Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BIM je řešení i pro pouhých 256 m²

Nejen pro velké projekty, ale i pro malé rezidenční projekty může metoda BIM nabídnout řešení. Dokladem může být projekt společnosti Schlepers Installatechniek v Markelu (Holandsko), kde na soukromém pozemku vyrostla dvoupodlažní obytná jednotka včetně malého podkroví.

Schlepers Installatietechniek je projektantem všech systémů pro zdravotní techniku v tomto projektu a zahrnuje návrh instalací pitné vody, ústředního topení, plynových a odvodňovacích systémů. Dodavatel se potkal s několika problémy, říká člen projektového týmu Tom ten Berge. "Rezidenční jednotka je vybavena tepelným čerpadlem voda / voda, který zajišťuje podzemní vodu s požadovanou teplotou pro potřeby domu. Zejména proto musíme přijmout konkrétní opatření."

Nakonec se rozhodli rezervovat místo ve skladovacích prostorách domu, říká. "Ale to nevyřešilo všechny problémy. Některé okna mají výšku od přízemí až ke hřebenu, což vedlo k dalším otázkám týkajícím se vytápění domu. Abychom dosáhli optimálních výsledků, rozhodli jsme se o provedení tohoto projektu v aplikaci pro BIM."

Úspora času

Objekt, který se nachází v Markelu (NL), je druhým projektem BIM ve společnosti Schlepers Installatietechniek. "Nedávno jsme navrhli bungalov využívaný o prázdninách a použili jsme jej pro seznámení se se softwarem a novým způsobem práce", říká Ten Berge. "Tento objekt v Markelo je prvním projektem, ve kterém jsme plně využili software. Provedli jsme také výpočty tepelných ztrát, ústředního vytápění, výpočty pro teplou a studenou vodu, všechny podle současných evropských norem. Díky tomu jsme dosáhli – v porovnání s tradiční tvorbou dokumentace - obrovské úsporu času."

Přechod z 2D aplikace na řešení kompatibilní s BIM je logické. "Protože BIM má budoucnost. Budoucnost, na kterou se již připravujeme. Jen tak nemineme loď, ale budeme součástí nového a výkonného stavebního sektoru."

Strmá křivka učení

Při výběru správného řešení pro BIM však projektanti nepřijali rozhodnutí přes noc. "Aktivně jsme hledali optimální požadované funkce a dobrou cenu. Poté jsme pozvali tři softwarové společnosti, aby nám své nástroje důkladně předvedli. DDS-CAD byl pro nás nejlepší volbou," říká Ten Berge. "Kvůli komplexním funkcím, ale také díky vynikajícímu helpdesku, který jsem často využíval v počáteční fázi tohoto projektu. Absolvoval jsem dvoudenní kurz pro zvládnutí základů ovládání softwaru. Jenže pokud skutečně začnete s programem pracovat, narazíte na další podstatné otázky."

Určitě v počáteční fázi projektu BIM uděláte strhující křivku učení, říká. "Protože BIM vyžaduje úplně jiný způsob práce a myšlení. Například místo kreslení čar s AutoCADem, pracuje BIM s objekty, ke kterým přidružíte vlastnosti. Než začnete kreslit, je důležité přidat do modelu co nejvíce informací, které v danou chvíli znáte. V přípravné fázi to bude nějaký čas trvat, ale ten se určitě vrátí v pozdějších fázích projektu. A navíc získáte podklady pro následnou provozní fázi stavby." Jako příklad uvádí výpočet podlahového vytápění. "Tam, kde jsem strávil více než půl dne, než jsem určil, kolik metrů trubky na podlahové vytápění a jaká jejich vzdálenost je potřeba, jsou tyto informace od modelu odvozeny za zlomek času. Tímto způsobem také minimalizujeme míru chyb."

Pro projekt objektu v Markelo je model BIM použit pouze pro interní použití, říká. A to proto, že ne všichni partneři jsou již s BIM obeznámeni a protože společnost Schlepers Installatietechniek vstoupila do projektu v pozdějším stádiu, kdy většina partnerů již (téměř) dokončila své návrhy. Přesto se ukázalo, že BIM - vzhledem ke složitosti objektu - má obrovskou přidanou hodnotu. V budoucnu, až se BIM bude více využívat a účastníci stavebního procesu budou více společně spolupracovat na modelu, může tato přidaná hodnota jen vzrůst."

Toto léto bude nemovitost v Markelu dokončena.


CAD-BIM s.r.o.
logo CAD-BIM s.r.o.

Zaměření na BIM/CAD ve stavebnictví. Firma CAD-BIM s.r.o. se zabývá distribucí, lokalizací a zákaznickou podporou pro software DDS-CAD určený pro projektování profesí TZB ve stavebnictví. Nedílnou součástí činnosti jsou rovněž konzultace a školení.