Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

EcoDesigner STAR – podrobné vyhodnocení energetické náročnosti archicadových projektů

ARCHICAD v základní instalaci obsahuje prostředí, sloužící pro jednoduchou a rychlou simulaci energetické náročnosti objektu jakékoli velikosti. Díky této technologii je možné mít celý projekt pod kontrolou ve všech jeho fázích, od přípravné studie po finální dokumentaci a mít tak pod kontrolou jeho tepelně technické parametry.

Program EcoDesigner STAR (placená aplikace; instaluje se do ARCHICADu) toto základní prostředí rozšiřuje o možnosti jako jsou vyhodnocení tepelných mostů, přenos archicadovského projektu do specializovaných vyhodnocovacích systémů (gbXML, PHPP) či „normovou kompatibilitu“ (LEED Energy).

Kompatibilita STARu s jinými programy


Jednou z výhod doplňku STAR je komunikace s jinými výpočtovými programy jako jsou gbXML, SBEM, VIP-energie nebo v Čechách rozšířený program PHPP. ARCHICAD shrne a vyexportuje veškeré informace jak o stavebních konstrukcích, tak podmínkách panujících v jednotlivých tepelných zónách či místních hydro-meteorologických podmínkách.
Vyexportovaný soubor je možné spustit v jednom ze zmíněných programů a následně doplnit zbývající informace, které ARCHICADu nebyly známé nebo chyběly. ARCHICAD v tomto případě velmi usnadňuje práci při počátečním zadávání všech informací o obvodových konstrukcích, výplních okenních otvorů a jejich součinitelů prostupu tepla, vlastnostech tepelných bloků a dalších vlastnostech.

 

Analýza tepelných mostů

Součástí EcoDesigneru STAR je simulace a posouzení stavebních detailů z hlediska úniku tepla a zjištění nejnižší vnitřní povrchové teploty. Základním požadavkem pro simulaci tepelného mostu je vytvoření Detailu ve zkoumané konstrukci. S pomocí průvodce se následně nadefinuje venkovní a vnitřní prostředí, popřípadě zemina přiléhající ke konstrukci. Vlastnosti a parametry stavebních konstrukcí jsou převzaty z archicadovských Stavebních materiálů obsahujících informace o tepelné vodivosti, hustotě a tepelné kapacitě materiálu. Výstupem simulace mohou být dva typy zobrazení. Prvním možností je zobrazení dle teplot probíhajících v konstrukci. Zde jsou teploty vyjádřeny barevnou škálou dle standardního zobrazení. Druhou možností zobrazení je dle tepelného toku. Toto zobrazení může být nápomocno při odhalování problematických míst, jako jsou tepelné mosty. Diagram zvýrazní materiály v konstrukci, které umožňují vést teplo více než ostatní materiály a mohou tak být potenciální hrozbou pro kondenzaci vody v konstrukci. Takto vytvořené a vyhodnocené detaily je možné přiřadit do tepelného bloku a získat tak přesnější výpočet zahrnující konkrétní hodnotu lineárního tepelného mostu.


Zpráva o energetickém hodnocení

Kromě standardních výsledků jako jsou bilance objektu, energetická náročnost a další informace, umožňuje EcoDesigner STAR získat rozšířenější a detailnější zprávu. Jednotlivé informace, které hodláme nechat zobrazit v grafu nebo tabulce je možné upravovat a nastavit tak podrobnost s jakou je chceme vykazovat. Příkladem by mohl být graf Energetická bilance projektu zahrnující veškeré dodané a vydané energie. Takovýto graf je nyní možné zobrazit s týdenní přesností nebo s měsíční přesností a posoudit tak efektivitu námi navrženého řešení objektu.


Další funkcí je denní teplotní profil zvoleného tepelného bloku. Teplotní profil simuluje průběh teploty během jednoho vybraného dne. Součástí zprávy o energetickém hodnocení tak můžou být vybrané dny, pro které bude zobrazen graf průběhu denních teplot jak v exteriéru tak výsledných teplot v interiéru. Z grafu je možné vypozorovat maximální a minimální teploty a dle zjištěných hodnot tak upravit způsob vytápění či chlazení a optimalizovat tak projekt a jeho vnitřní mikroklima. Minimální a maximální hodnoty teploty vnitřního prostředí jsou dále zdokumentovány číselně v tabulce Návrhová data TZB.


EcoDesigner STAR také umožňuje vzájemné posouzení dvou objektů. Lze tedy porovnat dva typy tepelně technického řešení a jejich dopad na finální energetickou bilanci objektu což nám pomůže při rozhodování o zvolení konkrétní varianty tepelně technického řešení. Model lze porovnávat i s jinými, provozně podobnými, objekty a ověřit si tak efektivitu navrženého domu. Výstupem EcoDesigneru je přehledná tabulka s rozepsanými hodnotami spotřeby dodané energie pro jednotlivé okruhy.


Veškeré informace získané o obou projektech jsou následně shrnuty do tabulky porovnávající celkové náklady na spotřebu energie a jejich vzájemné posouzení. Tento výstup může pomoci při rozhodování o zvoleném tepelně technickém řešení.


Jan Červenka, technická podpora Cegra

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)
logo Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA) si od roku 1995 vybudovala pozici zásadního dodavatele počítačových technologií pro stavební průmysl v České republice. Cegra je průkopníkem BIM projektování, jejím stěžejním produktem je ArchiCAD, systém ...