziskovost projektů."Celá Kvartální analýzu českého stavebnictví Q4/2015

Rubrika BOZP na TZB-info

 
 
Reklama