Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktický workshop na téma projektová příprava továrny organizovala DELTA v Linzi

Společnosti DELTA, Fraunhofer Austria a step2solution uspořádali již podruhé v tomto roce praktický workshop zaměřený na téma projektové přípravy továrny, který byl plný zajímavých nápadů a praxí osvědčených zkušeností.

Na tomto diskusním fóru se setkalo přes 60 účastníků, což opět podtrhlo velkou popularitu tohoto praktického workshopu, který se uskutečnil poslední listopadový týden v centrále společnosti voestalpine Stahlwelt v Linzi.

Rozmanitý program workshopu zahrnoval několik podnětných přednášek k jednotlivým tématům plánování od projekce závodu až po jeho provoz a správu, které vzešly z praxe investorů a projektových manažerů. V rámci diskusních skupin formou World Café byly prezentované různé projekty a touto formou také podporována maximálně možná výměna informací mezi účastníky. Klíčovým vzdělávacím bodem workshopu bylo poukázání na důležitost integrovaného plánování a partnerské projektové kultury pro úspěšné plánování výrobního závodu.

Rainer Edelsbrunner z obchodní agentury Horního Rakouska zahájil program se svojí přednáškou o změně průmyslové lokality Horního Rakouska. Jako klíčový faktor úspěchu lokality byly vyzdvihnuty inovace a investice do výzkumu. „Digitalizace, logistika a vzdělávání budoucích odborníků jsou výzvou, které budeme v budoucnosti čelit. Tam, kde věnují firmy tomuto plánování více času, jsou i nesrovnatelně lepší výsledky.

Následující přednáška se zaobírala tématem „Integrovaného pozorování plánování závodu z pohledu organizačního rozvoje, systémového plánování a řízení výstavby.“ Wolfgang Kradischnig z rakouské DELTY a Wolfgang Waldhäusl se blíže zaobírali otázkou, co potřebuje optimální plánování závodu. Nejdůležitější komponenty jsou stanovení jasné strategie, dobrý základ systémového plánování výroby a profesionálně řízená výstavba. Segmentace ve strategické oblasti, využívání studií realizovatelnosti ve fázi iniciace, jako i agilita, partnerství a otevřená komunikační kultura v rámci projektového týmu představují důležité aspekty, aby vznikl jeden společný projekt a ne dva oddělené procesy (pro systémovou oblast případně oblast zařízení a pro budovu). „Procesy systémového vývoje fabriky spolu s procesem stavebního plánování a partnerská férová kultura jsou tři pilíře, na kterých pevně stojí úspěšná realizace projektu“, doplnil k tomuto tématu Štefanovič, jednatel české a slovenské společnosti DELTA Projektconsult, který sám již na mnoha tematických konferencích v Čechách i na Slovensku formu projektového řízení v principu „SMART TEAM“ přednášel. „Byl jsem doslova překvapný, kolik zástupců rakouských společností a investorů mi po přednášce třáslo rukou s tím, že se pod tuto myšlenku – spolupráce a partnerství místo boje a svalování viny – mohou podepsat, uvedl Štefanovič.

Erik Štefanovič, zástupce společnosti DELTA pro český a slovenský trh
Erik Štefanovič, zástupce společnosti DELTA pro český a slovenský trh
Keynote Speaker
Keynote Speaker

Erik Štefanovič, zástupce z česko-slovenské trhu, kde působí DELTA, představil koncepci řešení konfliktů ve stavebním projektu a na základě reálných příkladů poukázal na to, jak je důležité vyhodnotit časové možnosti, náklady a kvalitu před započetím nové fáze projektu. „Nejčastěji vznikají problémy při přeskočení některých fází anebo jejich částí. Z praxe mohu uvést příklad, kdy bylo původně záměrem investora kromě výrobní haly postavit také rozlehlý sklad. Ten se však díky reorganizaci výrobních procesů a smysluplné logistice nakonec vůbec nerealizoval“.

Přednáška na téma „Systémového plánování při plánování budov – od úplného počátku až do konce“ signalizovala ukončení programu. Thomas Sobottka představil efektivní nástroj pro dynamickou 3D simulaci na podporu realizace závodu, který si mohli vyzkoušet i účastníci.

Po závěrečné přednášce byla následně příležitost na vzájemnou diskuzi a networking, což účastníci využili s nadšením.

Organizátoři semináře s workshopem
Organizátoři semináře s workshopem
Worldcafe - diskuse účastníků v tématických  kruzích
Worldcafe - diskuse účastníků v tématických kruzích

 
 
Reklama