Cegra – ArchiCAD SE 2016

Datum: 7.3.2016  |  Organizace: Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)  |  Firemní článek

Solibri Model Checker™ je počítačový program určený ke kontrole CAD/BIM projektu. Program analyzuje správnost technického provedení a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Kliknutím myši systém „zrentgenuje“ model budovy a odhalí nedostatky a slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)
Nad Obcí I 1392/2
140 00 Praha 4

Solibri Model Checker

Solibri Model Checker™ je počítačový program určený ke kontrole CAD/BIM projektu a to jak pouze jedné profese (stavební projekt), tak i komplexního projektu obsahujícího profese všechny. Program analyzuje správnost technického provedení a současně prověřuje, zda projekt splňuje požadavky norem a dalších předpisů. Systém umožňuje snadnou vizualizaci modelu. Kliknutím myši systém „zrentgenuje“ model budovy a odhalí nedostatky a slabá místa konstrukce, vyznačí případné kolize. Pracovat se Solibri Model Checker lze hned po instalaci, žádné úpravy programu či doinstalace dalších komponent není třeba. Program je kompatibilní s operačními systémy Windows a MacOS.

Solibri Model Checker je využíván majiteli a uživateli budov pro kontrolu správné funkčnosti budovy, architektonickými a projekčními ateliéry pro kontrolu integrity a správnosti provedení projektu, stavebními firmami pro kontrolu proveditelnosti konstrukce a kontrolu nákladů a facility manažery k inventarizaci, kontrole životnosti a nákladovosti údržby. Cílem Solibri je zefektivnit návrh a realizaci projektu a to hlavně díky rychlejšímu zpracování projektové dokumentace, úspoře stavebních nákladů eliminací chyb v projektu, přesnější a denně aktualizované kalkulaci nákladů, transparentnímu řízení projektu a přesnému plánování.

Uživatelské rozhraní SMC je přehledné. SMC pracuje v prostředí MacOS i Windows
Uživatelské rozhraní SMC je přehledné. SMC pracuje v prostředí MacOS i Windows

Postup práce

Načtení modelu. Solibri Model Checker (SMC) komunikuje přímo s ArchiCADem a dalšími BIM aplikacemi. Program dokáže současně načíst několik IFC a DWG dokumentů do jednoho SMC projektu. Lze načítat aktualizované verze stejného IFC dokumentu. Zkomprimované IFC dokumenty lze načítat bez jejich předchozího rozbalení, což dokáže ušetřit až 80 % diskového prostoru. SMC může pracovat s původní barevností načtených modelů nebo využívat vlastní barevná schémata pro rozlišení jednotlivých profesí.

Analýza a kontrola modelu. SMC analyzuje a kontroluje model automaticky. Program vyznačí místa potenciálních problémů přímo ve 3D modelu. Problémy jsou roztříděny do skupin podle jejich závažnosti. Standardní instalace SMC obsahuje sady pravidel pro kontrolu integrity BIM modelu z pohledu architekta, statika i TZB specialistů a současně si je uživatel může upravovat i vytvářet sám. SMC dále generuje výkazy výměr a výkazy prvků s možností je propojit se specializovanými rozpočtářskými programy. SMC disponuje sofistikovaným algoritmem pro hledání a kontrolu únikových cest z budovy, inteligentním vyhodnocováním kolizí mezi konstrukcemi na základě jejich vlastností vycházejících z té které profese. Program dokáže porovnat různé verze modelu i reflektovat vazbu mezi stavebním a statickým modelem v případě, že odpovídající konstrukce byly modelovány rozdílnými objekty (zeď, sloup, deska, ...).

Kontrola integrity BIM modelu vzájemné vazby konstrukcí. V tomto případě se jedná o příliš krátký sloup
Kontrola integrity BIM modelu vzájemné vazby konstrukcí. V tomto případě se jedná o příliš krátký sloup
SMC kontroluje bezproblémové fungování budovy. Zde bylo nalezeno málo místa pro invalidní vozík
SMC kontroluje bezproblémové fungování budovy. Zde bylo nalezeno málo místa pro invalidní vozík
SMC kontroluje případné kolize mezi jednotlivými systémy. V tomto případě kolidují TZB rozvody se stavební konstrukcí, resp. dveřmi
SMC kontroluje případné kolize mezi jednotlivými systémy. V tomto případě kolidují TZB rozvody se stavební konstrukcí, resp. dveřmi

Způsob ovládání. Prostředí SMC umožňuje procházet modelem obdobným způsobem jako v počítačových hrách. Pro rychlé vyhledání konkrétních konstrukcí a objektů disponuje program speciálními funkcemi, výběry lze různě třídit. Uživatelské rozhraní SMC sestává ze tří základních oken. Okno zobrazující model slouží pro procházení budovou (zobrazují se zde IFC modely i případné DWG výkresy). Výsledky vlastní kontroly jsou zobrazovány v dalším okně. Konkrétní chyby v konstrukci zobrazuje třetí okno. Reporty lze generovat ve formátech RTF, PDF a XML. Prezentace výsledků analýz a kontrol jsou generovány automaticky.

SMC generuje výkazy výměr
SMC generuje výkazy výměr
Propojení Solibri Model Checker a ArchiCADu

ArchiCAD je se SMC přímo propojen prostřednictvím doplňku (add-on), který v ArchiCADu vytvoří SMC paletku obhospodařující obousměrnou komunikaci. To umožňuje efektivní kontrolu projektu již během práce na něm. Vzhledem k tomu, že SMC kontroluje nejen integritu konstrukce (zeď nemůže volně „viset“ v prostoru), ale i funkčnost budovy (dostatečný prostor za otevřenými dveřmi; přístup na invalidním vozíku), je nejen „pasivní“ pomůckou, ale i „aktivním“ prvkem pro „vyladění“ budovy. Všechny problémy v projektu jsou „zvizualizovány“, identifikovány, popsány a následně přeneseny zpět do ArchiCADu k vyřešení.

www.solibri.cz

 

Témata 2018

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czLesy ČR zvýší investice do vodních staveb o polovinu na 300 mil.Webinář: Otázky a odpovědi z Wienerberger fóra 2018 - Tepelná technikaČisté tržby mezinárodního koncernu Lindab v roce 2017 vzrostly na 826,6 mil. EURBřeclavská nemocnice vsadila na energetické úspory. Ročně na energiích ušetří okolo 40 %