Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BIM – synonymum pre vyššiu produktivitu, inovatívnosť a konkurencieschopnosť stavebného sektora

Digitalizácia, Building Information Modeling a podporné softvéry sú novou cestou v stavebníctve. Na jeseň 2017 túto tému tiež prerokovávala vláda. Cieľom je dosiahnuť vyššiu produktivitu, inovatívnosť a konkurencieschopnosť sektoru. BIM má okrem iného za úlohu znížiť napríklad náklady na rekonštrukciu stavieb či zjednodušiť ich prevádzku a údržbu.

Erik Štefanovič vidí jeho veľký prínos v tom, že môže byť efektívnym nástrojom ako eliminovať riziko prekročenia nákladov.

360 stupňová vizualizácia alebo virtuálna realita je pre stavebné projekty progresívnych firiem využívaná už pomerne dlho. Ako sa k tomuto rozvoju stavia DELTA?

V základe veľmi pozitívne! Pokiaľ sa ale podnik otvorí digitalizáciou, je nutné, aby sa súčasne sústredil na človeka, lebo o toto sústredenie je možné veľmi rýchlo prísť. U našich procesov digitalizácie veľmi dbáme na to, aby v centre záujmu stála spoločenská pospolitosť a bola súbežne posilňovaná. Čoby medzinárodná skupina firiem sa musíme medziodborovo a medzikultúrne prepájať, aby mohlo dochádzať k najlepšiemu vývoju projektu. Až potom, keď je nastolená rovnováha medzi digitálnymi možnosťami (videokonferencie, atď.) a osobným kontaktom, môžu byť možnosti a prednosti digitalizácie optimálne využité.

Vďaka BIM ponúkate 3D-model stavby, na ktorom môžu spoločne a súčasne pracovať všetci účastníci projektu. Akým spôsobom to môže prispieť k lepšej kvalite stavebného projektu?

Sme presvedčení, že sa jedná o technológiu budúcnosti, lebo BIM je viac ako obyčajný 3D model stavby. Výhody vidím predovšetkým v rámci odvetvia spolupráci pri plánovaní a v komunikácii s klientom. Klient sa môže s budovou virtuálne zoznámiť, lepšie pochopiť jej koncepciu a napr. si po nasadení okuliarov prejsť miestnosťou, dávno predtým, než je budova postavená. Tak je možno zavčasu rozpoznať rizikové faktory objektu, reagovať na ne a odstrániť ich. A to vo fáze plánovania, teda v čase, keď to znamená napríklad len zmenu čiary v projektovej dokumentácii. Žiadne búranie a likvidácia, nákup nového materiálu, práce navyše, zdržanie termínu atď. BIM ponúka teda veľmi kvalitnú projektovú prípravu, ktorá úplne eliminuje obyčajné hasenie problémov, ktoré zvyčajne predražujú a predlžujú projekt. 3D model stavby ponúka aj optimálny základ pre facility management, lebo tak zákazník získa k dispozícii veľa cenných dát, napr. čo sa týka údržby, prevádzky, drobné obnovy či rekonštrukcie objektu.

3D - vstup
ASKO - Projektová dokumentace pro nábytkové domy ASKO v kvalitě BIM


"BIM ponúka veľmi kvalitnú projektovú prípravu, ktorá úplne eliminuje obyčajné hasenie problémov, ktoré zvyčajne predražuje a predlžuje projekt" hovorí Štefanovič, konateľ DELTA Projektconsult.

Na záver ešte krátky pohľad do rokov budúcich. Na čo sa chcete sústrediť okrem neúprosného trendu digitalizácie v nasledujúcich rokoch?

Prajem si, aby sme nepodľahli digitálnemu svetu a sústredili sa na reálnu medziľudskú komunikáciu a spoluprácu. Aby sa DELTA mohla ďalej vyvíjať ako expert, bude naďalej naším stredobodom orientácie na partnerskú projektovú kultúru. S našou vlastnou službou utvárania kultúry v stavebných projektoch chceme do odvetví stavebníctva vniesť kultúru partnerského spolužitia a férovej spolupráce. Hľadať spoločne riešenie a cesty, ako riešiť znenazdania situácie, miesto straty energie nad obviňovaním a zvaľováním viny na ostatných. Rovnako si želám, aby sme sa ďalej venovali stavebným projektom ako udržateľná spoločnosť, ktorá projektuje a realizuje stavebné projekty orientované na životný cyklus a mohli realizovať nápady, ktoré šetria prírodné zdroje. "Zelené stavanie" vnímam ako kráľovskú disciplínu a ako jedinú správnu ekonomicky zmysluplnú cestu do budúcnosti. Interne túto formu plánovania a realizácie stavieb nazývame DELTA green line.

Krankenhaus BHS Ried - Nemocnice BHS, Ried
Krankenhaus BHS Ried - Nemocnice BHS, Ried
Diakonissen Linz - Radiologie kliniky Diakonie, Linz
Diakonissen Linz - Radiologie kliniky Diakonie, Linz

IFA Tulln (Foto Christian Brandstätter)
IFA Tulln (Foto Christian Brandstätter)
Ekom Pieš´tany - Administrativní budova EKOM, Piešťany
Ekom Pieš´tany - Administrativní budova EKOM, Piešťany

DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.
logo DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

DELTA – Váš expert v oblasti architektúry, generálneho projektovania a stavebného manažmentu Okrem kreatívnej architektúry, ktorá optimálne spája estetické a funkčné požiadavky, Vám ponúkame ako komplexný poskytovateľ služieb celistvý a systematický ...