Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Potrebuje priemyselná budova architekta?


V dnešnej dobe stále ešte prevláda mýtus, kde rola architekta je často zaškatuľkovaná len do pozície riešenia estetiky budovy a s týmto faktom je spojený predpoklad, že budova bude vďaka jeho prítomnosti zbytočne drahšia. Pritom práve architekt môže byť zásadným faktorom pri rozhodovaní o tom, či nemalá investícia do novej či rekonštruovanej nehnuteľnosti firmu investora posunie „k lepším zajtrajškom“, alebo ju časom položí. Ing. arch. Juraj Bačkor z architektonickej kancelárie DELTA Projektconsult o zmysle architekta pri plánovaní budovy hovorí: „Dobre fungujúca fabrika je ako dobre skonštruovaný a namazaný stroj. Každý diel má svoj konkrétny účel, nesmie v ňom byť nič nadbytočné a musí spoľahlivo fungovať niekoľko desiatok rokov. Okrem iného architekt podobne ako strojár, dokáže správnym situovaním budovy do krajiny, voľbou materiálu a konštrukčným riešením výrazne ovplyvniť spotrebu, teda hospodárnosť budovy. Tento faktor je nutné mať neustále v zornom poli, alebo zásadne v budúcnosti ovplyvní prevádzkové náklady a teda priamo aj finálny zisk majiteľa budovy.“

Pri štarte robíme rozhodnutie s najväčším finančným dosahom

Investor na začiatku často vie len jedno. Firme sa darí a on potrebuje nové, prípadne ďalšie priestory. Investor obvykle aj tuší, koľko to asi bude stáť, akú investíciu si môže dovoliť, otázkou však zostáva vhodná lokalita. Vzdá sa budovy v existujúcom areáli alebo bude vhodnejšie presťahovať sa na nové miesto, ideálne s lepším dopravným napojením a pod. Variant obvykle ponúka nekonečné množstvo. Už v tejto fáze, kedy padajú rozhodnutia s najväčším finančným dosahom, je kľúčové vybrať si skúseného partnera, ktorý investora týmto stresujúcim procesom bude doprevádzať a dokáže zvoliť najekonomickejší a najzmysluplnejší variant klientovi na mieru.

Kvalita vzbudzuje kvalitu

Nepopierateľným faktorom je, že kvalitná architektúra zásadným spôsobom ovplyvňuje náš život a estetické vnímanie spoločnosti ako také. Sídlo spoločnosti je element, ktorý u nás hneď pri návšteve vytvára prvý dojem. David Mauder, jeden z jednateľov spoločnosti PILART v Blansku (ČR) na adresu architektúry svojej haly v článku „Aj prezentačnú halu na obrábacie stroje zverte architektovi“ poznamenal: „Naša nová výrobná hala nás skvelo reprezentuje. Jej nápadité architektonické riešenie sa stalo poznávacou značkou v okolí. Nová budova aj napriek tomu, že stojí nemalé finančné prostriedky, dokáže posunúť business spoločnosti dopredu. A pokiaľ úspech naštartuje samotné architektonické riešenie sídla spoločnosti, je o dôvod na radosť viac“ priznáva Mauder.

Průmyslová hala a administrativní budova Witte - Nejdek Ostrov nad Ohří
Průmyslová hala a administrativní budova Witte - Nejdek Ostrov nad Ohří
Průmyslová hala Dirac Industries - Kolín
Průmyslová hala Dirac Industries - Kolín
Průmyslová hala Mann Hummel - Uherský Brod
Průmyslová hala Mann Hummel - Uherský Brod

Industriálna architektúra – estetický, logický, funkčný celok

Je nutné prekonať zabehnuté klišé a uvedomiť si, že do práce architekta na poli priemyselnej architektúry už dávno nespadá len dizajn kancelárii, aj keď je jej neoddeliteľnou súčasťou. Ing. arch. Adam Cifra hovorí o architektonickom stvárnení firemných priestorov ako o nástroji, ktorý motivuje k lepším výkonom a je dôsledkom spolupatričnosti a hrdosti či stotožnenia sa so svojím pracoviskom a zamestnávateľom. „Také priemyselné budovy si zaslúžia reprezentatívne fasády, dôstojný vstup do objektu alebo ďalšie prvky, ktoré DELTA zaraďuje do konceptu každej budovy, v ktorej žijú a pracujú jej klienti. Úlohou našej industriálnej architektúry je vytvoriť koncept, ktorý je postavený na identite firmy. Navrhnúť budovu, ktorá umožňuje plynulý chod výroby bez kríženia prevádzky. Kvalitné koncepčné riešenia výroby je samozrejme determinované výrobnou technológiou, adekvátnym konštrukčným riešením, vhodným situovaním stavebného projektu na pozemku a pod. Koncept od skúseného architekta je zárukou vzniku jasnej a logickej dispozície pre hladký tok výrobných, obchodných či administratívnych procesov.

„Najlepšou vizitkou kvalitnej stavby je spokojný užívateľ,“ hovorí Adam Cifra, architekt DELTA Projektconsult.

Dôkazom toho, že si aj priemyselné budovy zaslúžia pozornosť architekta môže byť článok „Ani výrobná hala nemusí z pohľadu architektúry nudiť“ od šéfredaktorky slovenského magazínu ASB, Ing. arch. Márie Novákovej, ktorá vo svojom článku o priemyselnej hale pre spoločnosť WITTE v západných Čechách hneď na úvod článku napísala: „Časy sa menia, investori už pochopili. O výrobných halách z pohľadu architektonického riešenia už je možné písať aj v odborných časopisoch. Výrobné haly už dnes nie sú otázkou utilitárnej konštrukcie s minimalizáciou všetkého, čo by mohlo pripomínať architektúru, estetiku a reprezentatívnosť. Zveriť návrh haly do rúk architekta neznamená automaticky zbytočne vynaložené náklady. Najmä ak je súčasťou tejto stavby aj administratívna časť“.

Kvalita architektúry veľkých stavieb klesá

Naopak poroty rôznych architektonických súťaží naznačujú, že pokiaľ sa dá sledovať vývoj architektúry za posledné roky, tak kvalita architektúry veľkých stavieb klesá. Ide v nich v prvom rade o peniaze a nápadnosť, nie nápaditosť. Architekt Bačkor potvrdzuje z praxe, že klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt, nepotrebujú architektúru. Aj jeden z najprogresívnejších biznismenov posledných rokov a spoluzakladateľ spoločnosti Apple, Steve Jobs povedal: „Dizajn nie je len to, ako nejaká vec vypadá a aký vzbudzuje pocit. Dizajn je to, ako tá vec funguje.“ Bačkor na túto myšlienku nadväzuje a hovorí: „Pokiaľ je teda architektúra svojím spôsobom dizajnom všetkého, čo nás obklopuje, som presvedčený o tom, že prítomnosť architekta je nevyhnutná aj pri navrhovaní priemyselných objektov. Stačí si uvedomiť to, že výstavba škaredej budovy stojí tie isté peniaze, ako výstavba estetickej, nápaditej budovy. Pokiaľ považujeme za jedno zo základných estetických kritérií akejkoľvek stavby aj funkčnosť, úvahy o potrebnosti či nepotrebnosti architekta sú potom vlastne celkom bezpredmetné“ podotýka záverom Juraj Bačkor zo spoločnosti DELTA Projektconsult Slovakia k téme industriálnej architektúry.

Vstup - průmyslová hala Witte - Nejdek
Vstup - průmyslová hala Witte - Nejdek
Výrobní hala Kolbenschmidt - Trmice
Výrobní hala Kolbenschmidt - Trmice

DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.
logo DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

DELTA – Váš expert v oblasti architektúry, generálneho projektovania a stavebného manažmentu Okrem kreatívnej architektúry, ktorá optimálne spája estetické a funkčné požiadavky, Vám ponúkame ako komplexný poskytovateľ služieb celistvý a systematický ...