Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ARCHICAD a RFEM 5 - spojenci pro komunikaci s BIM

BIM jako systém práce s projekty už není jen otázkou klasického stavebnictví. Nachází stále širší uplatnění také v jiných oborech, v našem případě ve výstavnictví.

K nesporným výhodám využití BIM systému pro projektování expozic a pro jejich následnou realizaci patří rychlá spolupráce mezi jednotlivými profesemi od architekta přes statika až po truhlářskou nebo zámečnickou dílnu. Komunikace probíhající v reálném čase se vzhledem k dynamice oboru a k neúprosnosti termínů stává nejen žádoucí, nýbrž nezbytnou součástí práce naší projekční kanceláře.

Exponex a jeho projekční tým

Společnost Exponex patří k předním českým firmám v oblasti výstavnictví. Tým sestavený z nadšených profesionálů pořádá veletrhy, výstavy, konference a eventy, organizuje oficiální účasti českých firem na zahraničních výstavách, včetně nezbytných podpůrných aktivit, k nimž patří tematické tiskoviny a katalogy. Jedná se o společnost, která klade mimořádný důraz na kvalitu a profesionální přístup, ale nebojí se ani neotřelých postupů, originálních nápadů nebo nejmodernějších technologií. O úspěšnosti zvolené strategie svědčí trojice výstavnických Oscarů, tedy prestižních Exhibition Design Awards (uděluje je světově uznávaný EXHIBITOR´S Magazine). Podobné skóre představuje výjimečný jev nejen v evropském, nýbrž v celosvětovém měřítku.

V Projekčním oddělení se zabýváme architektonickou a inženýrskou činností – navrhujeme expozice i jejich součásti pro výstavy a veletrhy po celém světě. Škála našich pracovně tvůrčích aktivit je dosti rozsáhlá, od trofejí pro turnaje ESport, vytvořené pomocí 3D tisku, přes návrhy interiérů, statické posudky ocelových, dřevěných a skleněných konstrukcí až po rozsáhlé patrové expozice (několik tisíc metrů čtverečních) pro veletrhy jako jsou Autosalony, GAMESCOM nebo EXPO. Při tvorbě projektů velkou většinou nabízíme řešení šitá na míru našim klientům.

Montáž nosné konstrukce na Gamescom 2015
Montáž nosné konstrukce na Gamescom 2015
Hotová expozice na Gamescom 2015
Hotová expozice na Gamescom 2015

Větší expozice a náročnější projekty se navíc neobejdou bez dokumentace, kterou vyžaduje příslušná veletržní správa v jazyce dané země a podle místních stavebních norem. Spadá sem stavební povolení i veškerá prováděcí dokumentace, včetně statické analýzy. Naše návrhy zpracováváme v programu ARCHICAD 20, u větších projektů dáváme přednost práci v prostředí TeamWork. Pro statickou analýzu a dimenzování nosných konstrukcí využíváme BIM model ARCHICAD, převedený pomocí formátu IFC 2x3 do programu Dlubal RFEM 5.

Model konstrukce expozice modelovaný v ARCHICADu
Model konstrukce expozice modelovaný v ARCHICADu
Model ocelové konstrukce v ARCHICADu určený pro převod do RFEM5
Model ocelové konstrukce v ARCHICADu určený pro převod do RFEM5

Dvojí komunikace s Dlubalem

Pro práci s ARCHICAD BIM modelem v programu pro výpočty jako je RFEM 5 od společnosti Dlubal lze využít dva postupy. Prvním je přímá komunikace přes obecný BIM formát IFC 2x3 za přesné definice převodních podmínek, například značení stavebních materiálů a průřezů profilu. K hlavním přednostem tohoto postupu patří okamžité převedení geometrie nosných konstrukcí do výpočtového modelu. Po krátké úpravě modelu, zaměřuje se třeba na podepření a kontrolu spojů, můžeme přistoupit k zatěžování a výpočtu.

Výstup z programu z RFEM 5 (Průběh deformací se zobrazeným zatížením) – model převeden z ARCHICADU
Výstup z programu z RFEM 5 (Průběh deformací se zobrazeným zatížením) – model převeden z ARCHICADU

Tento proces však obnáší také nevýhody, klade totiž velký důraz na přesnost a mimořádně podrobné nastavení, navíc musíme zvolit správné nástroje, jejichž geometrická definice odpovídá potřebám výpočtového modelu. Pro ilustraci, prutovou konstrukci musíme pro převod definovat jako polygonální čáru s přiřazeným profilem (nástroj Trám), plošné konstrukce zase jako plochu s průřezem (nástroj Deska, nástroj Zeď). Program si dále v přímém převodu neporadí s nástroji Morf a Objekt pro výpočetní model. Tento způsob převodu tedy obecně vyžaduje důslednou kooperaci projektanta a statika už ve fázi modelování.

Jako druhou možnost lze při práci s BIM modelem využít převádění pomocí takzvaného podkladového modelu. Pokud se jedná o model natolik složitý, že ho není možné ho převést jako přímou geometrii, dá se převést jako podklad pod stávající modelový prostor. Ten nemá žádný vliv na výpočtový model, z jeho geometrie však lze vycházet při tvorbě výpočtového modelu. Výhoda uvedeného postupu tedy bezesporu spočívá v jednoduchosti převodu libovolného 3D modelu ve formátu IFC 2x3, za nevýhodu musíme považovat nezbytné vytvoření nezávislého statického modelu. Ve většině případů ovšem tuto variantu považují jak statici, tak architekti za praktičtější.

Architekt versus statik

Využití BIM modelování pro spolupráci architekta a statika se v našem projekčním oddělení úspěšně ujalo již před několika lety, můžeme je tedy považovat za zavedenou praxi. Jedná se sice o postup oboustranně výhodný, zároveň při něm vznikají značné nároky na přesnost při vytváření 3D modelu. Architekt i statik také mají na model rozdílné nároky, které musíme po čas spolupráce respektovat a podřídit jim správné nastavení pravidel převodů. Při dodržení zásad modelování se tento systém práce odmění efektivním zpracováním a velkou úsporou času.

Jan Vincour, Statik, Exponex s.r.o.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)
logo Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA) si od roku 1995 vybudovala pozici zásadního dodavatele počítačových technologií pro stavební průmysl v České republice. Cegra je průkopníkem BIM projektování, jejím stěžejním produktem je ArchiCAD, systém ...