Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Modelování, návrh a výpočet pomocí společného modelu

Naproti sídlu „Voortman Steel Machinery“ v Rijssen byl otevřen v loňském roce ultramoderní areál „Experience Center“. Na tomto místě jsou prezentovány veřejnosti nejnovější inovace a vývoj prováděný firmou Voortman.


 

V centru o velikosti 2 000 m2 jsou v provozu téměř všechny stroje od firmy Voortman. Zařízení pro zpracování ocelových profilů, desek a povrchových úpravy jsou trvale přístupné pro ukázky a předvádění. V místě se také nabízí možnost pořádat akce (potenciálními) zákazníky, dodavateli, průmyslovými sdruženími a dalšími zúčastněnými stranami.

„Návrh kompletních instalací TZB celého areálu Experience Center navrhovali projektanti firmy 2 Steps Ahead BV v prostředí BIM,“ říká majitel Ruud Semmekrot. „Udělali jsme všechny inženýrské aktivity – včetně všech technických výkresů – a samotného návrhu.“ Během celého procesu navrhování, 2 Steps Ahead úzce spolupracovala se svým klientem Voortman Steelgroup. „Voortman Steelgroup s pomocí Voortman STAALBOUW navrhl architektonickou / stavební část jako 3D model, ve kterém jsme my navrhovali všechna TZB zařízení,“ řekl pan Semmekrot. „Koncept instalací nebyl definován námi, ale projektanty společnosti DWA. My jsme dále rozvinuli tento koncept do fáze projektu, včetně všech potřebných specifikací. Instalace byly realizovány na základě našich návrhů.“

Modelování, kreslení a výpočty


2 Steps Ahead BV využil Open BIM software DDS-CAD. Výsledky tohoto projektu popisuje pan Semmekrot: „Byli jsme pověřeni, abychom zpracovali nejen vlastní návrh, ale také zpracovali řadu podrobných detailů. To vyžadovalo další úsilí. Nicméně, DDS-CAD byl vynikající volbou pro tento účel. Kromě modelu software také umožňuje používat tradiční CAD navrhování a využívat integrovaných výpočtů. Pokud provedete změny ve svém návrhu, můžete přímo výpočtem prověřit technické důsledky. Jedinečná příležitost pro svět BIM a výsledky tohoto projektu.“

Pan Semmekrot odkazuje také na další výzvy v rámci projektu, protože areál „Experience Center“ je součástí stávající struktury bývalého průmyslového objektu. „První tři části výrobní haly byly převedeny na luxusní kanceláře,“ říká. „To nám dávalo určité možnosti, ale i omezení. Museli jsme pracovat se stávající strukturou a snažit se, aby se zařízení vešla do dostupného prostoru. Občas bylo opravdu potřeba provést kontroly a měření, abychom splnili všechny požadavky na instalace, ale naštěstí se nám to podařilo. Protože jsme byli schopni vyřešit nesrovnalosti a zabránit kolizím již ve fázi projektu, mohli jsme se co možná nejvíce vyhnout neočekávaným nákladům při průběhu stavebního procesu.“

Optimalizace návrhu


Některé stroje v „Experience Center“ pracující jako stroje se studenou vodou, mohou fungovat jako i tepelné čerpadlo. Rozvod tepla a chladu se provádí pomocí tzv. 4trubkového systému a různými rozsahy nízkých teplot. Indukční systém řídí přívod čerstvého, chlazeného vzduchu do prostoru. V řadě místností se používá i kontrola množství oxidu uhličitého. Podlaha v centrální hale je použita jak pro chlazení, tak pro topení. „Ve fázi návrhu jsme integrovali část elektrických a otopných a chladicích systémů v budově jiným způsobem, než jaký byl původně navržen,“ říká pan Semmekrot. „Například jsme dimenzovali potrubí vzduchotechniky úplně jiným způsobem. A vzduchotechnické jednotky jsme umístili na jiném místě. Během procesu návrhu jsme opravdu optimalizovali kompletní projekt s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků.“

„Skutečnost, že 2 Steps Ahead BV pracovala s DDS-CAD a Voortman STAALBOUW s Revitem, nebyl žádný problém,“ řekl. „V přípravné fázi jsme diskutovali, jak si budeme vyměňovat veškeré informace. Vzhledem k tomu, DDS-CAD je certifikovaný Open BIM software, výměna informací proběhla hladce a bez problémů.“

Budoucnost BIM

Pan Semmekrot očekává, že v budoucnu bude stále více a více partnerů ve stavebním procesu spolupracovat pomocí BIM modelů, což umožní větší a větší dostupnost potřebných informací v reálném čase. A také modely konstruovaných budov budou obsahovat více detailů ve 3D. „V budoucnosti budeme stavět budovu dvakrát, od hlavy až po patu. Nejdříve virtuálně, v digitálním světě, a pak skutečně, v reálném životě. Nebudeme se tak potkávat s tolika překvapeními. Komunikační chyby a nepředvídané dodatečné náklady na výstavbu se sníží na minimum. To je dobrá zpráva pro všechny partnery ve stavebním procesu a klienty, kteří budou mít přístup k úplnému informačnímu modelu rovněž jako dokumentaci skutečného provedení stavby. Takovou dokumentaci pak bude možné používat i pro facility management. To umožní snížit a mapovat náklady na provoz, údržbu a další související náklady. To je velký krok vpřed.“

Voortman Automatisering
Voortman Automatisering

Nicméně pan Semmekrot poznamenal, že v praxi ne všechny stavební firmy jsou připraveny pro tento krok. „Lidé o BIM stále jen mluví, místo toho, aby s ním zkusili skutečně pracovat,“ říká. „Naštěstí je tu i řada progresivních společností, které jsou již v pokročilém stadiu využití BIM prostředí.“ Softwarové aplikace, ve kterých je možná kombinace modelování, výpočtu a kreslení, jsou stále vzácné. Ale i zde očekává, že se situace v budoucnosti změní. „Kombinace těchto disciplín má obrovský potenciál. Kromě specifikací a detailních výkresů, model také umožňuje, aby byly všechny technické výpočty prováděny přímo z modelu. Změny lze implementovat mnohem snadněji. Výsledkem přepočtů jsou pak skutečné účinky a vyhodnocení důsledků změn v konstrukci. Tím lze zabránit překvapením v průběhu stavebního procesu. V rané fázi stavebního procesu můžete optimalizovat návrh tak, že všechny zainteresované strany budou z takového průběhu mít prospěch.“

Informace o projektu:

Klient: Voortman Steelgroup
Architekt: BDC INGENIEURS en Architecten
Stavební firma: Voortman STAALBOUW
TZB konzultant: DWA
TZB návrh a projekt: 2 Steps Ahead BV
Dodavatel TZB: Dijkink Elektra BV (elektro) a JGM INSTALLATIETECHNIEK BV (ostatní TZB)

CAD-BIM s.r.o.
logo CAD-BIM s.r.o.

Zaměření na BIM/CAD ve stavebnictví. Firma CAD-BIM s.r.o. se zabývá distribucí, lokalizací a zákaznickou podporou pro software DDS-CAD určený pro projektování profesí TZB ve stavebnictví. Nedílnou součástí činnosti jsou rovněž konzultace a školení.