Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Integrovaný návrh je vhodný pro všechny zúčastněné strany

V nizozemském městě Nibbixwoud zahájili výstavbu komunitního a sportovního centra. V roce 2016 se tento nový areál stane místem nejen pro bydlení, ale také pro setkávání a poskytování zázemí pro sportovní akce, svatby i pohřby. Celková plocha 3 000 m² zahrnuje sedm metrů vysokou sportovní halu, společenské místnosti a hlediště. Navíc je vytvořeno další místo pro hudební a taneční školu. Venkovní sportovní areál je vybaven umělým povrchem, dvěma travnatými plochami a házenkářským hřištěm.

Zdroj: www.bbhd.nl
Zdroj: www.bbhd.nl
 

Budova je navržena jako pavilon se střešní konstrukcí, která má mnoho zešikmených dílů, říká pan Robert Rodenburg z firmy Vintis, inženýrské a poradenské společnosti pro TZB systémy. V tomto projektu firma Vintis pracuje jako konzultant pro všechny systémy, včetně zařízení pro elektrotechniku a vzduchotechniku, požární signalizaci, evakuační systémy a také ostatní zařízení, jako jsou bezpečnostní systém, řízení přístupu a zvukový systém. Během fáze výstavby Vintis působí jako auditor, který zajistí, že bude respektována kvalita a opatření tak, jak jsou definována v projektu. Tak klient skutečně dostane to, za co platí.

„Zvláštní tvar budovy se hodí perfektně pro BIM,“ říká Rodenburg. „Ve fázi úvodních konzultací jsme již začali navrhovat projekt ve 3D. Tímto způsobem se nám podařilo vhodně umístit požadovaná zařízení do dostupného prostoru. Kromě toho všechny zúčastněné strany nyní mají jasnou představu o tom, jak bude budova vypadat v budoucnosti.“

Přání a požadavky


Vintis převedl všechna přání a požadavky obce Medemblik do technického řešení. „Sportovní hala, například, musí nejen splňovat pokyny Royal Society of Teachers of Physical Education (KVLO), ale i olympijské požadavky NOC * NSF. Požadavky na průtok vzduchu a úroveň osvětlení hrají důležitou roli. Díky dodržení požadavků brzy obec nabídne prostředí, v němž se sportovci budou cítit co nejlépe a budou moci podávat nejvyšší možné výkony.“

Během fáze návrhu firma Vintis úzce spolupracovala s firmou BBHD Architects. „Protože jsme všichni pracovali na stejném modelu, se stejnými hodnotami a stejnými principy, je výsledkem návrh optimální konstrukce,“ říká pan Rodenburg. Vintis využívá DDS-CAD, openBIM software zaměřený na oblast TZB. „V návrhu můžeme snadno přizpůsobit technické systémy podle budovy. Architekt, dodavatel i konečný uživatel získají jasný přehled o rozhodnutích učiněných již v rané fázi. Díky 3D modelu je návrh přesnější. Celý prostor můžeme optimálně využít.“


Problém návrhu byl spojen a prohloubeným otevřeným prostorem v jádru budovy, který musel být využit pro systémy TZB. „Budova nemá použitelnou technickou místnost na střeše nebo na jiném místě v budově. Prostor, který jsme měli k dispozici, byl omezený. To nás donutilo projektovat systém jako skládačku. Chladicí a vzduchotechnické jednotky se zpočátku tyčily poměrně vysoko nad dostupným prostorem. Abychom zajistili, že tyto jednotky bylou skryté, střešní plášť byl lokálně umístěn v nižší poloze. Tak jsme byli ještě v souladu s architektonickým řešením. Po konzultaci s BBHD Architects jsme nakonec našli prostor pro všechny instalace.“

Pan Rodenburg chválí výhody použití výpočtu v DDS-CAD. „Pro určení možností a optimálních rozměrů různých technických zařízení používáme software. Všechny veličiny jsme extrahovali z modelu a nakonec exportovali do Excelu a mohli také vytvořit relativně přesné cenové odhady.“

Výhody integrovaného navrhování


Po schválení klientem Vintis převedl projekt do smluvního dokumentu. Smluvní strany byly známé a výstavba projektu byla zahájena. „V mnoha případech navazující smluvní strany pokračují ve své práci na našem BIM modelu,“ říká Rodenburg. „Všichni účastníci však na tuto skutečnost ještě nebyli zcela připraveni. Někteří stále pracují tradičním způsobem. Je to škoda, protože pokud by všechny strany pracovaly se stejným modelem, doba provedení by se jistě zkrátila. Vyhnuli bychom se i problémům způsobeným nedostatečnou koordinací a případné nedostatky pro prováděcí fázi by se opravily již v průběhu přípravné fáze. V několika projektech jsme si již také všimli, že na základě modelování ve 3D řada dalších partnerů projektu lépe pochopila velikost zařízení a prostor pro instalace, což v konečném důsledku vede k lepšímu návrhu a splnění potřeb klienta. Výhody se pak projeví nejen na stavbě, ale i během provozní fáze stavby.“

Nicméně výzkumy ukazují, že v současné době pouze asi 36 % z celého řetězce dodavatelů pro stavební projekt přijala BIM. „Je tu tedy ještě určitý prostor pro zlepšení. Integrované navrhování poskytuje větší efektivitu všech zúčastněných stran a zlepšuje komunikaci. Kromě toho je ve většíně případů mnohem lepší i kvalita projektu. Proto bych chtěl požádat všechny architekty, inženýry a dodavatele, aby se seznamovali s metodikou BIM.“

Budoucnost metodiky BIM

Vintis pracuje od roku 2009 s BIM a se 3D modelem. „Používáme metodiku BIM na všechny naše projekty,“ říká Rodenburg. „S každým projektem se dozvíme něco nového. Metodika BIM se neustále rozvíjí. Chcete-li kvalitativní zlepšení v procesu návrhu, software by měl rovněž pracovat podle toho. Naštěstí autor DDS-CAD, firma Data Design System si je toho vědoma. Mezinárodní obchodní ředitel Mark Bouten je otevřen k našim připomínkám a očekává zpětnou vazbu. Případné chyby jsou vždy řešeny rychle.“ V současné době je pan Rodenburg v kontaktu s architektonickou společností a společně zjišťují, jaká ještě další hodnota může být generována pomocí metodiky BIM a jak je možné koordinaci s DDS-CAD možné dále optimalizovat. „V dnešní době se úsilí pro metodiku BIM zaměřuje na úroveň detailu. Myslíme si však, že BIM může poskytnout přidanou hodnotu i na více abstraktní úrovni. Například uvažujeme o modelování požadavků technických vlastností na základě plánů pro architektonické zóny. Tím, že budeme uvažovat všechny příslušné důsledky, například požadované místo, náklady na energie a investiční náklady, můžeme navrhnout účinnější budovy.“


Také pro údržbu a facility management pan Rodenburg očekává velké kroky. „V budoucnu systémy pro řízení budovy v kombinaci s modelem BIM určí v podstatě samostatně, jaká údržba zařízení je potřeba a/nebo jaké zařízení se musí vyměnit. Všechny komponenty stavebních a souvisejících zařízení budou vybaveny senzory, které budou neúnavně vytvářet a předávat údaje. Model ve 3D se všemi potřebnými daty pro BIM bude použit pro lepší vizuální kontrolu a orientaci v budově. Zbytečně časté výměny součástí nebo energeticky neefektivní fungování budovy bude patřit minulosti.“

Informace o projektu

Klient: Obec Medemblik
Architekt: BBHD Architecten
Dodavatel: Adviesburo WFO bv
TZB systém: Vintis installatieadviseurs
Doba výstavby: březen 2015 – duben 2016

CAD-BIM s.r.o.
logo CAD-BIM s.r.o.

Zaměření na BIM/CAD ve stavebnictví. Firma CAD-BIM s.r.o. se zabývá distribucí, lokalizací a zákaznickou podporou pro software DDS-CAD určený pro projektování profesí TZB ve stavebnictví. Nedílnou součástí činnosti jsou rovněž konzultace a školení.