Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

5 otázek pro Erika Štefanoviče o projektech v BIM

O tom, proč se mluví o BIM jako o evoluci v projektové přípravě a výstavbě budov, co nového přináší BIM do projekce, koordinace výstavby, výběrového řízení či samotné realizace jsme si povídali s Erikem Štefanovičem, jednatelem projekční kanceláře DELTA Projektconsult.

„Celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. BIM nás všechny posouvá k inteligentně řízenému procesu založenému na užší spolupráci, která v důsledku šetří investorovi nemalé peníze. Navíc nepopíratelně je nositelem vyšší kvality stavby“, říká na adresu Building Information Modeling Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.
Celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. BIM nás všechny posouvá k inteligentně řízenému procesu založenému na užší spolupráci, která v důsledku šetří investorovi nemalé peníze. Navíc nepopíratelně je nositelem vyšší kvality stavby“, říká na adresu Building Information Modeling Erik Štefanovič, jednatel DELTA Projektconsult.

Jakým způsobem BIM usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu, výstavby a používání budovy?

BIM usnadňuje výměnu informací na projektu tím, že nutí všechny zúčastněné strany ke spolupráci. Od počátečního návrhu architekta po technický dozor na stavbě. Všichni pracují v jednom modelu. Dosud jsme byli zvyklí pracovat každý ve svých plánech, výkresech, které ne vždy obsahovaly všechny potřebné detailní informace, které jednotlivá řemesla zapojená do realizace projektu potřebují. BIM umožňuje vkládat při plánování do projektu již hotové konkrétní řešení i s podrobnými technickými informacemi, tedy jednotlivá řemesla se nemusejí zpětně dotazovat a upřesňovat si, jaká budou mít například topná tělesa výkon a podobně. Vše je srozumitelně dáno a popsáno. Všichni zadávají informace do stejného modelu. Je to velmi silný a efektivní nástroj také pro organizaci výběrového řízení. Navíc, co se týče užívání budovy, facility management určitě ocení tyto podrobné informace o technickém řešení budovy. Dokumentace budovy připravená v BIM je v podstatě rodným listem a zejména kvalitně vedeným zdravotním průkazem budovy.

Z jakého důvodu bychom se na BIM neměli dívat jen jako na software, ale jako na proces? Co je jeho hlavní předností?

Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu. To je přece pádný důvod ke změně. Je třeba proces vývoje, přípravy a projekce posunout od výkresů nejen k 3D modelům, ale především k inteligentně řízenému procesu, který svou podstatou nutí jednotlivé členy projekčního týmu lépe spolupracovat. Proces proto, že tu nemluvíme jen o kvalitnějším softwaru v počítači, který zlepší projektantům proces plánování či projektování budovy, ale proto, že všichni zúčastnění na stavebním projektu jsou nuceni změnit přístup ke spolupráci na projektu. BIM je velmi pokrokový a inteligentní nástroj pro celý projektový tým, je však nutné si v počátku stanovit pravidla a způsoby komunikace, způsob zanášení dat, standardy technických prvků či celých modulů, schvalovací procesy a uzavírání dílčích fází projektu atd. Pak se promění BIM v proces, který opravdu výrazně eliminuje chaos či nedorozumění, odstraňuje typická místa kolizí a chyb, které vznikají při zapojení více profesí, jež se na budově podílí a jejichž práce se doplňuje či dokonce kříží. Tento inteligentní model naplněný informacemi se tak zcela srozumitelným nástrojem pro všechna řemesla a důrazně snižuje rizika chyb na rozhraní. BIM zkrátka přináší nový způsob spolupráce celého projektového týmu. Navíc poctivě zpracovaný projekt v BIM je velmi silným nástrojem také pro stavebního manažera, který díky kvalitním podkladům dokáže při koordinaci fyzické výstavby velmi rychle odhalit případnou kolizi a zvýšit tím kvalitu realizace a zamezit časové prodlevě.

Delta Projektconsult momentálně připravuje dva projekty v BIM na území Čech i Slovenska – administrativní budovu v Piešťanech a obchodní dům s nábytkem v Ostravě. Mohli byste tyto dva projekty stručně představit? Jak práci na nich usnadnil proces BIM?

Připravovaná kancelářská budova zahrnuje celkem tři podlaží. Pracovní zázemí zde nalezne cirka 80 zaměstnanců. Administrativní budova s parkovacím domem byla vyprojektovaná ve standardu BIM ve všech profesích. Projekce budovy díky BIM umožnila jednodušší komunikaci s investorem, rychlejší pochopení a schvalování návrhů včetně přesnějšího vytvoření tendrových podkladů pro následný výběr zhotovitele stavby a také interiéru. Kancelářské a zasedací prostory jsou doplněné o oddychové a sdružovací zóny, kuchyňky, fitness prostory, školící a prezentační prostory, které naši architekti designově řešili jako velkorysé a světlé s přiznanými betonovými konstrukcemi. Objekt také počítá s dostatkem zeleně v átriu, které bude vytvářet příjemnou atmosféru pro všechna podlaží.

Co se týče projektu obchodního domu v Ostravě, jedná se o novostavbu významné sítě obchodních domů s dvoupodlažní prodejní plochou o rozloze cirka 6000 m2 na území Čech a Slovenska. Objekty jsou primárně určeny k prodeji nábytku, pro který bylo nutné vyčlenit skladovací prostory, provozní a technické zázemí. DELTA se v těchto projektech snaží maximálně využít potenciálu a všech výhod přípravy stavebních projektů pomocí Building Information Modeling a zpracovávat projekční část ve standardu BIM. Od studie přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po výběr zhotovitele díla, výkaz výměr atd.

Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu
Zkušenosti z okolních států ukazují, že celou jednu třetinu z rozpočtu stavebního projektu promrháme díky špatné organizaci stavebního procesu

Vaši kolegové v Rakousku v systému BIM také připravují některé projekty. Jak by se dal přístup k projektování v BIM na území ČR a Rakouska porovnat?

V Rakousku již existují legislativně přesně stanovené normy pro projekty připravované v BIM modelu, tedy legislativně jsou dále než my v České republice. Zmínil bych například náš společný BIM projekt, na kterém pracuje česko-rakouský tým projektantů. Jedná se o projekt výrobního závodu pro rakouského výrobce vstřikovacích strojů společnost Engel, jež působí v jihočeském městě Kaplice. Projekt rozšíření stávající výrobní haly byl uveden ve své první fázi do zkušebního provozu v červnu letošního roku, další fáze rozšíření ještě pokračují.

V rámci skupiny DELTA jsme vytvořili tzv. BIM tým, který společně při pravidelných work-shopech vytváří pevně definované standardy, které pak užíváme v reálných projektech průmyslových hal, administrativních budov, obchodních domů popř. staveb z oblasti zdravotnictví či kultury. Tím, že takto sdílíme informace a zkušenosti v práci s BIM mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem, vzájemně se od sebe učíme a daří se nám pracovat v běžné praxi rychleji a pro investora tedy efektivněji. Momentálně přenášíme již tento model plánování a projekce budov také na ukrajinskou pobočku DELTA v Kyjevě.

Jak může BIM ocenit investor a jak architekt? Jak BIM ovlivňuje jednotlivé role a odpovědnosti v projektovém týmu?

Každý architekt i projektant zná situace vývoje a přípravy projektu, kdy při jednání s investorem či majitelem budoucí budovy ještě před schválením vznikají k návrhu budovy požadavky na změny. Výzkumy ze zahraničí ukazují, jak způsob zpracování projektové dokumentace ovlivňuje forma předložení projektové dokumentace. 16% požadavků vzniká při standardní 2D projekci, 10% požadavků při 3D projekci, ovšem pouhá 3% požadavků na změny jsou uplatňována ve variantě BIM spolupráce. Realizované projekty v zahraničí dokonce hovoří o tom, že přináší do rozpočtu stavebního projektu úsporu 20% nákladů díky efektivní organizaci vývoje a realizace stavebního procesu. To jsou nesporná fakta, která ocení jak architekt při komunikaci s investorem, tak samotný investor či budoucí majitel nové budovy.

Administrativní budova v Piešťanech s parkovacím domem byla vyprojektovaná ve standardu BIM ve všech profesích
Administrativní budova v Piešťanech s parkovacím domem byla vyprojektovaná ve standardu BIM ve všech profesích