Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

DDS-CAD: profese a BIM

Metodika BIM je stále více zmiňovaným tématem nejen v souvislosti se software, ale i s možnostmi využití zejména při navrhování a projektování. Dokumentace staveb se ale v dnešní době stále vyžaduje zpracovaná klasickým způsobem ve formě 2D výkresů. Vlastnosti nástrojů třídy BIM však můžeme využít i při tomto způsobu práce. Každá nová verze software přináší i nové vlastnosti. Stejně tak i verze DDS-CAD 11, která je nyní k dispozici i v češtině.

Proč používat metodiku BIM?

Takovou otázku často slýcháváme při ukázkách a diskuzích o software DDS-CAD. U metodiky BIM se jedná v podstatě o vytvoření a používání virtuální stavby – informačního modelu stavby, jejího digitálního modelu a následné využití maxima možných údajů pro všechny ostatní účastníky stavebního procesu. Důležité je, že data vzniklá o stavbě během návrhu se používají po celou dobu životního cyklu stavby, jsou průběžně aktualizována a lze pomocí nich zajistit lepší používání stavebního díla a ve výsledku ušetřit čas i finanční prostředky.

Velmi často se stává, že údaje vzniklé během fáze navrhování se ke konečnému uživateli vůbec nedostanou a během fáze používání se znovu vyhledávají, zadávají a tvoří. A také často s chybami, nebo ne zcela přesně.

Stačí 3D model?

Hlavní výhodou softwarových nástrojů pro BIM se dnes uvádí zejména možnost tvorby 3D modelu. Modely BIM se tak velmi často používají jen na lepší koordinaci projektů. K dispozici máme nástroje, které ve vytvořených modelech vyhledávají kolize navrhovaných konstrukcí, je tedy možné zachytit případné nedokonalosti mnohem dříve, než až při vlastní stavbě (zhotovení). Nemalou výhodou je i pouhá vizuální kontrola modelu. Pokud používáte pro projektování softwarový nástroj třídy BIM, můžete mít k dispozici i automatickou kontrolu během Vaší práce a program Vás může na vznikající kolize nejen upozornit, ale může Vám i navrhnout jejich řešení.

V současné době se v klasické 2D dokumentaci pro TZB používá celá řada schémat a tzv. řezů. I několik takových výkresů ale nemusí postihnout složitý detail, který někdy při stále složitějších instalacích může vzniknout. V takovém případě nám může pomoci použití 3D modelu, které nejen prezentuje řešení, ale může nahradit i několik jiných výkresů.

3D model pak může sloužit nejen pro prezentaci řešení, ale někdy také pro kontrolu provedení stavby a řešení případných reklamací. Na 3D model však navazuje řada dalších činností, které vedou ke vzniku kvalitního projektu.

Dalším stupněm je využití modelu pro technické výpočty, které se v případě doplněných technických údajů mnohem lépe obsluhují a je možné navrhovaný stav a jeho stav rychleji vyhodnocovat. Určitě existuje řada softwarových nástrojů umožňujících samostatné technické výpočty, jako například tepelné ztráty, ztráty tlaku, kontrola kabelů a mnohé další. U nástrojů pro BIM se ale setkáváme s podstatně zjednodušenou obsluhou a sjednoceným zadáváním vstupních údajů. Výpočty mohou být přímo vestavěné do nástroje pro tvorbu dokumentace. Pomáhají tak projektantovi například rozmístit otopná tělesa na základě výpočtu tepelných ztrát, nebo mohou kontrolovat dimenzi použitého potrubí ve vzduchotechnice. V takovém případě je v našich podmínkách velmi vhodné využití evropských technických norem (EN) v takovém nástroji.

V neposlední řadě můžeme diskutovat o dalším možném využití údajů i pro stanovení specifikace materiálu, plánování stavby a i ve službách facility managementu.

DDS-CAD pro projektanty

Nástrojem pro projektanty TZB, který takové funkce nabízí, je DDS-CAD. Pokrývá profese elektroinstalací, zdravotní techniky, vytápění a vzduchotechniky. DDS-CAD obsahuje řadu technických výpočtů, které při navrhování pomáhají projektantovi rozhodovat se o vhodném dimenzování instalací, případně i při kontrolách vzniklého výsledku. Model navrhovaného objektu vzniká podobně, jako při klasickém vytváření výkresů. Navíc však dodáváme do modelu další technické informace, které se využijí pro technické výpočty, nebo sestavení specifikace. O dalších funkcích a vlastnostech DDS-CAD jsme se již na webu tzb-info.cz zmiňovali, prohlédnout si můžete na tzb-info.cz i příklady projektů, které byly programem DDS-CAD vytvořeny. DDS-CAD podporuje pracovní postupy „openBIM“, tzn. s využitím předávání dat pomocí formátu IFC (ČSN ISO 16739) a zpráv ve formátu BCF (BIM Collaboration Format) pro lepší koordinaci projektu.

DDS-CAD 11 plocha
DDS-CAD 11 plocha

Aktuálně je k dispozici pro český trh nová verze DDS-CAD 11, která opět přidala další pomocníky. Jedním z nich je vylepšení asociativního kótování, které je navázáno na vkládané objekty. Další změnou jsou nové objekty pro označování požadovaných stavebních úprav (prostupů, otvorů). Tyto požadavky lze pak samostatně exportovat včetně potřebných údajů o rozměrech, ploše, profesi, typu zdi a třídy pro požární ochranu. Další vylepšení jsou v oblasti výpočtů tepelných ztrát, kde je nyní možné uvažovat teploty sousedních místností pro případ, že místnosti patří do různých stavebních jednotek (např. bytů). Výpočty jsou rozšířeny i pro nastavení různých druhů použití kanalizace a vodovodu. Významnou změnou je možnost tvorby řezů vhodnějších pro další zpracování z pohledu technického výkresu generovaného přímo ze 3D modelu.

DDS-CAD 11 řez
DDS-CAD 11 řez

Pro seznámení se s celou šíří funkcí DDS-CAD si prohlédněte si videa na kanálu YouTube, některá i s českými titulky, nebo si vyžádejte další informace, předvedení, případně trial verzi DDS-CAD.

CAD-BIM s.r.o.
logo CAD-BIM s.r.o.

Zaměření na BIM/CAD ve stavebnictví. Firma CAD-BIM s.r.o. se zabývá distribucí, lokalizací a zákaznickou podporou pro software DDS-CAD určený pro projektování profesí TZB ve stavebnictví. Nedílnou součástí činnosti jsou rovněž konzultace a školení.